Bulletin 9707.b

(Bulletin 9707.d bevat het tijdschriftenoverzicht)

Rub:  9707.10   Evenementen-agenda, met:
- Congres 'Literature as Cultural Memory'
- Tentoonstelling 'Verre reizen van dichtbij' (R'dam)
- Tweede James S. Holmes Symposium (Utrecht)
Vac:  9707.11 Vacature docent moderne Nederlandse letterkunde, 0.5 dagtaak, KU Nijmegen
Rea: 9707.12 Schrijven voor het scherm (n.a.v. 9707.05)
Web: 9707.13 NieuWe Weense WWW-pagina's
Rub: 9707.14 Hora est!, no. 2, met o.a.:
- Diverse lopende promotie-onderzoeken
- Proefschrift E.J. Krol 'De smaak der natie'
- Proefschrift J. Bloemendal, 'Auriacus, sive libertas saucia (1602)'
- Proefschrift H. Bavelaar 'Kroniek van kunst en kultuur'
Lit:  9707.15 Deel 32 Flanorreeks verschenen: 'Bric a brac' van Willem Brakman

Bulletin 9707.c

Art:  9707.16   Wie is wie in Het Bureau?

[Agenda]-[Vacatures]- [Tijdschriften]-[Archief]-[Over Neder-L]