De Archieven Willem Kuiper: Columns en Teksten


De Columns

No. 77:  "na sire swarthede" (nederl.blog.com - juli 2010)
No. 76:  Abilant (nederl.blog.com - juni 2010)
No. 75:  Een digitale knekelput (nederl.blog.com - juni 2010)
No. 74:  Graf van Karel de Grote onvindbaar (nederl.blog.com - mei 2010)
No. 73:  Dramatisch lezen
No. 72:  Wiki-wijs
No. 71:  Een doornenkroongetuige
No. 70:  Het evangelie van Judas
No. 69:  De ark van Johan
No. 68:  Overspel wordt hier niet op prijs gesteld
No. 67:  Jacob en Leobius
No. 66:  De moeder die haar kind opat
No. 65:  De Bijbel10daagse
No. 64:  Een begheven Willemijn
No. 63:  De Noormannen in Breda #2
No. 62:  De Noormannen in Breda
No. 61:  De Goede Hof
No. 60:  Kist van Jezus' broer ontdekt
No. 59:  Boulogne-sur-Mer
No. 58:  Woensdag 11 juli 1302
No. 57:  Ende sette haer een lamsoore
No. 56:  Een wesp in het hoofd?!
No. 55:  Een nieuw lied
No. 54:  De Venus van Giblant
No. 53:  Isidorus van Sevilla, PC-beschermheilige
No. 52:  Eer voor goet is myn gemoet
 ADSL in de praktijk
No. 51:  De doofpot van Jacob
No. 50:  Een Vlaming op Voorne
No. 49:  De rovers van Rupelmonde
No. 48:  Een digitale bibliotheek voor de geesteswetenschappen
No. 47:  Over mijn Verzamelde Werken
No. 46:  AD 2000
No. 45:  Een lyoen rampant, van kelen root
 God wil het!
No. 44:  Een Knijf van Andene
No. 43:  Een zwangere man
No. 42:  Ik zie een ster!
No. 41:  Maria Onbevlekte Ontvangenis
No. 40:  Tussen de Elve ende de wat?
No. 39:De Leverzee
No. 38:Helena van Constantinopolen
No. 37:Een geluk bij een ongeluk
No. 36:Heb je al gehoord van de zeven, de zeven?
No. 35:Opsporing verzocht
No. 34:Zo vast als een huis
No. 33:Onder de Groene Linde
No. 32:De kunst van de liefde
No. 31:Scribere qui nescit
No. 30:Lachen om list en lust
No. 29:Op weg naar een nieuwe literatuurgeschiedenis
No. 28:De donkere dagen voor Kerstmis
No. 27Over heksen en heksjes
No. 26Bij een eeuwfeest
No. 25Jacob, de bastaard, van Maerlant
No. 24Hoe mooi is Ysabele van Endi?
No. 23Foutje
No. 22Over vrouwen en vriendinnen
No. 21De donkere dagen voor Kerstmis
No. 20:O.k. Simpson
No. 19Liefde is blind
No. 18Tijdens de verbouwing gaat de verkoop door
No. 17Over elfjes en duivels
No. 16"Madonnabeeldje huilt tranen in bisschops armen" (De Volkskrant, vrijdag 7 april 1995)
No. 15Jezus, moet ik dat ook nog gaan lezen?
No. 14Het wassende water
No. 13Centennia
No. 12Het verzworen oog (2)
No. 11Het mes in de keel
No. 10Het verzworen oog van Moenen
No. 09Eva
No. 08De ridder met de baard
No. 07Zoekt en gij zult vinden?
No. 06Gebrek aan geld, of gebrek aan visie?
No. 05Column 05
No. 04Al partij gekozen in de spellingstrijd?
No. 03Column 03
No. 02Column 02
No. 01Column 01

  De Teksten

No. 1:  Vander ontfancnisse onser liever vrouwen Maria
No. 2:  Diederic van Assenede, Floris ende Blancefloer, synoptisch diplomatische editie van de hss. UB Leiden, Ltk. 2040 en Ltk. 191-2
No. 3:  Willem Kuiper, 'Een digitaal deltaplan voor de literatuur van het verleden' [eerder verschenen in: BZZlletin Literair, nr. 277 (april 2000), themanummer Middeleeuwen nu, p. 113-121.]
No. 4:  Willem Kuiper, 'Een digitale droom'. Lezing gehouden op de zesde Studiedag Letteren Onderwijs en Computers (SLOC), vrijdag 13 juni 2003 te Maastricht
No. 5:  Willem Kuiper, De Hard en Zacht-columns
No. 6:  Willem Kuiper, De Noormannen in Breda,
Tekst en vertaling van de Bredase Denensage
No. 7:  Willem Kuiper, Het Boec vanden Houte,
Tekst en vertaling van de legende van het hout van het Heilig Kruis
No. 8:  Willem Kuiper, 'Briseïda. De identiteit van een 'middeleeuws' romanpersonage', in: Simulacrum, het eigentijdse tijdschrift voor kunst en cultuur, themanummer Identiteit, 12 (2004), afl. 3, p. 17-19.


[Archief Neder-L][Homepage Neder-L]