Bulletin 9706.a

Med:  9706.01   In memoriam W.A. Hendriks
Rub:  9706.02 Evenementen-agenda, met:
- Wandeling Theo Thijssen (A'dam, 29 juni)
- Tentoonstelling 'Tijl Uilenspiegel-exlibris' (Damme)
- Tentoonst. 'Passie voor het oude boek' (Den Haag)
- 28e Poetry International (Rotterdam, 14-20 juni)
Med: 9706.03 Nieuw adres Ben Salemans: Salemans@baserv.uci.kun.nl
Sym: 9706.04 Congres Tweehonderd jaar neerlandistiek (1797-1997); Leiden, 23 september 1997
Web: 9706.05 Onze Taal op Internet: http://www.onzetaal.nl/
Sym:  9706.06 Colloquium over Jezuieten in de Nederlanden tijdens de zeventiende eeuw; Antwerpen, 29 augustus 1997
Rub: 9706.07 Boekenrubriek no. 2: Aankondigingen
Med: 9706.08 Literaire activiteiten tijdens 39e Pasar Malam Besar; 's-Gravenhage, 18-29 juni 1997
IVN: 9706.09 Dertiende Colloquium Neerlandicum van 24 tot 30 augustus 1997 te Leiden

[Agenda]-[Vacatures]- [Tijdschriften]-[Archief]-[Over Neder-L]