Bulletin 9712.a

Rub:  9712.01   Evenementen-agenda, met:
- Zesde Vriendendag van het Letterkundig Museum, 14 december 1997 (Den Haag)
- Poëziemiddag Letterkundig Museum, 21 december (Den Haag)
- Boeken- en prentenveiling De Tille, 16 - 17 december (Leeuwarden)
Col:  9712.02 Column Marc van Oostendorp: NederNed, no. 17: Kerstprijsvraag 1997
Vac: 9712.03 Vacature Oldenburg (Duitsland); deadline: 1 jan. 98
Vac: 9712.04 Vacature Kuala Lumpur (Maleisië); deadline: 15 feb. 98
Lit: 9712.05 Pas verschenen: Werken met Zeeuwse Bronnen. Tekst en uitleg bij het lezen van archiefstukken. Onder redactie van L.M. Hollestelle, e.a.
Lit:  9712.06 Pas verschenen: Catalogus Librorum Werbrouck. Met een inleiding van Boris Rousseeuw
Web: 9712.07 REWO-website
Med: 9712.08 Scriptie-prijsvraag Multatuli
Lit: 9712.09 Verschenen: A.M. Duinhoven - Middelnederlandse syntaxis, deel 2: De werkwoordgroep
Sym: 9712.10 Taal en Tongval-Symposion op 12 december te Gent
Lit: 9712.11 Pas verschenen: André Hanou, Studies over de Nederlandse vrijmetselaarsloges voor 1830
Sym: 9712.12 Symposium De wetenschapper als tekstadviseur, 18 december, Delft.
Lit: 9712.13 Tekst verschenen van Wiljan van den Akkers lezing lezing "Dameskoor 'Het zingend vedertje' of de geschiedschrijving van de moderne Nederlandse poëzie"
Med: 9712.14 Partikelonderzoek van start
Med: 9712.15 Avond 'Liefde en Ballingschap' over Willem Bilderdijk op 16 december te Amsterdam
Med: 9712.16 Literair programma 'Skrywers & Schrijvers' met Zuid-Afrikaanse auteurs op 12 december in de Beurs van Berlage te Amsterdam


[Agenda]-[Vacatures]-[Tijdschriften]-[Archief]-[Over Neder-L]- [Homepage]