Bulletin 9801.c

(Bulletin 9801.d bevat het tijdschriftenoverzicht)

Rub:  9801.21   Evenementen-agenda, met:
- P.C. Hooftlezing door prof. dr. P.W.M. de Meijer op 29 januari (Amsterdam)
- Boekpresentatie Duitse vertalingen 'Tweestromenland' en 'Amor fati' van A. Herzberg op 3 februari (idem)
- Expositie over Henriette van Eyk, t/m 1 maart (idem)
- Lezing door Michiel van Kempen over Surinaamse literatuur op 29 januari (idem)
- Avond over het werk van de drukker Menasseh ben Israel, 18 februari (idem)
- Expositie 'Het Nederland van Nescio', t/m 31 augustus (Baarn)
- Dubbelexpositie over W. Rozendaal en S. Gruber-Heynemann, 29 januari - 12 april (Den Haag)
- Tentoonstelling cents- en kinderprenten 'Ziet hier, o lieve jeugd!', t/m 6 februari (Groningen)
- Tentoonstelling 'Heiligen fan de Halbertsma's, t/m 27 februari (Leeuwarden)
- Tentoonstelling over P.J. Meertens / Anton Beerta, t/m 21 februari 1998 (Middelburg)
- Tentoonstelling over Jan Prins, t/m 15 februari (Rotterdam)
- Expositie 'Alfabe(s)tiarium', t/m 8 februari (idem)
- Symposium Information retrieval 'From fiction to science', 11 februari (Utrecht)
- Literaire avond met Jan Siebelink, 11 februari (Zwolle)
Col:  9801.22   Column Marc van Oostendorp: NederNed, no. 18: Uitslag kerstprijsvraag 1997
Lit:  9801.23   Nieuw: Hollantsche Parnas, Nederlandse gedichten uit de zeventiende eeuw, onder redactie van Ton van Strien


[Agenda]- [Vacatures]- [Tijdschriften]- [Archief]- [Over Neder-L]- [Homepage]