Bulletin 9804.b

(Bulletin 9804.c bevat het tijdschriftenoverzicht)

Rub:  9804.13   Evenementen-agenda, met:
- Lezing De kunst van de romantiek, 27 april (A'dam)
- Vreemd pizzicato van verre guitaren, 24 april (id.)
- Van oude en nieuwe netwerken, 12 mei (Delft)
- Lezing Woorden die geschiedenis maakten, 28 april (Groningen)
- Tentoonstelling Het heele land in 't klein; boeken over Den Haag 1600-1800, t/m 16 juli (Den Haag)
Art:  9804.14   Artikel J.A. Gruys: 'Aanvullingen op ... J.A. Gruys & C. de Wolf, Thesaurus 1473-1800' (II)
Med:  9804.15   Promoties R. de Bonth en I. Weekhout op 11 mei aan de KU Nijmegen
Lit:  9804.16   Pas verschenen in Flanorreeks: Vergeefse reis, van D. Braggaar, en Drie haren van Goud, van C.D. Jellema
Col:  9804.17   Column Coppen: Linguïstisch Miniatuurtje XLV: Wordt dit weer smullen geblazen?
Rub:  9804.18   Rubriek Uit de STCN, no. 10: Pamfletten
Sym:  9804.19   Call for Contributions: the Second Conference Improvement of Learning & Teaching of Language & Literature, July 14th - 16th 1999, Amsterdam


[Agenda]- [Vacatures]- [Tijdschriften]- [Archief]- [Over Neder-L]- [Homepage]