9804.13 Terug
Vooruit 9804.15

Art: 9804.14

Date: Mon, 23 Mar 1998 23:18:56 +0100
From: J.A. Gruys <Hans.Gruys@konbib.nl>
Subject: Artikel J.A. Gruys: 'Aanvullingen op ... J.A. Gruys & C. de Wolf, Thesaurus 1473-1800' (II)

AANVULLINGEN OP J.A. GRUYS & C. DE WOLF, THESAURUS 1473-1800 (II)

De hier volgende 148 Addenda & Corrigenda zijn gekenmerkt door een S (het gehele lemma schrappen, 8 gevallen), T (een nieuw lemma toevoegen, 46 gevallen), V (het gehele lemma vervangen, één geval), of w (een lemma wijzigen op de met vet aangegeven punten, 93 gevallen). Zes verwijzingen vloeien voort uit wijzigingen elders in de lijst; van de resterende 142 gevallen zijn er 76 aangeleverd door het STCN-bureau en 66 het gevolg van verwerving en onderzoek ter Koninklijke Bibliotheek; van deze 66 berusten er 32 op de archiefgegevens die zijn gepubliceerd in de `Lijst van Rotterdamse boekverkopers tot 1800' in Rotterdam bibliopolis (Rotterdam 1997), waaraan evenwel geen nieuwe namen zijn ontleend. Eerdere aanvullingen verschenen sinds 1990 in Dokumentaal en sinds 1997 in Neder-L; daar voorkomende lemma's die hier gewijzigd terugkeren zijn aangegeven met een *. Aan Liesbeth Oskamp wil ik hier mijn dank betuigen voor haar zorgvuldige controle van de gegevens in deze tweede elektronische aflevering.

J.A. Gruys,
Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 1 april 1998.


w      Aardenhout (Johannes).  Rotterdam 1774-1781, Vlaardingen 1780.
w Akersloot (Aris).  Haarlem 1663-1682.
w Alphen (Pieter van).  Rotterdam 1660-1708. Var.: P. van Alfen.
S Alfen (Pieter van).  Rotterdam 1708.
w* Appelaer (Broer).  Amsterdam 1661-1673, Utrecht 1674-1684. Var.: typi Appelariani. Opm.: tot 1673 alleen samen met J. Appelaer.
w* Arumsma (Rinnert Sydtses).  Leeuwarden 1667-1686. Var.: R. Sydtses.
T Bakker (Teunis).  Rotterdam 1775.
T Becius (Joachim Gerhardi).  Harderwijk 1657.
w Bekker (Hendrik).  Rotterdam 1794.
w Beunje (Jacobus de).  Leiden 1738-1757.
w Bilsteyn (Gillis).  Utrecht 1646-1649. Var.: Aegidius Bilsteyn.
w Blancken (Abraham van).  Amsterdam 1651-1677. Var.: A. van Blanken, A. Jeuriaensz van Blanken.
w Blomkool (Jan).  Zwartsluis z.j. Opm.: plaats- en persoonsnaam fictief; midden 18e eeuw?
w Boekenes (Paulus, I).  Rotterdam 1681-1712. Var.: P. Boeckenes. Opm.: 1689-1692 alleen samen met I. Naeranus.
w Boekenes (wed. Paulus, I).  Rotterdam 1718-1720. Var.: de W.B. en Z. Opm.: alleen samen met haar zoon Paulus (II), als Wed. P. Boekenes en zoon.
T Boekenes (Paulus, II).  Rotterdam 1718-1720. Opm.: alleen samen met zijn moeder, de wed. Paulus (I); zie aldaar.
w Boltjes (Johan).  Leeuwarden 1785-1787.
S Bontamps (C.).  Venlo 1792.
S Bontamps (F.).  Venlo 1792.
T Bontarius (Lucas).  Amsterdam 1708.
w Borg (Willem ter).  Zwolle 1760-1765.
T Botbergius (Hermannus).  Breda 1660.
w Breebaart (Willem).  Hoorn 1758-1766.
w Brouwer (Adrianus).  Hoorn 1728-1749.
T Brouwer (Gerrit).  Nijkerk 1746.
w Brouwer (Rutger).  Arnhem 1756-1758.
w* Brugge (Johannes van der).  Leiden 1663-1675.
w Kamerijk (Thomas van).  Rotterdam 1786.
w Cas (Johannes Theunisz).  Haarlem 1669-1672.
T Castello (J. Nunez).  Zie: Nunez Castello (J.).
S Castello (Jahacob Nunez).  Amsterdam 1654.
w Clement (J.).  Zwolle 1796-1797.
w* Klok (Barend van der).  Amsterdam 1762-1769.
T Knoop (Gerhardus de).  Zutphen 1755-1756.
w Koelman (wed. Dirk).  Rotterdam 1733. Var.: Catharina Samperman.
w Commelinus (erven).  Amsterdam 1643. Opm.: pseudoniem van een uitgever te Genève.
w Commelinus (Abraham).  Leiden 1626-1648, Amsterdam 1651. Var.: A. Commelijn, Typographia rediviva.
w Commelinus (erven Hieronymus).  Amsterdam 1626. Opm.: pseudoniem van P. Aubert te Genève.
w Commelinus (Isaac).  Leiden 1624-1643. Opm.: tot 1626 alleen samen met zijn broer Jacobus.
w Commelinus (Jacobus).  Leiden 1624-1626. Opm.: alleen samen met zijn broer Isaac.
w Commelinus (Joannes).  Amsterdam 1594-1616. Opm.: was nauw betrokken bij de uitgaven 1598-1616 van het Bibliopolium Commelinianum (Officina Commeliniana, Commelini) van de Erven Hieronymus Commelinus (z.pl. [=Heidelberg] 1598-1623; soms met adres Leiden of Lyon).
w Commelinus (wed. Joannes).  Amsterdam 1620.
w Kuyper (Johannes).  Rotterdam z.j. Opm.: werkzaam tweede kwart 18e eeuw.
T Dael (Charles van den).  Haarlem 1726.
T* Dam (Adriaan van).  Utrecht 1657-1671.
w Danserweg Willemsz (Alexander).  Rotterdam 1794-1798.
w Dekkers Mz (Johannes).  Rotterdam 1777-1778, Overschie 1782-1787.
w Demelinne (Johannes Dominicus).  Rotterdam 1798-18..
w Doeyenborgh (Jacob van).  Utrecht 1654-1671.
S Douci (J.P.).  Rotterdam 1744.
w Eede (Abraham van den).  Batavia (Jakarta) 1677-1688.
w* Eede (Everardus van).  Utrecht 1654-1669.
w Gevaertsz (Peeter).  Wezel 1580, Woerden 1587-1588, Gouda 1591, Amsterdam 1597-1600, Breda 1604. Var.: P. Ghevaertsz, P. Gebhaerts.
w Ginkel (Adrianus Johannes van).  Rotterdam 1788-1794.
w Goedhaart (Barend).  Zoeterwoude 1783. Opm.: plaats- en persoonsnaam fictief.
T Goethert (...).  Groningen 1742.
w Grient (Matheus van der).  Rotterdam 1759.
w Groenewolt (Laurens).  Groningen 1723-1758. Var.: L. Groenewout.
T Groeningen (Cornelis van).  Haarlem 1658.
w Haanebrink (Pieter).  Utrecht 1759-1773.
w Haas (Gerrit de).  Rotterdam 1780-1783.
S Hamont (...).  Rotterdam 1751.
w Hamont (Kornelis van).  Rotterdam 1723-1751.
T Heerde (Arnoldus ab).  Utrecht 1669.
w Henry (Jean).  's-Gravenhage 1688, 1701. Var.: J. Hendrick. Opm.: fictief.
T Hoeck.  Zie: Hoek.
T Hoeck (Pieter van).  Rotterdam 1688.
w Hofhout (Johannes, II).  Rotterdam 1766-18.. Opm.: tot 1777 meestal met E. Wolfsbergen; vanaf 1786 alleen samen met zijn zoon Johannes Martinus, als J. Hofhout en zoon.
T Hofhout (Johannes Martinus).  Rotterdam 1786-18.. Opm.: alleen samen met zijn vader Johannes (II); zie aldaar.
T Hooft (wed. Johannes 't).  Dordrecht 1741.
w Hoogop (Hendrik).  Zwolle 1783-1788.
V Houwens (Jan).  Rotterdam 1705-1707.
S Houwensz (Jan, II).  Rotterdam 1705-1707.
w* Hulshuysen (Johannes).  Utrecht 1660-1668.
w Huysman (wed. Edzard).  Groningen 1654-1670. Var.: wed. E. Agricola.
w Jafon (George).  Z.pl. 1688-1697.
T Jansz (Cornelis).  Amsterdam z.j. Opm.: eind 18e eeuw; mystificatie? vgl. C.J. Zwol.
T Jansz (Gerrit, Amsterdam 1642).  Zie: Zwol (G.J.).
T Jans (Hobbe).  Leeuwarden 1647.
T Jansz (Pieter, Gouda 1626-1649).  Zie: Rammazeyn (P.J.).
T Jansz (Symon).  Haarlem 1667.
T Jansen (wed. Willem).  Amsterdam 1771.
w Japiksz (Knelis).  Zandvoort 1757. Opm.: plaats- en persoonsnaam fictief.
w Jochemsz (Zacharias).  Dordrecht 1614-1632. Opm.: vgl. I.J. Canin.
w Juvenalima (Tiebe).  Sneek 1748. Opm.: ook met adres De Vennep.
w* Lamminga (Frans).  Amsterdam 1669-1678. Var.: F. Simons Lamminga, typi Lammingani.
T Landtmeter (wed. Henricus).  Maastricht 1779.
w Le Censeur (Jacques).  Amsterdam 1690. Opm.: pseudoniem van A. (I) Moetjens.
w Le Jeune (Jacques).  Amsterdam 1660-1692, Keulen 1683, 's-Gravenhage 1696. Opm.: fictief; vgl. J. de Jonge en J. Junior.
w Lobedanius (Nicolaus).  Amsterdam 1711-1716.
w Lobedanius (wed. Nicolaus).  Amsterdam 1721-1723.
w Lorens (Almarigo).  Leiden 1662-1664. Opm.: volgens Willems nr. 1300 pseudoniem van L. (III) en D. Elzevier.
T* Luiertsma (Thomas Willems).  Leeuwarden 1653-1656.
w* Moetjens (Adriaen, I).  Nijmegen 1679, 's-Gravenhage 1680-1716. Opm.: vgl. J. le Censeur.
w Mostert (Gillis).  Rotterdam 1764-18.. Opm.: in 1764 met zijn broer Johannes; daarna samen met deze en zijn vader Stefanus; ook na diens overlijden als S. Mostert en zonen.
w Mostert (Johannes).  Rotterdam 1764-18.. Opm.: zie bij G. Mostert.
w Mostert (Stefanus).  Rotterdam 1751-1781. Opm.: vanaf 1764 alleen samen met zijn zonen Gillis en Johannes, als S. Mostert en zonen.
w Nauta (Eelcke Symons).  Leeuwarden 1677-1697.
w Noortdyck (Johannes à).  Utrecht 1643-1649.
T Nunez Castello (Jacob).  Amsterdam 1654-1664.
T* Paddenburgh (Abraham van).  Utrecht 1684.
T Pelz (Dirck).  Arnhem 1673.
T Pelz.  Zie: Pels.
T Pietersz (Hans).  Rotterdam 1626.
T Pieters (Sybrand).  Leeuwarden 1647.
w Pointel (Anthoine).  Amsterdam 1684-1688.
T Prud (Henry).  's-Gravenhage 1732. Opm.: fictief.
w* Rade (Jan van den).  Leeuwarden 1640-1644. Var.: J. Radaeus. Opm.: alleen samen met Pieter van den Rade.
w* Rade (Pieter van den).  Leeuwarden 1640-1644. Var.: P. Radaeus. Opm.: alleen samen met Jan van den Rade.
w Rammazeyn (Pieter).  Gouda 1626-1649. Var.: P. Jansz.
T Rampen (Gualterus Theodori).  Harderwijk 1658.
T Ratel (M.).  Zie: Rathel (M.).
T* Rathel (Matthijs).  Goes 1656-1658. Var.: M. Ratel.
T Roeck (Jaspar).  Utrecht 1709.
w Roman (Nathanael).  Groningen 1627-1636. Var.: N. Rooman, N. Roeman.
T Scheidius (Everhardus).  Harderwijk 1771-1786. Opm.: hoogleraar oosterse talen; bezat arabische typen waarmee hij zijn werken liet drukken.
w Schelte (Henri).  Amsterdam 1698-1714. Var.: erven Antoine Schelte; soms: erven Henri Schelte.
w Schieke (J.).  Schoonhoven 1795.
w* Schuere (Jaques van der).  Amsterdam 1642-1650. Var.: J. Verschure.
w Schuring (Jan).  Amsterdam 1760-1783.
w* Sevenhoven (Martinus van).  Middelburg 1754-1777.
w Sneewater (Adam).  Amsterdam 1663-1665, Leeuwarden 1665. Var.: A. Snewater, A. Sneeuwater.
T Spançeerder (J.).  Zie: Spanseerder (J.).
w Spanseerder (Jan).  Amsterdam 1728-1746. Var.: J. Spançeerder.
T Stavoren (Jan van).  Amsterdam 1665. Opm.: fictief?
w Stitzinger (Joh. Nic.).  Deventer 1783-1796.
w Straatman (Adrianus).  Rotterdam 1783-1790.
w Strick (Willem).  Utrecht 1643-1647.
w Zwol (Cornelis Jansz).  Amsterdam 1642-1680. Var.: C.J. Swoll, C. Jansz, C. Jansonius, C. Johannis.
T Zwol (Gerrit Jansz).  Amsterdam 1642. Naam: Gerrit Jansz.
w* Tieboel (Jacob).  Amsterdam 1762-1784. Opm.: alleen samen met J. Yntema.
w* Topijn (Nicolaas).  Rotterdam 1712-1747. Opm.: vanaf 1728 vaak samen met zijn zoon Paulus.
w* Topijn (Paulus).  Rotterdam 1728-1761. Opm.: tot 1747 alleen samen met zijn vader Nicolaas.
S Troyen (G. van).  Rotterdam 1750.
w Valckenier (erven Aegidius).  Kampen 1780-18..
w Verheyden (Nicolaas).  Amsterdam 1736-1741. Opm.: tot 1737 alleen samen met J. (I) Verheyde.
T Vermeulen (Johannes).  Rotterdam 1690.
w Vis (Dirk, I).  Rotterdam 1742-1765. Opm.: 1758-1760 alleen samen met zijn zoon Dirk (II).
w Vis (wed. Dirk, I).  Rotterdam 1766-1775. Opm.: vanaf 1772 alleen samen haar zoon Ary.
T Vonk van Lynden (wed. Jan Hendrik).  Utrecht 1757.
w Vredeman (Thomas).  Amsterdam 1671. Opm.: fictief.
w Vri (Jan de).  Zwolle 1798-18..
T Vrygeboren (Claudius).  Groningen 1747. Opm.: fictief.
w Wakkerdak (Clement).  Rotterdam z.j. Opm.: werkzaam derde kwart 18e eeuw.
T Werkhoven (H. van).  Haarlem 1765.
T Weyden (wed. Johannes van der).  Weesp 1757.
T Wittinck (Balthasar).  Groningen 1679.
w Wijngaarden (Eldert).  Heerenveen 1729-1742.


[Archief Neder-L][Aanvullingen I (1997)][Dit nummer]