9801.02 Terug
Vooruit 9801.04

Lit: 9801.03

Date: Thu, 8 Jan 1998 23:36:39 +0100
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@let.UVA.NL>
Subject: Lit: 9801.03: Pas verschenen: Het Museum Plantin-Moretus. CD-ROM.

Pas verschenen: Het Museum Plantin-Moretus. CD-ROM. Gent: Vandekerckhove & Devos, 1997.

Gelukkig maakt de in 1997 verschenen cd-rom 'Het Museum Plantin- Moretus' een bezoek aan deze unieke instelling niet overbodig. Daar is veel meer te zien dan op een schijfje ondergebracht kan worden, waarmee niets ten nadele van het virtuele museum is gezegd. Integendeel: het programma is fraai vormgegeven, zowel wat betreft beeld als geluid, al kost het menigeen waarschijnlijk enige moeite de goede hardware te vinden om de nieuwste Quicktime VR-technologie tot zijn recht te laten komen. Maar als de cd eenmaal draait, kan men interactief aan de slag.

Het hoofdmenu biedt keuze uit: 1. Familiegeschiedenis en vrienden, 2. Plantins industriële drukkerij en 3. Publicaties en collecties. Via de eerste keus komt men terecht in de salon, kan men informatie krijgen over de totale Plantin-dynastie die ook voorzien is van een vernuftige tijdslijn en wordt de levensgeschiedenis van Christoffel Plantin uit de doeken gedaan.

De tweede keus uit het hoofdmenu brengt de interactieveling in de drukkerij waar het drukproces uit de tijd van de handpers door middel van filmpjes wordt toegelicht. Zo zijn er videobeelden van lettersnijden, zetten, drukken, proeflezen en boekillustratie. Alleen het boekbinden komt er bekaaid af. Wel is het mogelijk om zelf met de muis letters in een zethaak te zetten, het zetsel te inkten met een tampon en de eigen tekst te printen. Als men in de drukkerij is uitgekeken, komt men via een klik op de deur op de binnenplaats van het museum waar men zo langzaam of snel als men wil kan rondlopen en een aantal zaken kan aanklikken.

Mogelijkheid 3 uit het hoofdmenu brengt de bezoeker in de winkel waar een rijtje populaire boeken uit de Plantijnse drukkerij klaarstaat. Hoewel het menu belooft dat we daarin kunnen bladeren, beperkt zich dat tot het bekijken van de titelpagina van bijvoorbeeld het 'Theatrum orbis terrarum', de 'Spieghel der zeevaerdt', het 'Missale Romanorum', de 'Biblia sacra', de polyglotbijbel of Dodonaeus' 'Kruydtboeck'. De desbetreffende pagina's laten zich wel tot in de finesses bestuderen door een uitgekiende inzoomtechniek.

Een andere mogelijkheid binnen dit menu is het bekijken van een aantal zaken uit de verzameling schilderijen, boeken en meubelen waaraan Plantin zo rijk is. Zo krijgt men o.a. de Gutenberg-bijbel te zien, diverse manuscripten en atlassen, historische documenten, drukmateriaal en tekeningen.

Voor men na een paar uur vermoeid maar voldaan het museum verlaat, kan men ook nog een levensgrote kanten kraag en manchetten uit de printer laten rollen, iets wat - evenals het zetten - vooral de jeugdige gebruiker van de cd-rom zal aanspreken. Wanneer men uiteindelijk 'exit' aanklikt, hoeft het nog niet helemaal voorbij te zijn, want dan wordt men geconfronteerd met een groepsportret van de samenstellers van dit programma, met een selectieve bibliografie betreffende Plantin-Moretus van ruim honderd titels en met informatie over toegangsprijzen, openingstijden en rondleidingen. Daarmee wordt impliciet aangegeven dat de cd-rom een bezoek aan het echte museum niet overbodig maakt; het virtuele bezoek is een uitstekende smaakmaker en kan dienen als voorbereiding voor een tocht naar Antwerpen. Daarmee heeft deze cd-rom, die uiteraard voor aanvulling op enkele punten vatbaar is, zeker aan zijn doel beantwoord!

Deze eerste interactieve museum-cd-rom van België werd geheel ontworpen door Vandekerckhove & Devos te Gent, in samenwerking met CIPAL/ICA-Telepolis te Antwerpen en uiteraard Museum Plantin-Moretus. Bestellingen kan men richten aan Vandekerckhove & Devos, Poel 15, B-9000 Gent, 09/2257949, fax 09/2239340, e-mail: info@vandekerckhove-devos.be. Zie ook de Internet-page: http://www.vandekerckhove-devos.be/plantin/.

P.J. Verkruijsse


[Dit nummer]