Bulletin 9712.b

(Bulletin 9712.c bevat het tijdschriftenoverzicht)

Red:  9712.17 Listserv-archieven van e-mailversies van Neder-L nu bereikbaar via Web
Art:  9712.18   Ries Agterberg, Hoe weerloos is het boek in de vrije markt? Verslag van een rondetafelgesprek in Leiden
Lit:  9712.19 Nieuw: M.C. van den Toorn (e.a.), Geschiedenis van de Nederlandse taal
Lit:  9712.20 Nieuw: Jos van Waterschoot, Hooggeleerde exlibris
Col:  9712.21 Column Coppen: Linguïstisch Miniatuurtje XLII: Het leukste miniatuurtje ooit
Lit:  9712.22 Pas verschenen: G.J. van Bork & N. Laan (red.), Twee eeuwen literatuurgeschiedenis 1800-2000. Poëticale opvattingen in de Nederlandse literatuur. 2e dr. Amsterdam 1997
Web:  9712.23 Vertalingen gewenst van Arjen Duinkers gedicht De steen bloeit
Lit:  9712.24 Nieuw: W. van Anrooij, Helden van weleer - De Negen Besten in de Nederlanden (1300-1700)
Lit:  9712.25 Nieuw: R. Schenkeveld-van der Dussen, e.a. (ed.), Met en zonder lauwerkrans - Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550-1850; van Anna Bijns tot Elise van Calcar
Col:  9712.26 Column Willem Kuiper, no. 36: Heb je al gehoord van de zeven, de zeven?
Med:  9712.27 Lezing 'Tongeren, het land van de Tungri, Kelten en Germanen' door dr. Robert Nouwen op 16 januari 1998 te Brussel
Lit:  9712.28 Nieuw: A. Komter (ed.), Het geschenk - Over de verschillende betekenissen van geven
Lit:  9712.29 Nieuw: Karel en Elegast, Samengesteld door Hubert Slings; dl. 1 in serie Tekst in Context
Lit:  9712.30 Pas verschenen: Bernt Luger. Wie las wat in de 19e eeuw?


[Agenda]-[Vacatures]-[Tijdschriften]-[Archief]-[Over Neder-L]- [Homepage]