9710.11 Terug
Vooruit 9710.13

Med: 9710.12

Fri, 10 Oct 1997 23:49:25 +0100
From: Marc van Oostendorp <oostendorp@rullet.leidenuniv.nl>
Subject: AVT/Anéla Dissertatieprijs 1997 voor Ad Backus; LOT-prijs voor Jan Don

AVT/Anéla Dissertatieprijs 1997 voor Ad Backus; LOT-prijs voor Jan Don

"UTRECHT, VAN ONZE SPECIALE VERSLAGGEVER -- De taalkundige Ad Backus heeft met zijn proefschrift Two in One de prijs voor de beste taalkundige dissertatie uit 1996 gewonnen. De prijs, een gezamenlijk initiatief van de twee Nederlandse verenigingen voor taalwetenschappers (de Algemene Vereniging voor Taalwetenschap en de Association Néerlandaise pour Linguistique Appliquée) werd op vrijdag 10 oktober in Utrecht uitgereikt tijdens een feestelijk 'Taalgala'. Daar werd ook de zogenoemde LOT-prijs uitgereikt voor het beste ongepubliceerde populair-wetenschappelijke artikel over een taalkundig onderwerp. Deze prijs ging naar de Utrechtse taalwetenschapper Jan Don.

Backus promoveerde op de Katholieke Universiteit Brabant. Zijn proefschrift gaat over codeswitching: de manier waarop Turken in Nederland het Turks en het Nederlands mengen. Volgens jury-voorzitter prof. dr. Pieter Muysken (UvA) had Backus de prijs vooral verdiend vanwege het baanbrekende karakter van zijn werk. Ook het werk van Backus' mede-laureaten, Astrid Ferdinand, Hans Van de Velde, Jan Voskuil en Sjoukje van der Wal werd door Muysken uitbundig geprezen.

De LOT-prijs is geïnitieerd door de Landelijke Onderzoeksschool Taalkunde, waarbij vrijwel alle actieve taalwetenschappers in Nederland zijn aangesloten. Al deze onderzoekers zijn opgeroepen een populair-wetenschappelijk artikel te schrijven. Uit de dertien inzendingen koos de jury het artikel van dr. Jan Don 'Blieft u nog [kwg]?' In dit artikel, dat de winnaar na de prijsuitreiking voorlas, zet hij uiteen wat de problemen zijn bij de omzetting van letters in klanken."

Ik hoop dat ik een bericht als het bovenstaande zaterdag, of toch in ieder geval maandag, in de krant lees. Maar ik vrees het ergste. Niet dat het niet waar zou zijn. Ik ben zelf op het Taalgala geweest, ik durf mijn hand voor de waarheid van het bovenstaande in het vuur te steken. Maar ik heb in Utrecht geen journalist gezien.

Vorig jaar besloten AVT en Anéla samen een dissertatieprijs uit te reiken. Dat zou gebeuren tijdens een feestelijke middag, waar ook de LOT-prijs zou worden uitgereikt: een 'Taalgala'. De bedoeling was om zo wat meer aandacht te vestigen op de taalkunde. De Nederlandse taalkunde zou op een middag laten zien wat ze allemaal in huis had.

Welnu, dat heeft ze zowel dit jaar als het vorige overtuigend laten zien. Alleen met de publieke aandacht wil het nog maar niet lukken. Ik heb me afgelopen vrijdag enorm vermaakt, het was bijzonder gezellig, er was na afloop een goed buffet, en er kon ook nog gedanst worden (al speelde de band zo luid dat na een uur ongeveer iedereen op de gang stond te praten). Maar ik geloof niet dat het beoogde doel -- meer aandacht voor de taalkunde -- op deze manier bereikt wordt.

Daarvoor moet nog wel het een en ander gebeuren. We moeten nog eens goed nadenken over manieren om het Taalgala aantrekkelijker te maken voor buitenstaanders. De laureaten voor de dissertatieprijs geven alle vijf een voordracht van een half uur. Dat betekent dat er tweeëneenhalf uur gesproken wordt over uiteenlopende en tamelijk complexe onderwerpen. Bovendien zijn die voordrachten niet allemaal even levendig. Dat moet anders. Misschien zouden bijvoorbeeld niet de auteurs van de proefschriften, maar de promotores het proefschrift verdedigen, niet in een half uur, maar in tien minuten. Gevolgd door een kort interview met de lauraat.

En wordt er eigenlijk een persbericht verstuurd waaruit een journalist een bericht als het bovenstaande zou kunnen afleiden? De AVT/Anéla-prijs en de LOT-prijs hebben mooie winnaars. De wereld mag het weten.

Marc van Oostendorp, oostendorp@rullet.leidenuniv.nl


[Dit nummer]