Bulletin 9710.a

Rub:  9710.01   Evenementen-agenda, met:
- Avond Hart, maag en nieren, 17 okt. (A'dam)
- 3e Perdu Poëzie boekenbeurs, 26 okt. (A'dam)
- Inaugurale rede dr. M.F. Gijswijt-Hofstra, 27 okt. (A'dam)
- Lezing M. Mathijsen: Harry Mulisch en de uitgevers, 14 okt. (A'dam)
- Lezing F. Janssen: W.F. Hermans en zijn uitgevers, 21 okt. (A'dam)
- Lezing drs. M. Zuithof: Herman Heijermans en zijn uitgevers, 28 okt. (A'dam)
- Tentoonstelling over Cees Nooteboom (Den Haag)
- Tentoonstelling Een handruk van de tijd (Deventer)
- Rondetafelgesprek over de vaste boekenprijs in Nederland, 23 okt. (Leiden)
- Antiquarische boekenbeurs, 11-12 okt. (Leiden)
- Bijeenkomst over interdisciplinariteit, 15 okt. (Utrecht)
- Thema-avond over Jan Hanlo, 21 okt. (Utrecht)
- Bijeenkomst over impact literatuuropvattingen in het literaire veld, 7 nov. (Utrecht)
Vac:  9710.02 Vacature onderzoeker Nederlands als vreemde taal bij NVT, UVA, Amsterdam
Lit: 9710.03 Nieuw: bibliografie Duivelse Boeken van Dennis Schouten over griezelliteratuur
Med: 9710.04 Albert Verwey-lezingen Leidse gastschrijver Nelleke Noordervliet op 20 en 27 november
Web: 9710.05 Galatea 2.1: http://www.let.vu.nl/e-zine/galatea
Sym:  9710.06 Berkeley conferentie 'Dutch Linguistics at the Millennium', 16-18 oktober 1997, University of California at Berkeley
Lit: 9710.07 Pas verschenen: M. Gijswijt-Hofstra en F. Egmond (red.), Of bidden helpt? Tegenslag en cultuur in Europa, ca. 1500-2000
Sym: 9710.08 Symposium 'Kruis of munt: literaire prijzen in Nederland' te Den Haag op 14 november
Red: 9710.09 Organisatie website Neder-L veranderd
Rub: 9710.10 Boekenrubriek, no. 4: Elzevier-conferentie
Sym: 9710.11 A'dams Colloquium Nederlandse Taalkunde, 10-11 dec.
Med: 9710.12 AVT/Anéla Dissertatieprijs 1997 voor Ad Backus; LOT-prijs voor Jan Don
Lit: 9710.13 Een boek voor Bert Vanheste over Boon en Claus

[Agenda]-[Vacatures]-[Tijdschriften]-[Archief]-[Over Neder-L]- [Homepage]