Bulletin 9808.b

(Bulletin 9808.c bevat het tijdschriftenoverzicht)

Rub:  9808.10   Evenementen-agenda, met:
 • Oratie prof. dr. R. Grootendorst, 25 september (A'dam)
 • Tentoonstelling '100 boeken; Piet Gerards, een lezer als typograaf', 7 september - 8 oktober 1998 (A'dam)
 • Boekhistorische studiemiddag, 4 september (A'dam)
 • Tentoonstelling 'Het enige exemplaar, 100 unica gedrukt in Nederland 1541-1600', 7 september - 8 oktober 1998 (A'dam)
 • 12e Culturele Ontmoetingsdag van Concept, 26 september 1998 (Gent)
 • Slauerhoffprogramma van De Gebroeders Flint, 14 september - 10 oktober 1998 (Nederland)
 • Conferentie over literatuur- en kunstonderwijs: Over smaak valt te twisten, 25 september 1998 (Nijmegen)
 • Med:  9808.11   Pas verschenen: BIZON, versie 1.3
  Sym:  9808.12   Conferentie SLO-project 'Een leerplan Nederlands voor voor de Pabo' op 2 oktober 1998
  Sym:  9808.13   CLIN 98 op 11 december 1998 te Leuven
  Lit:  9808.14   Pas verschenen: Jaarverslag 1997 Letterkundig Museum
  Lit:  9808.15   Nieuw: Frits van Oostrom (red.). Historisch Tableau. Geschiedenis opnieuw verbeeld in schoolplaten en essays
  Lit:  9808.16   Nieuw: Marco Mostert. Oraliteit. Serie Weten, deel 1
  Col:  9808.17   Column Marc van Oostendorp: NederNed, no. 24: Phonological reality


  [Agenda]- [Vacatures]- [Tijdschriften]- [Archief]- [Over Neder-L]- [Homepage]