9809.15 Terug
Vooruit 9809.17

Med: 9809.16

Date: Thu, 27 Aug 1998 13:07:38 +0200 (MET DST)
From: Betty van Wonderen <wonderen@uba.uva.nl>
Subject: Med: 9809.16: UB Amsterdam verwerft poëziecollectie van Benn Posset

UB Amsterdam verwerft poëziecollectie van Benn Posset

Sinds vorig jaar is de UB Amsterdam een bijzondere collectie rijker: de poëziecollectie van Benn Posset (1945-1994). De naam Benn Posset, of 'Soyo Benn' zoals hij ook wel werd genoemd, zal velen niet meteen bekend in de oren klinken. Dat is niet zo vreemd, want Posset was iemand die voornamelijk achter de schermen actief was. Hij was de organisator van talrijke poëziemanifestaties (waaronder One World Poetry), de promotor van Nederlandse poëzie in het buitenland, en had contacten met iedereen in Nederland die ook maar iets met poëzie te maken had. Daarnaast was hij bevriend met vele buitenlandse dichters en uitgevers.

De aan de UBA geschonken boekencollectie biedt enig inzicht in al zijn interesses en contacten: deze bestaat uit dichtbundels van dichters uit de hele wereld (meestal in Engelse vertaling), veelal met een persoonlijke opdracht aan Benn. Ook Nederlandse dichters als Hans Plomp, Harry Hoogstraten en Simon Vinkenoog zijn ruim vertegenwoordigd, al dan niet in Engelse vertaling. Met al deze mensen was hij bevriend en allen schonken zij hem hun werk. Daarnaast ontving hij veel bundels van dichters met wie hij niet direct bevriend was, maar die hoopten dat hij iets voor hen kon betekenen: wellicht kon hij een uitgave, recensie of optreden verzorgen. En zo ontstond de collectie Benn Posset: een collectie 'wereldpoëzie' uit de jaren '70, '80 en '90, met bundels van bekende en vooral ook onbekende dichters, vaak uitgegeven door kleine uitgeverijen.

Voor meer informatie over deze collectie kunt u contact opnemen met Betty van Wonderen, Universiteitsbibliotheek Amsterdam, tel. 020 525 2351/2477. E-mail: Wonderen@uba.uva.nl


[Dit nummer]