9809.17 Terug
Vooruit 9809.19

Med: 9809.18

Date: Wed, 9 Sep 1998 11:05:05 +0200
From: Frysk Letterkundich Museum <post@flmd.nl>
Subject: Med: 9809.18: Gysbert Japicxpriis 1998 voor Piter Boersma; uitreiking op 15 oktober 1998 in Bolsward

Gysbert Japicxpriis 1998

Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân hebben aan de Friese schrijver Piter Boersma de Gysbert-Japicxpriis 1998 toegekend. De driejaarlijkse prijs is de hoogste onderscheiding voor Friese literatuur. Boersma krijgt de prijs voor zijn meest recente roman, It libben sels ('Het leven zelf'), die verleden jaar verscheen bij de Koperative Utjouwerij. De auteur is al bijna dertig jaar actief als Fries schrijver en dichter. Hij was in 1972 medeoprichter van het nog steeds florerende literaire tijdschrift Hjir ('Hier'). Zijn totale oeuvre omvat tot nu toe zes romans of novelles, twee verhalenbundels en zes dichtbundels. Hij vertaalde ook toneelteksten, onder meer voor Tryater. Boersma is de eerste onder de Friese auteurs die na de oorlog zijn geboren die de prestigieuze prijs krijgt toegekend.

In It libben sels speelt de spanning tussen de behoefte aan afzondering en de behoefte aan menselijk contact een centrale rol, met name op het gebied van de erotiek. Het boek is opgebouwd uit ruim honderd korte prozastukjes. De fascinatie bij het lezen van de tekst wordt niet bepaald door de ontwikkeling van een plot maar door de ervaring van een steeds completer wordend mozaïekbeeld van de hoofdpersoon en zijn relaties met zijn vrouw, zijn vier exen, zijn eigen kinderen en de kinderen van zijn exen ('Ik heb vier kinderen gemaakt, maar te maken met tien'). De tekst is poëtisch van karakter en heeft daarnaast absurdistische trekjes.

De toekenning van de prijs aan Boersma is een verrassing. De jury, bestaande uit Hesseline de Bos, Piter Duijff en Jan Pieter Janzen kiest voor de originaliteit van It libben sels en niet voor de traditioneel vormgegeven bewust-literaire romans van Durk van der Ploeg (1930). Die gold met zijn 'Dongeradelen-tetralogie' als grote kanshebber voor de Gysbert-Japicxprijs van dit jaar. Verder werd ook dichter T. Hettinga (1949) gezien als mogelijke prijswinnaar. De prijsuitreiking is op donderdag 15 oktober in het historische stadhuis van Bolsward, eertijds de woonplaats van Gysbert Japicx.

Piter Ymkes Josef Boersma (1947) groeide op in Warten. Hij volgde de rooms-katholieke kweekschool in Steenwijkerwold en werkte daarna zeven jaar als onderwijzer aan een basisschool in Leeuwarden. Hij behaalde ook zijn examen MO-B Fries en is sinds 1977 als lexicograaf verbonden aan de Fryske Akademy in Leeuwarden. Hij woont in Wiuwert, is getrouwd en vader van drie kinderen.

Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum
Grutte Tsjerkestrjitte 212
8911 EG Ljouwert / Leeuwarden
tel. +31 58 2120834
fax +31 58 2132672
e-mail: post@flmd.nl
homepage: http://www.flmd.nl


[Dit nummer][Agenda]