Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
ISSN-0929-6514
Bulletin 9707.c

Rea: 9707.16

Date: Fri, 18 Jul 1997 16:03:04 +0200 
From: Willem Kuiper (Willem.Kuiper@PJMI.KNAW.NL), Rob Rentenaar (Rob.Rentenaar@PJMI.KNAW.NL) en Age Rotshuizen (age@cable.a2000.nl)
Subject: Wie is wie in Het Bureau?

Wie is wie in Het Bureau?

In aflevering 9706.b van Neder-L werd deze prangende vraag gesteld. Moderator Salemans hield zich van den domme - Hoe vangt een koe een haas? - en speelde de vraag door. Enkele, ietwat snibbige reacties volgden. Wist hij dan niet dat er in Vrij Nederland (van 23 november 1996) een artikel over het echte bureau gestaan had, waarin de hoofdpersonen met hun romannamen aan het woord werden gelaten?

Na het verschijnen van het eerste deel, Meneer Beerta, in februari 1996 tracteerde Koos Rentjes [=Rob Rentenaar] zijn mede-instituutsleden op 'Wie is wie in Het Bureau', in: Mededelingenblad P.J. Meertens-Instituut, afl. mei (1996), p. 6-9. Rentenaar verdeelde de personages in de categorieën: Wetenschappelijk personeel van het Bureau, Administratief en ander personeel van het Bureau, Leden van Commissies, Medewerkers [=informanten] en andere binnenlandse relaties van het Bureau, Buitenlandse relaties van het Bureau, Personeel van het Hoofdbureau, en Overige personen.

Inmiddels heeft Rentenaar ook de personages uit de delen 2, Vuile Handen, en 3, Plankton, (respectievelijk verschenen in augustus 1996 en februari 1997) in een database opgeslagen die te zijner tijd toegankelijk zal zijn via de in staat van oprichting verkerende website van het P.J. Meertens-Instituut. Met zijn in- en toestemming hebben wij (W.K. en A.R.) - voorafgegaan door een herziene versie van de oorspronkelijke inleiding - de database herschreven naar een tekstbestand en daarbij zijn onderverdelingen aangehouden.

De hieronder gepresenteerde namenlijst kan in de toekomst nog verder aangepast worden. Veranderingen, aanvullingen en verbeteringen zullen niet worden aangebracht in de e-mailversie van dit Neder-L-bulletin, maar wel in de HTML-webversie (dan voorzien met een logboek waarin de wijzingingen worden opgesomd, voorzien van een datum). De wie-is-wie-lijst kan daarom blijvend worden opgevraagd via http://www.neder-l.nl/970716.html


Wie is wie in Het Bureau

door Koos Rentjes [=Rob Rentenaar]

"Ja, het Bureau is een gesticht omdat niet iedereen een sleutel heeft" (Deel 1, blz. 583)

De titel van het boek, "Het Bureau", verwijst naar de werkplek van de auteur, het tegenwoordige P.J. Meertens-Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde. Oorspronkelijk was dit de aanduiding voor het bureau van de Dialectencommissie van de KNAW. Na de samenvoeging van de bureaus van de Centrale Commissie voor Onderzoek van het Nederlandse Volkseigen op 1 januari 1948 is deze term in gebruik gebleven voor het instituut dat toen is ontstaan. Met "het Hoofdbureau" bedoelt de schrijver de KNAW, waarvan de administratie en de bibliotheek waren gevestigd in het Trippenhuis.

"Het Bureau" wordt bevolkt door een groot aantal figuren, waarvoor personen uit de werkelijkheid model hebben gestaan. Met behulp van jaarverslagen en een soort literair-onomastische analyse van de namen in het boek en verder met steun van deskundige lezers heb ik getracht de dramatis personae in het boek te identificeren. Ik dank onder meer Ton Dekker, Jan Goossens en Piet van Wijk voor hun waardevolle bijdragen.

Hier volgt een lijst van de namen in de eerste drie delen, die ik heb kunnen retraceren tot die van reële personen. Waar nodig heb ik enige toelichtingen bijgevoegd. De data van uitdiensttreding zijn nog erg onvolledig. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen en verbeteringen.

R.R.


WETENSCHAPPELIJK PERSONEEL

 • Hendrik Ansing = drs. Wim Rensink, van 1960 tot 1966 wetenschappelijk ambtenaar op de afdeling Dialectologie.
 • Annechien Ansing-Rensink = E. Rensink-Guikink, van 1961 tot 1963 assistente op de afdeling Volkskunde.
 • Bart Asjes = drs. Jaap Baarspul, assistent (1959), later wetenschappelijk ambtenaar op de afdeling Volkskunde.
 • J. [Jaap] C. Balk = prof. dr. D. [Dick] P. Blok, tot 1965 hoofd van de afdeling Naamkunde, daarna tot 1986 directeur van het P.J. Meertens-Instituut.
 • Anton P. Beerta = dr. P. [Piet] J. Meertens, tot 1965 directeur van de bureaus van de Centrale Commissie voor Onderzoek van het Nederlandse Volkseigen.
 • Hein de Boer = H. de Visser, tot 1958 assistent op de afdeling Volkskunde.
 • Emma Boomsma-Varkevisser = Eva Neuteboom-Visser, sinds 1965 assistent op de afdeling Volkskunde.
 • Wim Bosman = drs. Henk Heikens, assistent (1964), later wetenschappelijk ambtenaar op de afdeling Dialectologie.
 • Rik Bracht = dr. Har Brok, sinds 1972 wetenschappelijk ambtenaar bij de afd. Dialectologie.
 • Flip de Fluiter = dr. Jan Stroop, van 1966 tot 1974 wetenschappelijk ambtenaar op de afdeling Dialectologie.
 • Mark Grosz = dr. Rüdi Künzel, van 1968 wetenschappelijk ambtenaar op de afdeling Naamkunde.
 • Dé Haan = dr. Jo Daan, tot 1973 hoofd van de afdeling Dialectologie.
 • Maarten Koning = drs. J. [Han] J. Voskuil, tot 1987 hoofd van de afdeling Volkskunde.
 • Elleke Laurier = dr. Ellen Palmboom, assistent (1971), later wetenschappelijk ambtenaar op de afdeling Naamkunde.
 • Freek Matser = drs. Fred Matter, assistent (1964), later wetenschappelijk ambtenaar op het Volksliedarchief.
 • Geert Meierink = Henk Buitenhuis, sinds 1954 wetenschappelijk ambtenaar op de afdeling Naamkunde.
 • Ad Muller = drs. Ton Dekker, assistent (1963), later wetenschappelijk medewerker op de afdeling Volkskunde.
 • Heidi Muller-Bruul = Hella Weyerstrass, later Dekker-Weyerstrass, sinds 1963 assistent op de afdeling Volkskunde.
 • Sien de Nooijer-Flipse = Jozien Jobse-van Putten, assistent (1971), later wetenschappelijk ambtenaar op de afdeling Volkskunde.
 • Huub Pastoors = dr. Jan Berns, sinds 1969 wetenschappelijk ambtenaar op de afdeling Dialectologie.
 • Koos Rentjes = prof. dr. Rob Rentenaar, assistent (1961) op de afdeling Volkskunde, later wetenschappelijk ambtenaar op de afdeling Naamkunde.
 • Aad Ritsen = drs. Ton Goeman, sinds 1973 wetenschappelijk ambtenaar bij de afdeling Dialectologie.
 • Bart de Roode = dr. Jaap de Rooij, sinds 1970 wetenschappelijk ambtenaar op de afdeling Dialectologie.
 • Elsje Schot-van Heusden = Cora Schut-van Waalwijk van Doorn, sinds 1965 assistent op de afdeling Volkskunde.
 • Kees Stoutjesdijk = Martin van Overloop, van 1961 tot 1963 assistent op de afdeling Volkskunde.
 • Berthe Veldhoven = Marie Veldhuyzen, van 1952 tot 1972 hoofd van het Volksliedarchief.

ADMINISTRATIEF EN ANDER PERSONEEL

 • Tjitske v.d. Akker = Marianne van Zuijlen, sinds 1971 administratief ambtenaar op de afdeling Volkskunde.
 • Jantje Bavelaar = C. [Klaasje] Batelaan, sinds 1963 administratief ambtenaar in algemene dienst.
 • Gerrit Bekenkamp = Herman Beekveldt, sinds 1974 belast met de medewerkersadministratie.
 • Jan Boerakker = Jan Veldhuyzen, sinds 1966 administratief ambtenaar op de afdeling Volkskunde.
 • Cor de Bruin = C. de Grijs, tot 1962 portier.
 • Jaring Elshout = Ate Doornbosch, sinds 1966 administratief hoofdambtenaar bij het Volksliedarchief.
 • Richard Escher = Dries Höweler, sinds 1975 administratief ambtenaar bij het Volksliedarchief.
 • Nico Goud = Nico Stolk, administratief medewerker bij de afdeling Naamkunde.
 • Stanley Graanschuur = Nedly Elstak, van 1969 tot 1974 administratief ambtenaar op het Volksliedarchief.
 • Jacqueline Greep = Joop Griep, sinds 1969 administratief ambtenaar op het Volksliedarchief.
 • C.P. de Gruiter = dr. C.W. de Kruyter, van 1962 tot 1965 bibliothecaris.
 • Jan ter Haar = Jan ter Hart, administratief ambtenaar, afgekeurd in 1963.
 • Elsje Helder = Henny Welter, van 1971 tot 1976 administratief ambtenaar op het Volksliedarchief.
 • Hindriks = P.G.H. Hendriks, van 1962 tot 1964 portier.
 • Mia van Idegem = Lia van Immerzeel, sinds 1969 bibliothecaresse.
 • van Ieperen = A.A.J. de l' Orme, tot 1968 tekenaar.
 • Joost Kraai = Henk Rave, sinds 1973 administratief ambtenaar bij het Volksliedarchief.
 • Manda Kraai = Landa Rave, sinds 1971 administratief ambtenaar op de afdeling Volkskunde.
 • Krak = W.J. van Kranen, sinds 1966 bibliothecaris.
 • Sjef Lagerweij = Huib Hogerheijde, sinds 1974 wetenschappelijk ambtenaar bij de afdeling Dialectologie.
 • Lotje Leguyt = Lies Lammertsma, later Legger-Lammertsma, sinds 1962 administratief ambtenaar op de afdeling Naamkunde.
 • Marietje Moederman = F.J. Modderman-Smit, sinds 1963 administratief ambtenaar in algemene dienst.
 • Teun Nijhuis = Teun Barkhuis, tot zijn dood in 1965 administratief ambtenaar in algemene dienst.
 • Sartorius = C. Snijders, administratief ambtenaar op het Volksliedarchief.
 • Pier Schaafsma = Reimer v.d. Schaaf, sinds 1965 administratief ambtenaar op de afdeling Dialectologie.
 • Joop Schenk = Koos Schell, sinds 1973 administratief ambtenaar bij de afdeling Volkskunde.
 • Lex van 't Schip = Don v.d. Veer, sinds 1968 administratief ambtenaar op de afdeling Naamkunde.
 • Serlé = J. Schiering, administratief ambtenaar op het Volksliedarchief.
 • Douwe Slofstra = Freek Dijkstra, sinds 1958 administratief medewerker, later administratief ambtenaar in algemene dienst.
 • Klaas Sparreboom = Ab Spaargaren, sinds 1971 administratief ambtenaar van de afdeling Dialectologie.
 • Halbe Tromp = Roel Evertse, van 1973 tot 1975 administratief ambtenaar bij het Volksliedarchief.
 • Frans Veen = Bert Weyde, van 1957 tot ? administratief ambtenaar in algemene dienst - auteur van Onder het ijs.
 • Veerman = F. Landheer, administratief ambtenaar, overleden in 1958.
 • J. de Vries = J.M. de Jong, sinds 1972 portier.
 • Kurt Wiegel = Boy Wander, tot 1960 bibliothecaris.
 • Hans Wiegersma = Jan Wiegmans, sinds 1968 tekenaar.
 • Henk Wigbold = Herman Zweers, sinds 1964 portier.
 • Gaby Wildeboer = Joke Wildeman, sinds 1973 administratief ambtenaar bij de afdeling Dialectologie.

LEDEN VAN COMMISSIES

 • Aandewiel = A.J. Aanstoot, Bouwkundige dienst NOM, lid Technische Commissie Stichting Historisch Boerderij-onderzoek.
 • Avereest = Dick Reeskamp, lid van het algemeen bestuur van de Technische Commissie van de Stichting Historisch Boerderij-onderzoek.
 • de Baar = IJ.H. de Zeeuw, lid, later voorzitter van de Commissie van Bijstand van het Nederlands Openluchtmuseum.
 • Baukema = S.J. Bouma, oud-directeur van het NOM, later directeur van het Zuiderzeemuseum.
 • Berentsen = ir. G. Berends, lid van de Technische Commissie van de Stichting Historisch Boerderij-onderzoek.
 • burg. Boelens = drs. J.F.A. Roelen, burgemeester van Arnhem, voorzitter van de Commissie van Bijstand van het Nederlands Openluchtmuseum.
 • van Boheemen = J. Kunst.
 • van Bom = H.J. van Bon, Hoofd bouwkundige dienst Nederlands Openluchtmuseum en lid van de Technische Commissie van de Stichting Historisch Boerderij-onderzoek.
 • Botermans = L.L.L. Halders, lid van het algemeen bestuur van de Stichting Historisch Boerderij-onderzoek.
 • Karst Buitenrust Hettema = prof. dr. A.J. Bernet Kempers, directeur van het Openluchtmuseum.
 • Corsten = ir. L.W. Wilmes, lid van de Commissie van Bijstand van het Nederlands Openluchtmuseum.
 • Douma = ir. G.J.A. Bouma, lid van het algemeen bestuur en van de Technische Commissie van de Stichting Historisch Boerderij-onderzoek.
 • Fiolet = mr. P.W.N. Arriëns, secretaris van de Commissie van Bijstand van het Nederlands Openluchtmuseum.
 • Glashouwer = prof. dr. W. Glasbergen, archeoloog.
 • Goslinga = prof. dr. M.W. Heslinga, geograaf
 • juffrouw v.d. Gracht = C.C. v.d. Graft, Neerlandica.
 • Grond = L. de Jong?, lid van de Technische Commissie van de Stichting Historisch Boerderij-onderzoek.
 • de Heer = prof. dr. K. Heeroma, dialectoloog - zie ook: Heertjes.
 • Heertjes = prof. dr. K. Heeroma, dialectoloog - zie ook: de Heer.
 • Helder = ir. P. Anema?, lid van het algemeen bestuur van de Stichting Historisch Boerderij-onderzoek.
 • van Herfte = prof. dr. B.H. Slicher van Bath, historicus.
 • Hillebrink = prof. dr. D.Th. Enklaar, historicus.
 • Kassies = C.Th. Kokke, secretaris-penningmeester van het algemeen bestuur van de Stichting Historisch Boerderij-onderzoek; secretaris van de Technische Commissie.
 • Kaatje Kater = prof. dr. Maartje Draak, keltologe.
 • Klinkhamer = mr. G. Spijkerboer, lid van de Commissie van Bijstand van het Nederlands Openluchtmuseum.
 • Kopuit = ir. P.J. 't Hooft, lid van de Technische Commissie van de
 • Stichting Historisch Boerderij-onderzoek.
 • A.R.G.R. [Ritsaert] v.d. Land = prof. dr. J.M.G. v.d. Poel, landbouwhistoricus.
 • Mandjes = mr. J. Korf, lid van de Commissie van Bijstand van het Nederlands Openluchtmuseum.
 • Piermans = H.J. Prakke, uitgever.
 • van Rijnsoever = A.A.C. Maaskant, lid van het algemeen bestuur van de Stichting Historisch Boerderij-onderzoek en voorzitter van de Technische Commissie.
 • Rosiers = dr. W. Roukens, directeur van het Openluchtmuseum.
 • Sluizer = drs. R.C. Hekker, lid van het algemeen bestuur en van de Technische Commissie van de Stichting Historisch Boerderij-onderzoek.
 • de Smidt = mr. H. Kuijper, lid van de Commissie van Bijstand van het Nederlands Openluchtmuseum.
 • Springvloed = prof. dr. W.Gs Hellinga, neerlandicus.
 • Stelmaker = prof. dr. J.Th. de Smidt, rechtshistoricus.
 • prof. van Straten = prof. dr. H. Wagenvoort.
 • Uleman = J.J. Uppelschoten, lid van de Technische Commissie van de Stichting Historisch Boerderij-onderzoek.
 • Valkema Blouw = L. Brandts Buys, lid van het algemeen bestuur en van de Technische Commissie van de Stichting Historisch Boerderij-onderzoek.
 • Vervloet = L. Onvlee.
 • Wagenmaker = prof. dr. H. Wagenaar-Nolthenius, musicologe.
 • Weinert = prof. dr. A. Weijnen, dialectoloog.
 • mevrouw Wout = E. Bosch-v.d. Kolk, lid van de Commissie van Bijstand van het Nederlands Openluchtmuseum.

INFORMANTEN EN RELATIES

 • Jacobo Alblas = Jojada Verrips, antropoloog.
 • Karl Appel = prof. dr. Heinz Cox, volkskundige.
 • Karst Boesman = K. Boesjes te Roswinkel.
 • Bouvrie = ?, Kunsthistorisch Instituut Leiden.
 • juffrouw Bruining = ?, RKD.
 • J.J. Damsma = A.A. [Dam] Jaarsma.
 • van Ditvorst = mr. B.S. Han, directeur HWOI op het ministerie van Onderwijs en Wetenschap.
 • Elco Dreesman = Udo Vroom, directeur van het Zuiderzeemuseum.
 • Duindam = dr. Pierre Tuynman, neerlandicus aan de UvA.
 • v.d. Ende = Adriaan Buter, volkskundige.
 • Haan = ?
 • van der Harst = ?
 • Hendriks = J.N. Schouten, accountant te Eemnes.
 • de Herder = Eelke de Jong, publicist en gedurende enige tijd schaapherder op de Ginkelse Heide.
 • ir. van Heijningen = ?
 • Hoekstra = dr. J.J. Spahr van der Hoek.
 • Hofland = Hofman, ambtenaar op ministerie van O&W, directie HWOI, verantwoordelijk voor inschalingen.
 • Hoiting = ?
 • mevrouw Geeske de Jong = ?
 • A. van de Kasteele = A. Tinneveld te Didam.
 • Kipperman = dr. Tj.W.R. de Haan, volkskundige.
 • Kroezenkamp = G.J.H. Krosenbrink te Winterswijk, later directeur van het Staring-Instituut.
 • Kuiper = Kuiper, filmtechnicus.
 • van Laar = ?
 • Lanting = M.J. Manting, hoofd algemene zaken van het Nederlands Openluchtmuseum.
 • Ruurd 't Mannetje = ir. R. Meischke, architectuur-historicus.
 • van der Meulen = S.J. v.d. Molen, publicist te Leeuwarden.
 • drs. Morsman = drs. Hein Mandos, redacteur van Brabants Heem.
 • Munting = drs. G.R. Kruisink, directeur van het Zuiderzeemuseum.
 • mevrouw Netjes = ?
 • Olieman = ?
 • Pelleboer = ?
 • juffrouw Piebenga = G.A. Piebenga.
 • Joop Poelman = Jop Pollman, musicoloog.
 • J.R.W. Sinninghe = J.R.W. Sinninghe.
 • Slotemaker = Hans Sleutelaar, publicist.
 • Anton Spel = A.C. Spil.
 • D.J. van der Ven = D.J. van Ven.
 • M. Vester Jeuring = J.H. Jager Gerlings, directeur van het Nederlands Openluchtmuseum.
 • de Vlaming = drs. Bert Demyttenaere, historicus aan de UvA.
 • Landa de Vletter = H.W.M. Plettenburg, secretaresse op het Nederlands Openluchtmuseum.
 • van Vloten = ?
 • Jan de Vries = prof. dr. Jan de Vries, germanist.
 • Jan Weggeman = ?
 • Wiggerts = twee boeren te Eemnes.
 • Winkler = Halbertsma, cineast; later directeur van het WNF.
 • Ypma = dr. Ype Poortinga.
 • Zandstra = ds. J.J. Kalma.
 • Zwiers = ?

BUITENLANDSE RELATIES

 • Alan Bailey = A. Gailey.
 • Bloch = S. Bruk.
 • S. Bohez = J. Behets?
 • Asa Bosse = A. Nyman.
 • de Brouckere = W. van Nespen?, conservator van het Instituut voor Volkskunde te Antwerpen.
 • Dietermann = Dr. Dietmar Sauermann, Geschäftsführer van de Volkskundliche Kommission te Münster.
 • Louis Dop = Stefaan Top, Vlaams redactielid van Volkskunde.
 • Fischbächle = Richard Wolfram.
 • Füzes = Endre Füzes.
 • Geschiere = ?
 • Frau Dr. Grübler = Dr. Gerda Grober-Glück, Institut für Geschichtliche Landeskunde te Bonn.
 • Wolf Güntermann = prof. dr. Günter Wiegelmann.
 • Heim = ?
 • Horvatic = prof. Bratanic te Zagreb.
 • Axel Klastrup = O. Højrup.
 • Henri Klee = Henri Klees, Institut Grand-Ducal te Luxemburg.
 • Frau dr. Kodály = Klara C. Csilléry, Hongaarse.
 • Eszter Kovacs = Eszter Kisbén.
 • Kramarik = ?
 • Frau Dr. Irmgard Kretsch = Dr. Ingrid Kretschmer, Kartografisch leiding van de Österreichischer Volkskunde atlas.
 • Larsson = Eskeröd?
 • Lopez = A. Jorge Dias.
 • Lukács = Jeneö Barabás.
 • Jan Nelissen = Dr. Jan Theuwissen, Vlaams redactiesecretaris van Volkskunde.
 • Arvid Nilsson = Nils-Arvid Bringéus.
 • O'Reilly = C. O'Danachair.
 • Ulrich Panzer = Ulrich Bentzien.
 • Petsch = Reinhard Peesch.
 • Staaf Pieters = prof. dr. K.C. Peeters.
 • dr. Poutvaara = T. Vuorela, Fin.
 • Rocks = dr. Alfons Roeck, Vlaams redacteur van Volkskunde.
 • Edith Schenkle = Editha Hörander-Klenk.
 • Seiner = prof. dr. Matthias Zender.
 • Erik Sigurdson = Sigurd Erixon.
 • Helena Slovacevicova = S. Kovacevicova.
 • Dr. Sonderegger = Dr. Rudolf Wildhaber, Basel.
 • Stalpers = Hervé Stalpaert, Vlaams redactielid van Volkskunde.
 • Alex Stanton = A. Fenton.
 • Stinnissen = M.H. Dinnissen, verzamelaar van volksverhalen te Gent.
 • Tränkle = Walter Escher.
 • Kusta Valkura = Kustaa Vilkuna.
 • Vanderbracken = prof. Willy Braekman, Vlaams redactielid van Volkskunde, later hoogleraar aan de K.U. Brussel.
 • Jan Vanhamme = Maurits de Meyer.

PERSONEEL VAN HET HOOFDBUREAU

 • Dekker = F.H. Muller, sinds 1957 portier/telefonist.
 • Gerbrandy = M. Taconis, sinds 1956 conciërge.
 • van der Haar = M.E. 't Hart, sinds 1934 directeur van de KNAW.
 • Hamburger = prof. dr. S. Dresden, sinds 1963 ondervoorzitter van de Afdeling voor de Geschied- en Letterkundige Wetenschappen van de KNAW.
 • Pameijer = prof. dr. G.E. Langemeyer, president van de KNAW.
 • Papendal = mr. J.Th.A. Klarenbeek, van 1964 tot 1967 adjunct-directeur van de KNAW, daarna tot 1982 directeur.
 • juffrouw Smeerling = C.E. Mellink, sinds 1963 administratief ambtenaar op het Bureau van de KNAW.
 • Swenker = J.H. Swijter, sinds 1958 administratief ambtenaar.
 • Uitdenhaag = A.M. van Moorsel, sinds 1972 werkzaam bij de afdeling Personeelszaken van de KNAW.
 • juffrouw Voshardt = mevrouw J.G. Voskamp, sinds 1957 administratief ambtenaar.

OVERIGE PERSONEN

 • Simon Achterop = ?, studiegenoot van Maarten Koning.
 • Gijs v.d. Akker = Thijs van Veen, opvolger van K. Voskuil als hoofdredacteur van Het Vrije Volk.
 • Marion Asjes-Spelberg= ?
 • T. Balk = ?
 • Ien Boerakker = ?
 • ds. Bosjes = ds. Buskes.
 • Henriette Fagel = Frida Vogels, vertaalster, auteur van De harde kern.
 • Hennipstra = ?
 • Arnoldus Imming = ?
 • Jeker = Richard Jokel, correspondent van Het Vrije Volk in Engeland.
 • Inez Koning = Karin Voskuil, echtgenote van Bert Voskuil (overleden in 1990).
 • Kees Koning = Bert Voskuil, jongere broer van de auteur, jurist.
 • Klaas Koning = Klaas Voskuil, vader van de auteur.
 • Nicolien Koning = Loesje Voskuil, echtgenote van de auteur.
 • broer [Koning] = Jan Voskuil, jongste broer van de auteur, archeoloog.
 • tante Zus [Koning] = Annie Broekhuizen-Voskuil, zus van de auteur.
 • moeder van Nicolien [Koning] = ?
 • Ada Koppejan = ?
 • van Kruysbergen = ?
 • van Maurik = ?
 • Henk de Nooijer = Rein Jobse, echtgenoot van Jozien Jobse-van Putten.
 • Karel Ravelli = prof. dr. Herman Bianchi.
 • Klaas de Ruiter = L. van Oyen, studiegenoot van Han Voskuil, sinds 1951 leraar Nederlands te Den Haag, bewerker van Dialektatlas van Zuid-Holland en Utrecht (RND 11) Antwerpen 1968.
 • Piet Valkenburg = ?

[Agenda]-[Vacatures]- [Tijdschriften]-[Archief]-[Over Neder-L]