9705.04 Terug
Vooruit 9705.06

Art: 9705.05

Date: Wednesday, April 30, 1997 13:04:47 MET
From: J.A. Gruys <Hans.Gruys@konbib.nl>
Subject: Artikel J.A. Gruys: 'Aanvullingen op ... J.A. Gruys & C. de Wolf, Thesaurus 1473-1800'

AANVULLINGEN OP J.A. GRUYS & C. DE WOLF, THESAURUS 1473-1800

De hier volgende 115 Addenda & Corrigenda zijn gekenmerkt door een S (het gehele lemma schrappen, één geval), T (een nieuw lemma toevoegen, 46 gevallen), V (het gehele lemma vervangen, twee gevallen), of w (een lemma wijzigen op de met vet aangegeven punten, 66 gevallen). Zes verwijzingen vloeien voort uit wijzigingen elders in de lijst; van de resterende 109 gevallen zijn er 83 aangeleverd door het STCN-bureau, en 26 het gevolg van verwerving en onderzoek ter Koninklijke Bibliotheek. Eerdere aanvullingen verschenen sinds 1990 in het diep betreurde tijdschrift Dokumentaal; daar voorkomende lemma's die hier gewijzigd terugkeren zijn aangegeven met een sterretje. Aan Barbara de Goederen en aan Liesbeth Oskamp wil ik hier mijn dank betuigen voor hun zorgvuldige controle van de gegevens in deze eerste elektronische aflevering.

J.A. Gruys, Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 1 april 1997.

 

T   Alles (Bregjen).   Groningen 1732.
wAppeltant (Johan).   Arnhem 1776-1790.
wArumsma (Rinnert Sydtses).   Leeuwarden 1667-1681. Var.: R. Sydtses.
TBaart (Petrus).   Utrecht 1656.
TBaart (wed. Petrus).   Utrecht 1657.
w*  Balck (Idzardus).   Franeker 1639-1656. Var.: I. Albertsz, I. Alberti.
wBanningh (Jan).   Amsterdam 1619-1659. Var.: J. Benningh.
wBeman (Jan Daniel).   Rotterdam 1719-1771. Opm.: vanaf 1756 meestal samen met zijn zoon Hendrik.
wBerge (Pieter van den, I).   Amsterdam 1652-1679, Harderwijk 1672. Var.: P. van den Bergh, P. Montanus.
wBiesen (Jacob van).   Kleef 1628, Arnhem 1632-1677. Var.: J. Biesius, J. Bisius, Imprimerie royale.
wBokhoven (Willem).   Gouda 1695-1702.
TBreke-velt (Ludolph).   Rotterdam 1649. Opm.: mystificatie.
wBremen (Joannis van).   Rotterdam 1652. Opm.: fictief?
TKaamen.   Zie: Kamen.
TKaamen (J. van).   Dordrecht 1785.
TKamerling (Willem).   Groningen 1795.
wCanin (Hieronymus).   Dordrecht 1643, Bergen op Zoom 1660.
wKentlink (Hermanus).   Rotterdam 1728-1771.
VChalmot (H. A. de).   Zie: Chalmot (J.A. de).
wChalmot (Jacques Alexandre de).   Leeuwarden 1758-1778, Kampen 1778-1797. Opm.: in Leeuwarden werkzaam onder de naam van zijn zoon Hendrik Amelius.
TKlaassen (Cornelis).   Amsterdam 1689. Opm.: fictief.
TClaasen (David).   Amsterdam 1696.
TCommer (Jan de).   Amsterdam 1689.
VCoppens (Joannes).   's-Hertogenbosch 1790-18.. Opm.: vanaf ca 1798 als J. Coppens en zoon.
wCornelis (Abraham).   Durgerdam 1752, Amsterdam 1756-1779.
wKramer (J.).   Bolsward 1763-1769.
T*Dam (Adriaan van).   Utrecht 1657, 1671.
wDamme (Andries van).   Amsterdam 1696-1726.
TDamme (wed. Andries van).   Amsterdam 1727.
TDelessart (Jaques).   Maastricht 1726.
w*Esch (Hendrick van).   Dordrecht 1632-1682. Var.: H. Essaeus, Druckerij van de Maeght van Dordrecht. Opm.: vanaf 1659 alleen samen met J. (I) van Esch.
wEsch (Johannes van, I).   Dordrecht 1659-1688. Var.: J. Essaeus. Opm.: tot 1682 alleen samen met H. van Esch.
wGaillard (Mattheus).   's-Gravenhage 1739-1766.
TGavius (Petrus).   Leiden 1681. Opm.: fictief?.
TGerieft (Jan).   Amsterdam 1689. Opm.: fictief.
TGerritsz (Jan).   Middelburg 1669.
wGroenenbergh (Jannes van).   Groningen 1783-1796.
wGroenewolt (Abraham).   Groningen 1763-18.. Opm.: tot 1768 alleen samen met zijn moeder, de wed. Laurens (zie aldaar); vanaf 1794 samen met zijn zoon Jacobus als A. Groenewolt en zoon.
wGroenewolt (wed. Laurens).   Groningen 1759-1768. Opm.: vanaf 1763 samen met haar zoon Abraham, als wed. L. Groenewolt (en zoon).
TGroen-kaas (Jouwke).   Zaandam 1689. Opm.: persoons- en plaatsnaam `Sardam' fictief.
wHaas (Hermanus de).   Middelburg 1767-1769.
wHagenaar (Jacob).   Leeuwarden 1669-1685. Var.: J. Pieters Hagenaar.
THansen (Jan).   Leiden 1684.
wHoeven (Henricus van der).   's-Hertogenbosch 1689-1699.
wHondt (Pieter de).   's-Gravenhage 1722-1763.
wHulshuysen (Johannes).   Utrecht 1667-1668.
TImprimerie du Courier de l'Escaut.   Bergen op Zoom 1788.
TJaeger.   Zie: Jager.
TJaeger (Marcus de).   Leiden 1652. Opm.: fictief?.
TJansz (Mattheus).   Amsterdam 1672.
wJonge (Clement de).   Amsterdam 1646, 1665.
wJordan (Claude).   Leiden 1686-1688, Amsterdam 1712.
TJ.S.   Zie: Starkey (J.).
SJ.S.   Amsterdam 1687.
wLater (Anthony de).   Vlissingen 1625-1632, Middelburg 1635-1665. Var.: A. de Latre.
wLent (Cornelis van).   Utrecht 1686-1695.
wLobé (Balthasar, I).   Utrecht 1683-1696, Amsterdam 1698.
wLosel (wed. Jakobus).   Rotterdam 1764-1771.
TLutma (Jacobus).   Amsterdam 1654.
TMarchant (Jan).   Haarlem 1751.
TMeer (Pieter van der).   Alkmaar 1669.
wMet (Joannes).   Haarlem 1769-18..
wMeylink (Joannes).   Haarlem 1792-18..
wMonnier (Daniel).   's-Gravenhage 1755-1773.
w*Moojen (Johannes).   Harderwijk 1737-1795.
TMul (Cornelis).   Enkhuizen 1695.
TMulder (H.J.).   Veendam 1798.
wNieman (J.F.).   Amsterdam 1798-18..
wNieustadt (Frederik).   Rotterdam 1673-1674. Var.: F. Neustadt.
wNoenaert (Cornelis Jacobsz).   Utrecht 1660-1696. Var.: C.J. Noenardus.
wNoenaert (Jacobus).   Middelburg 1661-1684. Var.: J. Noenaard.
wNosche (Nicolaus Jüth von).   Amsterdam 1672-1673.
TNuys (Barend te).   Amsterdam 1744.
TPaddenburg (Abraham van).   Utrecht 1684.
wParmentier (Nicolas).   Amsterdam 1690-1695, Middelburg 1702.
TPetkius (Hinrich).   's-Gravenhage 1712. Opm.: pseudoniem van Samuel Heyl te Hamburg; vgl. H. Betkius.
wPietersz (Dirck, Amsterdam 1607-1649).   Zie: Pers (D.P.).
TPietersz (Dirck).   Amsterdam 1672.
TPieters (Leenaert).   Dordrecht 1652.
TPietersz (Symon).   Amsterdam 1666.
wPlasse (wed. Cornelis Lodewijcksz van der).   Amsterdam 1642-1644.
wPlater (Richard).   Amsterdam 1625-1627. Var.: R.P. Opm.: vgl. Opvolgers van Giles Thorp.
wPot (Wollebrand van der).   Leiden 1690-1698. Var.: W. van der Poth.
wRade (Jan van den).   Leeuwarden 1642-1644.
wRade (Pieter van den).   Leeuwarden 1642-1644.
TRam (Hendrik).   Amsterdam 1686.
wRomar (Dionysius).   Franeker 1768-18.., Leeuwarden 1798.
wRooleer (Heynderick).   Delft 1661-1662.
wRuyter (Andries de).   Amsterdam 1660-1664.
wRijsberge (Abraham).   Rotterdam 1682-1684.
wSavouret (Pierre).   Amsterdam 1686-1689. Var.: P. Savoret.
T*Schaft (Claas).   Amsterdam 1683-1684.
wSchelle ([Pieter] van).   Duinkerken 1791-1792. Opm.: na zijn dood in 1792 werd de zaak door medefirmanten voortgezet als Van Schelle en Comp., Duinkerken 1792-1794, 's-Gravenhage 1796-1798.
wSchuringa (Gabriel).   Leeuwarden 1669-1675.
TSmit (Jan).   Middelburg 1610.
wSmit (Zacharias de).   Leiden 1619-1624. Var.: Z. Smetius.
TStarkey (John).   Londen 1657-1683, 1688-1689, Amsterdam 1687-1688. Var.: J.S.
TSwaagman (B.).   Winsum 1798.
w*Tessers (Cornelis).   Breda 1700-1714. Opm.: ook met het fictieve adres Abdera, K. Setsers.
wTeydema (Cornelis).   Leeuwarden 1690-1692. Var.: C. Titema.
TThorp (opvolgers van Giles).   Amsterdam 1624-1629. Opm.: drukkerij 1625-1628 geleid door R. Plater; zie ook aldaar.
wTieboel (...).   Amsterdam 1762-1784. Opm.: alleen samen met J. Yntema.
TTitema (C.).   Zie: Teydema (C.).
wValckenier (Aegidius).   Kampen 1735-1780. Var.: A. Valkenier.
wVelsen (Johannes van).   Groningen 1705-1725. Var.: officina Velseniana.
TVisser (...).   Sint-Annaparochie 1794.
wVisscher (Evert).   Amsterdam 1717-1735.
wVisscher (Jan).   Amsterdam 1717-1725.
TVos (Pieter de).   Amsterdam z.j. Opm.: werkzaam begin 18e eeuw.
wWater (Johannes van de).   Utrecht 1660-1700.
TWestendorp (...).   Farmsum 1798.
TWinter (Anthony Pieter de).   Middelburg 1800-18..
TWouters (Beerent).   Groningen 1732.
w*Wijnbrugge (Pieter van).   Rotterdam 1675-1692. Var.: P. van Winburge.
wYntema (Jacob).   Amsterdam 1762-1799. Opm.: tot 1784 alleen samen met Tieboel, daarna vaak met A. van der Kroe; 1798-1799 ook met zijn zoon Jacob Wybrand.


[Archief Neder-L][Dit nummer]