9806.16 Terug
Vooruit 9806.18

Lit: 9806.17

Date: Fri, 22 May 1998 08:23:23 +0200
From: Joris van Eijnatten <jvemdk@wxs.nl>
Subject: Lit: 9806.17: Pas verschenen: Joris van Eijnatten, Hogere sferen. De ideeënwereld van Willem (1765-1831)

De ideeënwereld van Willem Bilderdijk

Zojuist is verschenen: Joris van Eijnatten, Hogere sferen. De ideeënwereld van Willem Bilderdijk (1756-1831), Hilversum, Verloren, 1998, ISBN 90-6550-585-7, 768 blz., prijs f.120,-

Willem Bilderdijk was niet alleen een veelzijdige en productieve dichter, maar ook een belezen denker met opmerkelijke ideeën. Zijn leerdichten, beschouwingen, opstellen en boeken bestrijken vrijwel ieder terrein, uiteenlopend van geologie en science fiction tot taalkunde en theologie. Als vroeg-rijpe autodidact ging hij tot bewondering en ergernis van velen al spoedig zijn eigen weg.

In een breed panorama van opvattingen, ideeën en typisch bilderdijkiaanse standpunten schetst Joris van Eijnatten een samenhangend beeld van het intellectuele universum van de eigenzinnige denker Bilderdijk. In deze omvangrijke studie treft de lezer hoofdstukken aan over theosofie, erotiek, psychologie, ethiek, kenleer, natuurfilosofie, esthetica, taalkunde, politieke theorie, sociologie en godsdienst.

Ontwikkelingen in Bilderdijks denken worden niet alleen in hun (cultuur)historische context geplaatst, maar ook waar mogelijk gerelateerd aan belangrijke veranderingen en momenten in zijn leven, variërend van de vroege triomfen op de Parnas tot zijn bekering tot het christendom en de scheiding van zijn eerste vrouw. Bovendien wordt een verband gelegd tussen de aard van zijn ideeënwereld en zijn zelfbesef. Was deze jurist en monarchist inderdaad 'semper idem', zoals hij in zijn lijfspreuk suggereerde? En waarom zocht hij zijn leven lang naar de wijsheid van 'hogere sferen'?


[Dit nummer]