9809.16 Terug
Vooruit 9809.18

Med: 9809.17

Date: Thu, 10 Sep 1998 14:53:48 +0000
From: Robert Arports <Robert.Arpots@ubn.kun.nl>
Subject: Med: 9809.17: Afbeeldingen van titelpagina's in WebOPC UBNijmegen

Afbeeldingen van titelpagina's in WebOPC UBNijmegen

De Nijmeegse Universiteitsbibliotheek is druk bezig een afbeelding van de titelpagina's van oude drukken (boeken gedrukt *voor* 1801) te koppelen aan de titelbeschrijving in de WebOPC.

Sinds half maart van dit jaar worden met een digitale camera, een Minolta RD175, dagelijks 113 titelpagina's gefotografeerd. De originele MDC-files worden geconverteerd naar GIF-files, die daarna op de server worden geplaatst. Tenslotte wordt er in de catalogus een klikbare link aangebracht die in de Nijmeegse WebOPC een standaardtekst genereert (in dit geval: afbeelding van de titelpagina). Aanklikken resulteert uiteraard in een afbeelding van de titelpagina van het betreffende boek. Tussen haakjes: elke GIF-file is ongeveer 200 Kb groot. Er zijn tot op heden ruim 9200 titelpagina's op deze wijze zichtbaar.

De Nijmeegse WebOPC kan bevraagd worden via de gebruikelijke Web Browsers. Ga naar: http://opc.ubn.kun.nl/cgi-bin/wwwlibmenu

Let op: in een bijna onzichtbare regel wordt de gebruiker geattendeerd op de mogelijkheid te kiezen voor een frames-versie of een no-frames-versie. De frames-versie levert vaak problemen op voor sommige browsers. Die problemen doen zich niet voor in de no-frames-versie. Kies daarna voor "Boeken en Periodieken", waarna u in het zoekscherm belandt.

Hieronder een lijstje met voorbeelden van mogelijke zoekargumenten die u kunt opgeven. Onderaan de beschrijving vindt u (per exemplaar!) de eventuele link.

nederduytsche spraakkonst (edition 1712)
droits souverains (edition 1721)
republique platon (edition 1763)
pharmacopoeia bateana (edition 1709)
essai electricite (edition 1754)
verheugd amsterdam (edition 1768)
nouvel atlas enfans (edition 1799)

In een kleine test zijn ook boekbanden gefotografeerd en wel die uit de collectie Jugendstil-boekbanden (ca. 400 stuks). Voor hen die geïnteresseerd zijn:

blanke duiven (edition 1895)
javaansche maleische (edition 1903)
perles poesie (edition 1900)
morganatisch (edition 1905)

Robert Arpots, conservator
UB Nijmegen
email: R.Arpots@UBN.KUN.NL


[Dit nummer]