Bulletin 9711.a

Rub:  9711.01   Rub: 9711.01: Evenementen-agenda, met:
- Tentoonstelling Ch. Jongejans, nov. - dec. (A'dam)
- Lezing prof. H. van Vliet over Louis Couperus en L.J. Veen, 11 nov. (id.)
- Lezing drs. C. Keysper over Multatuli en zijn uitgevers, 18 nov. (id.)
- Tentoonstelling Nieuws voor iedereen 1895-1900-1905, 14 nov. - 4 jan. (id.)
- Tentoonstelling Guillaume Wieland of Willem Vrelant, 5 dec. - 18 jan. (Brussel)
- Tentoonstelling Gaan waar de woorden gaan, vanaf 28 november 1997 (Den Haag)
- Optreden Arnon Grunberg, 30 nov. (id.)
- Tweegesprek H. Haasse en K. Abdolah, 7 dec. (id.)
- Van Stockum veiling, 19-21 nov. (id.)
- Antiquarenbeurs 1997, 21-23 nov. (Haarlem)
- Boeken- & prentenveiling Bubb Kuyper, 2-4 dec. (id.)
- Boekenveiling Burgersdijk en Niermans, 25-26 nov. (Leiden)
- Tentoonstelling over Boutens-collectie, 22 nov. - 10 jan. (Middelburg)
- Opvoering Huygens' Trijntje Cornelis, 17 okt. - 10 jan. (diverse locaties in Nederland)
Vac:  9711.02 Vacature voor 2 OiO's bij project Uitspraak Standaard-Nederlands aan KU Nijmegen
Sym: 9711.03 ANéLA Juniorendag op 12 december te Utrecht
Lit: 9711.04 Herziene uitgave Algemene Nederlandse Spraakkunst ('ANS') verschenen
Sym: 9711.05 P.C. Hooftsymposium 'Wonen en werken op het Muiderslot' op 20 november 1997 op het Muiderslot, t.g.v. de 350e sterfdag van P.C. Hooft
Med:  9711.06 Wijzigingen Neerlandistiek Universiteit van Amsterdam
Sym: 9711.07 LOT Winterschool, Leiden, 17 - 28 jan. 1998
Lit: 9711.08 Lesbrief Multatuli verschenen
Web: 9711.09 Writers Block magazine in winterjas: http://www.writersblock.net
Sym: 9711.10 Studiedag editiewetenschap te Antwerpen op 3 dec. 1997
Sym: 9711.11 Symposium KUB 'Een gat in de grens' op 21 januari 1998
Web: 9711.12 Beschikbaar via server UB Amsterdam: De Nederlandsche Leeuw, Uvalink en Neerlandistiek op het Internet
Sym: 9711.13 Congres Variatie in (sub)standaardtaal, Leuven, 12 - 13 december 1997
Rec: 9711.14 Boekbespreking A. Sneller, Met man en macht, 1996
Col: 9711.15 Column Willem Kuiper, no. 35: 'Opsporing verzocht'
Lit: 9711.16 Pas verschenen: De P.C. Boutens-collectie van de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg


[Agenda]-[Vacatures]-[Tijdschriften]-[Archief]-[Over Neder-L]- [Homepage]