Bulletin 9709.c

(Bulletin 9709.d bevat het tijdschriftenoverzicht)

Rub:  9709.24   Evenementen-agenda, met:
- Tentoonstelling 'Edmond Deman, boekhandelaar en uitgever omstreeks 1900' (Brussel)
- Tentoonstelling 'Vier eeuwen eten' (Rotterdam)
Sym:  9709.25 Studiedag 'Comburgse Handschrift' (Groningen, 31 okt.)
Lit: 9709.26 Pas verschenen:
- E.K. Grootes. Terug naar Bredero
- W. v.d. Berg en H. Pleij (red.). Mooi meegenomen?
- W. Pijnenburg en T. Schoonheim. Middelnederlands lexicon (2e herz. druk)
Sym: 9709.27 Symposium 'Van vorming tot vak. 200 jaar Nederlandse letterkunde in het hoger en voortgezet onderwijs' (A'dam, 12 december)
Lit: 9709.28 Nieuw: 'Ginkgo Biloba; vertalingen voor Pim Lukkenaer'
Sym:  9709.29 Internationaal editiecongres 'Produktion und Kontext' (Den Haag, 4-7 maart 1998)
Lit: 9709.30 Nieuw: 'Geschapen om te scheppen? Opvattingen over vrouwen en schrijverschap in Nederland, 1815-1860'
Col: 9709.31 Column Willem Kuiper, no. 34: 'Zo vast als een huis'
Sym: 9709.32 Congres 'Culture & consumption' (R'dam, 20-21 nov.)
Sym: 9709.33 Pas verschenen: 'Paradise Regained. H. Marsman' van Jaap Goedegebuure (ed.)
Sym: 9709.34 Symposium 'Opvattingen en vormen in literatuur en kunsten', rond thema 'Vormen van zelfpresentatie' (A'dam, 21 november)
 

[Agenda]-[Vacatures]-[Tijdschriften]-[Archief]-[Over Neder-L]- [Homepage]