Bulletin 9801.a

Red:  9801.01   Aanvulling: URL listserv-archief Neder-L
Sym:  9801.02   Symposium over Simon Vestdijks werk op 14 februari 1998 te Doorn
Lit:  9801.03   Pas verschenen: Het Museum Plantin-Moretus. CD-ROM.
Web:  9801.04   Letters, nieuwsbrief voor Nederlandse literatuur op internet
Sym:  9801.05   Lezingen Tiele-Stichting 'Typografische meesterwerken' door prof. dr. F.A. Janssen in april 1998 in de UB Amsterdam
Lit:  9801.06   Pas verschenen: M. Klein (1997), Couperus en het Corpus Hermeticum
Med:  9801.07   Nieuw telefoonnummer Letterkundig Museum; nieuw bezoekadres DNL
Rub:  9801.08   Boekenrubriek nr. 6: Cornelis de Bruijn
Med:  9801.09   Lezing 'Wat is de oorsprong van het Ierse ogam- schrift? Is er een verband met de Germaanse runen?' door Alan Griffiths op 21 maart 1998 te Brussel
Web:  9801.10   Uitbreidingen Coster-project: Multatuli en rondzendlijst
Lit:  9801.11   Nieuw: Koloniale Taalpolitiek in Oost en West, onder redactie van Kees Groeneboer
Rub:  9801.12   Hora est!, no. 4:
4a: Proefschrift Wybren Scheepsma 'Deemoed en devotie. De koorvrouwen van Windesheim en hun geschriften'
4b: Proefschrift Dini Hogenelst 'Sproken en sprekers. Inleiding op en repertorium van de Middelnederlandse sproke'
4c: Proefschrift A.M. Blonk 'Dyslexpert'
4d: Proefschrift W.J.M. Wentink 'From graphemes to syllables'
4e: Proefschrift B.J.M. van Halteren 'Excursions into syntactic databases'
4f: Proefschrift Karl Stooker en Theo Verbeij 'Collecties op orde. Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden'
4g: Proefschrift José van der Hoeven 'Children's composing'
4h: Promoties S.A. Peperkamp, S. Dijk, D.A. Beermann
4i: Proefschrift Jeroen Salman: 'Populair drukwerk in de Gouden Eeuw. De almanak als handelswaar en lectuur'


[Agenda]- [Vacatures]- [Tijdschriften]- [Archief]- [Over Neder-L]- [Homepage]