9809.b Terug
Vooruit 9809.16

Rub: 9809.15

Date: Fri, 18 Sep 1998 17:00:05 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Rub: 9809.01: Evenementen-agenda

Evenementen-agenda


AMERSFOORT, Mondriaanhuis, Kortegracht 11, 033-4620180.

Tentoonstelling: De dichter Theo van Doesburg / I.K. Bonset, t/m 10 januari 1999, di.-vr. 10-17 uur, za.-zo. 14-17 uur.
Door het Instituut Nederlands van de Katholieke Universiteit Nijmegen voorbereide expositie over de poëzie van Theo van Doesburg, de oprichter van De Stijl. Catalogus onder gelijknamige titel voor f.15,- verkrijgbaar in de museumwinkel.


AMSTERDAM, De Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10, 020-5535100.

Avond over spreekwoorden en zegswijzen over vrouwen wereldwijd: Een vrouw is als de aarde, 23 september 1998, 20.30 uur.
Avond, georganiseerd bij het verschijnen van het boek 'En de boom blijft maar geven' (uitgeverij Ambo) van Mineke Schipper en Angelica Dorfman. Lezing door Mineke Schipper over de betekenis en interculturele vergelijkbaarheid van spreekwoorden over vrouwen. Daarna reacties van schrijfsters en journalistes uit diverse culturen. Toegang f.12,50.


AMSTERDAM, Gemeentearchief, Amsteldijk 67, 020-5720202.

Symposium: De stad van Rembrandt, hedendaagse visies op de gouden eeuw van Amsterdam, 13 november 1998, 9.30 - 16.45 uur.
Ter gelegenheid van de oprichting van de Jan Wagenaar Stichting tot bevordering van onderzoek naar de geschiedenis van Amsterdam (gevestigd bij het Gemeentearchief) wordt een symposium georganiseerd met als sprekers prof. Jonathan Israel (Londen), prof. Maarten Prak (Utrecht), prof. Willem Frijhoff (VU), prof. Michael Montias (Harvard) en prof. Koen Ottenheym (Utrecht).
In verband met de beperkte plaatsruimte dient voor 1 oktober ingeschreven te worden: Jan Wagenaar Stichting, Postbus 51140, 1007 EC Amsterdam. Kosten (incl. lunch): f.50,-; studenten en aio's f.25,-, over te maken op bankrekening 513836411 van de Jan Wagenaar Stichting.


AMSTERDAM, P.C. Hoofthuis, zaal 560, Spuistraat 134.

Lezing van Michael Mascuch, Assistant Professor of Rhetoric at the University of California at Berkeley, 2 oktober 1998, 15.00 uur.
Lezing, georganiseerd door het Huizinga Instituut, naar aanleiding van Macuchs boek 'Origins of the Individualist Self. Autobiography & Self-Identity in England, 1591-1791' (Cambridge, Polity Press, 1997). "This book traces the emergence of the concept of self-identity in modern Western culture as it was both reflected in and advanced by the development of autobiographical practice in early modern England. It offers a fresh and illuminating appraisal of the nature of autobiographical narrative in general and of the early modern forms of biography, diary and autobiography in particular. The result is a significant and original contribution to the history of individualism."


BRUGGE, Stedelijke Openbare Bibliotheek De Biekorf, Biekorf-Theaterzaal, Kuipersstraat 3, 050/330050.

Lezingenreeks over '900 jaar Citeaux', 21 oktober - 13 december 1998.
N.a.v. de 900e verjaardag van het begin van de cistercienzerorde organiseert de Stedelijke Openbare Bibliotheek i.s.m. de Vrienden van de Biekorfbibliotheek een reeks lezingen over 'Handschriften, miniaturen en geschiedenis van Vlaamse cisterciënzerabdijen:
21 oktober, 19 uur: Geert Berings (KU Brussel), 'Citeaux, cistercienzers en de religieuze omwenteling van de 12de eeuw';
28 oktober, 19 uur: Michiel Nuyttens (RA Brugge), 'Ten Duinen, Ter Doest en Clairmarais: bloei en verval van Vlaamse cistercienzerabdijen';
10 november, 19 uur: Anne Bondeelle (CNRS Parijs), 'L'amour du livre: livres et bibliotheques chez les Cisterciens';
9 december, 19 uur: Noel Geirnaert (SA Brugge), 'Monniken in de stad: Ten Duinen en de Brugse boekenwereld op het einde van de middeleeuwen';
13 december, 10 uur: Anselm Hoste OSB, 'Spiritualiteit en geesteselven in de bibliotheken van Ter Doest en Ten Duinen'.
Toegangsprijs: 150 BEF per lezing; 500 BEF voor de gehele cyclus.


GENT, Achilles Mussche-zaal, Stedelijke Openbare Bibliotheek, Graaf van Vlaanderenplein 40.

12e Culturele Ontmoetingsdag van Concept, 26 september 1998, vanaf 12.30 uur.
Ontmoetingsdag van het multicultureel literair tijdschrift Concept met een academische zitting, de uitreiking van de Concept-poëzieprijzen 1998 en de presentatie van het eerste exemplaar van de bloemlezing 'Altijd dichtbij'. Na afloop receptie en dichtersdiner. Inlichtingen: redactie Concept, 035-6213462 (Nederland) of 059/299640 (Vlaanderen).
Aansluitend aan de Ontmoetingsdag vindt er op 27 september een culturele wandeling en museumbezoek in Gent plaats; samenkomst om 9.45 uur bij de trappen van het postkantoor. Einde om 16 uur.


GRONINGEN, Senaatskamer Academiegebouw, Broerstraat 5, 050-3636664.

Symposium 'Waarde en prijs van literatuur', 2 oktober 1998, 14 uur.
In het kader van de viering van het lustrumprogramma van de Faculteit der Economische Wetenschappen van de RU Groningen wordt o.a. een symposium georganiseerd over de relatie tussen economie en kunst, speciaal literatuur. Prof. Jan Pen (emeritus RUG), prof. Arjo Klamer (EUR), prof. Paul de Grauwe (KU Leuven), Frans Thomese (schrijver) en Willem Brakman (schrijver) geven hun visie op de relatie tussen economie en cultuur en de mogelijke gevolgen van die relatie voor de kwaliteit van de Nederlandse letteren.


DEN HAAG / WASSENAAR, diverse locaties.

Internationaal poëziefestival: Literair Paspoort, 24-25 oktober 1998.
In het weekend van 24-25 opktober dragen 24 dichters uit 24 landen voor uit eigen werk in ambassades en ambassadeurswoningen in Den Haag en Wassenaar. Naast de buitenlandse dichter treedt op iedere locatie een Nederlandstalige dichter op die een speciale band met het desbetreffende land heeft.
Het publiek kan per dag drie ambassades bezoeken, om 13, 14.45 en 16.30 uur. Op de avond van 24 oktober is er vanaf 20.30 uur een bijeenkomst in de Ridderzaal (toegang f.10,-).
Vooraf reserveren is i.v.m. veiligheidsmaatregelen strikt noodzakelijk. Prijs: 1 dag f.35,-, 2 dagen f.60,-. Inlichtingen: Stichting Dichter aan huis, Denneweg 64, 2514 CJ Den Haag, 070-3465786, fax 3656643, e-mail: literair@wxs.nl.


NEDERLAND, diverse locaties

Wetenschap & Techniekweek, 3 - 11 oktober 1998.
Het thema van de Wetenschap & Techniekweek is dit jaar 'Spanning'. Activiteiten (ook voor de jeugd): open dag op 3 oktober bij laboratoria, musea, universiteiten e.d.; wetenschapscircus; lezingen; debatten enz. Het themaboek over 'Spanning' is dit jaar geschreven door taalwetenschapper en misdaadauteur René Appel (vanaf medio september in de boekhandel voor f.10,-).
Een programmakrant met uitgebreide informatie is vanaf medio september verkrijgbaar, ook telefonisch bij de Stichting Wetenschap en Techniek Nederland, 030-2727300, fax 2727333, e-mail: bureau@weten.nl.
(In het vorige Neder-L-bulletin werd abusievelijk vermeld dat de W&T-week in november plaatsvindt.)


SCHEVENINGEN, Tweede Haven, Dr. Lelykade bij paviljoen 't Gulletje, 020-6279343, 4899444, 6273567.

Slauerhoff-vaart met het passagiersschip Estrella, 4 oktober 1998, inschepen vanaf 10.30 uur, prijs: f.35,-.
Bijzondere literaire vaart op zee ter gelegenheid van het honderdste geboortejaar van J. Slauerhoff, georganiseerd door de Stichting Water & Cultuur, m.m.v. Slauerhoff Genootschap (Rotterdam), Boekhandel Van Gennep Rotterdam en Rederij Vrolijk (Scheveningen). Tijdens de vaartocht: goedkoop eten en drinken, voordracht, muziek, tentoonstelling, gelegenheidspublicatie. De vertrektijd is 11.30 uur; terugkeer tussen 17.30 en 18 uur. Aanmelding door overschrijving van f.35,- op postbankrekening 7987727 van de Stichting Water & Cultuur, Amsterdam, o.v.v. 'Slauerhoff-vaart'.


UTRECHT, Jaarbeurs Congrescentrum.

Dag van het Literatuuronderwijs 1998, 6 november 1998.
Onder de titel 'De leraar: inspirator of navigator?' organiseren BulkBoek en de Stichting Schrijvers School Samenleving de Dag van het Literatuuronderwijs 1998, die vooral gewijd zal zijn aan de invoering van de Tweede Fase in het voortgezet onderwijs. Daarnaast wordt aandacht besteed aan vakoverstijgend literatuuronderwijs, media-educatie en de invoering van het leesdossier. Medewerking aan de werkgroepen en lezingen verlenen o.m. Adriaan van Dis, Naima El Bezaz, Ronald Giphart, Cox Habbema, Frits van Oostrom en Willem Jan Otten. Michael Zeeman is host van de talkshow waarmee het symposium wordt afgesloten.
Informatie en programmaboekje: Iris Daalder of Francine Smink, 020-6279549.


[Dit nummer][Agenda]