9801.14 Terug
Vooruit 9801.16

Med: 9801.15

Date: Sun, 11 Jan 1998 12:36:11 +0100
From: Siem Bakker <s.bakker@let.kun.NL>
Subject: Med: 9801.15: Dada-manifestatie in Rotterdam op 6 februari

DADA TERUG IN ROTTERDAM NA 75 JAAR
Reprise van Dada-Soirée door muziekgezelschap EXVOCO

Op 6 februari a.s. is het vijfenzeventig jaar geleden dat in Salon Doele te Rotterdam een Dada-Soirée plaatsvond. Theo van Doesburg en Kurt Schwitters droegen voor uit hun werk. Pétro van Doesburg (= Nelly van Moorsel) speelde piano. Deze 'Groote Dada-Avond' was - wegens de overgrote belangstelling - een herhaling van hun eerste optreden in Rotterdam op 31 januari 1923.

Opnieuw op 6 februari presenteert de Gemeentebibliotheek van Rotterdam een Dada-Spektakel. Vier musici van de gerenommeerde groep EXVOCO (Expanded Voice Company) uit Stuttgart, opgericht in 1972, brengen een avondvullende Dada-uitvoering, die geïnspireerd is op het oorspronkelijke programma uit 1923 in Rotterdam en aangevuld met andere dadaïstische teksten en muziek. Zij brengen onder meer ten gehore 'Sonate in Urlauten' en 'An Anna Blume' van Kurt Schwitters; 'Ruiter', 'De Trom' en 'Letterklankbeelden' van Theo van Doesburg', teksten van Hans Arp, Tristan Tzara en Raoul Hausmann; muziek van Vittorio Rieti, Hans Heinz Stuckenschmidt en Erik Satie.

Het optreden van EXVOCO vindt plaats in het Bibliotheektheater, Hoogstraat 110. Datum: vrijdag 6 februari; aanvang: 20.30 uur. Toegangsprijs: f 25,- CJP/65+ f 20,- (betreft de toegang tot zowel de lezing als het theaterprogramma).

Reserveren: (010) 2816262

Lezing
Vooraf aan het optreden van EXVOCO houdt Siem Bakker een lezing over de twee historische Dada-Avonden in 1923 te Rotterdam. Plaats: Gemeentebibliotheek. Tijd: 19.30-20.15.

Expositie
Om 23.00 uur, na afloop van het Dada-concert, opent Benno Steffens-Hong, directeur van het Goethe-Institut Rotterdam, de tentoonstelling 'De dichter Theo van Doesburg / I.K. Bonset 1883-1931'.

De tentoonstelling is gewijd aan het literaire oeuvre van Theo van Doesburg, die als dichter voornamelijk publiceerde onder de naam I.K. Bonset. Ze is samengesteld door dr.Siem Bakker, literatuurhistoricus van de K.U.N. te Nijmegen, in samenwerking met drs. Emy Thorissen, kunsthistorica; ze was eerder (geheel of gedeeltelijk) te zien in Nijmegen, Arnhem en Amsterdam.

Theo van Doesburg (ps. van Christiaan Emil Marie Küpper, Utrecht 30 aug. 1883 - Davos, 7 maart 1931) geniet vooral bekendheid als schilder en architect en ook als oprichter en stuwende kracht van het tijdschrift De Stijl (1917-1928). Op de tentoonstelling ligt het accent op de bijzonder visuele aspecten van zijn gedichten. Te zien is o.m. een bijzondere collectie bibliofiele uitgaven van de Avalon Pers en Exponent.

De kern van de wandexpositie bestaat uit een twaalftal gedichten die op evenzovele posters sterk zijn uitvergroot. Tesamen vormen zij een opvallende grafische reeks die in kort bestek de ontwikkeling laat zien van Van Doesburg als dichter.
In de vitrines ligt het accent op de vele Nederlandse en internationale tijdschriften waaraan Van Doesburg heeft meegewerkt. Ook is er aandacht voor de reacties destijds op de Dada-Avonden te Rotterdam.

Plaats en openingstijden Tentoonstelling: Gemeentebibliotheek Rotterdam, Hoogstraat 110; zaterdag: 10.00-17.00; zondag: 13.00 - 17.00 uur; maandag: 13.00 - 21.00 uur; verder iedere dag: 10.00 - 21.00 uur.

Catalogus
De geïllustreerde catalogus, samengesteld door Siem Bakker en Emy Thorissen, omvat ruim zeventig bladzijden en is tijdens de tentoonstellingsuren verkrijgbaar aan de Rotterdam-balie in de Gemeentebibliotheek. Prijs: f 15,-

Organisatie
'Dada terug in Rotterdam' is een samenwerkingsproject van de Gemeentebibliotheek, het Goethe Institut Rotterdam en het Instituut Nederlands van de Katholieke Universiteit in Nijmegen.

Nadere informatie
Zita Blom, Gemeentebibliotheek Rotterdam, Hoogstraat 110, 3011 PV Rotterdam;
Siem Bakker, Instituut Nederlands, Erasmusplein 1, Postbus 9103, 6500 HD Nijmegen. Tel. 024-3612048/58 of 024-6961730.


[Dit nummer][Agenda]