9809.18 Terug
Vooruit 9809.20

Art: 9809.19

Date: Wed, 16 Sep 1998 23:19:12 +0200
From: Willem Kuiper <Willem.Kuiper@Hum.UvA.NL> en Rob Rentenaar <Rob.Rentenaar@Meertens.KNAW.NL>
Subject: Art: 9809.19: Wie is nieuw in deel 4 van Voskuils Het Bureau?

Wie is nieuw in deel 4 van Het Bureau?

door Koos Rentjes

Er is de afgelopen maanden veel gebeurd op het instituut dat model heeft gestaan voor de romancyclus Het Bureau van J.J. Voskuil. Het instituut is verhuisd, zijn naam is gewijzigd en zijn structuur is veranderd. Sinds begin februari is het niet langer gehuisvest in het voormalige bankgebouw aan de Keizersgracht in het centrum van Amsterdam, maar heeft het naast andere Akademie-instellingen onderdak gevonden in een gemoderniseerd fabriekspand op het industrieterrein Amstel II in het stadseel Watergraafsmeer. De naam van het instituut luidt thans Meertens Instituut en de afdelingen voor dialectologie, volkskunde en naamkunde zijn opgeheven. In plaats daarvan zijn onderzoekgroepen gekomen waarin vertegenwoordigers van verschillende wetenschappelijke disciplines geacht worden nauwer met elkaar samen te werken dan vroeger het geval was.

Door de vele veranderingen is de aandacht op het Meertens Instituut voor het tijdperk dat in de roman wordt beschreven sterk achteruitgegaan. De periode Voskuil krijgt meer en meer het karakter van een mythisch verleden en, zoals dat bij mythen het geval is, maakt de lezer zich dan minder druk om de kern van waarheid die eraan ten grondslag ligt. Een praktisch gevolg van deze ontwikkeling is echter wel dat 'Wie is wie in Het Bureau?' er onder heeft moeten lijden. Waar ik mij na de verschijning van eerdere delen onmiddellijk op het invoeren van nieuwe namen heb gestort, bleek ik nu toch een tijd lang andere zaken aan mijn hoofd te hebben dan de voortzetting van dit literair-onomastische grapje.

Maar goed, ik heb nu eenmaal toegezegd te proberen een 'wie is wie?' te maken, dus mag ik de nieuwsgierige lezer niet met frustraties opzadelen. Hieronder volgen de namen van personen die volgens mij model hebben gestaan voor personages in deel 4 van Het Bureau en die niet in eerdere delen zijn voorgekomen. Helaas is het mij niet gelukt om iedere naam te ontsluiten. Daar waar ik er niet uit kon komen heb ik de boeknaam van een vraagteken voorzien, in de hoop dat anderen er wellicht raad mee weten. Inlichtingen en aanvullingen graag naar de redactie van Neder-L.

 • van Arkel (p. 542) = ?
 • Tineke Barkhuis = Fieneke Barkmeijer, van 1976 tot 1983 administratief medewerker op het Volksliedarchief van het PJMI
 • Eef Batteljee = drs. R.R.H. [Rob] Fassaert, van 1979 tot 1989 administratief, later wetenschappelijk medewerker op het Volksliedarchief
 • prof. Bauhse (p. 142) = ?
 • de Beer (p. 115) = ?, secretaris van de Commissie van Bijstand van het Zuiderzeemuseum
 • Eimert Bierma = L.S.G.B. [Leendert] Brouwer, sinds 1979 administratief medewerker op de afdeling Naamkunde van het PJMI
 • Pieter M. de Blaauwe = M.P. de Bruin, Zeeuws historicus en publicist
 • Bloeming = A. Bloeming, inwoner van Roswinkel
 • Ton Boks = prof. dr. A.A. [Anton] Blok, hoogleraar Culturele Antropologie aan de UvA
 • Bongers = Th. Fruithof, medewerker van het Zuiderzeemuseum
 • Boot = drs. P. van Slooten, secretaris van de Stichting Historisch Onderzoek
 • Wim Bosschart = Wim Bosmans, ethnomusicoloog
 • Broos (p. 519) = ?
 • Piet van Dijk = Piet van Wijk, tot 1986 medewerker van de Stichting Historisch Boerderij-onderzoek
 • Donker (p. 139) = ?
 • Annelien Douma (p. 415) = ?
 • Dreessen (p. 405) = ?
 • Eefting = K. Eefting, inwoner van Roswinkel
 • Jan Everhard = Everhard Jans, volkskundige
 • freule Van Eysinga = jvr. prof. dr. J.M. van Winter, hoogleraar Middeleeuwse Geschiedenis aan de RUU
 • Ferdinand Feninga (p. 441) = ?
 • G. Franssen = Graad Engels, verzamelaar van volksverhalen
 • Groeneveld (p. 541) = ?
 • Guus Groeneweg = G. [Gerrit] Groeneveld, administrateur bij de Stichting Historisch Boerderij-onderzoek
 • De Groot (p. 518, 798) = ?, lid van de Commissie van Bijstand van het Zuiderzeemuseum
 • Helène Grünn = Helène Grünn, volkskundige
 • De Grutter = Pieter Bakker, medewerker van het Zuiderzeemuseum
 • Haan (p. 478) = ?
 • Peter van Hagestein = Pieter van Houwelingen
 • van der Harst = H. ter Horst, inwoner van Roswinkel
 • G. Heerema = dr. J. Heringa, Rijksarchivaris in Drenthe
 • van Herfte Veldwijk = prof. dr. B.H. Slicher van Bath, hoogleraar Landbouwgeschiedenis aan de Landbouwuniversiteit Wageningen
 • van Herwijnen = mr. G.W. van Herwaarden, hoofd afdeling Monumenten van het Ministerie van WVC
 • Hoiting (p. 474) = ?
 • prof. Huizing = prof. dr. J.A. Huisman, hoogleraar Oudgermanistiek RUU
 • Janse = Herman Janse, hoofd afdeling bouwhistorisch onderzoek van de Rijksdienst Monumentenzorg, lid van de Commissie voor het Buitenmuseum van het Zuiderzeemuseum
 • Engelien Jansen = dr. Marinel Gerritsen, van 1975 tot 1993 wetenschappelijk medewerker op de afdeling Dialectologie van het PJMI
 • Joling = W. Joling, inwoner van Roswinkel
 • Albert Katoen = J. Katuin, inwoner van Roswinkel
 • Jo Katoen = J.H. Katuin-Warrink, inwoonster van Roswinkel
 • Karseboom = mr. D.J. Krajenbrink, lid van de Commissie van Bijstand van het Zuiderzeemuseum
 • Lien Kiepe = drs. Eveline Doelman, sinds 1977 administratief, later wetenschappelijk medewerker op de afdeling Volkskunde van het PJMI
 • Jeroen Kloosterman = dr. J.G. [Jaap] Kruisheer, van 1972 tot 1997 hoofd van de afdeling Oorkondenboek van Holland en Zeeland van het PJMI
 • prof. Knottenbelt = prof. dr. C. van de Kieft, hoogleraar Middeleeuwse Geschiedenis aan de UvA
 • prof. Johannes Künzig = Prof. Dr. Johannes Künzig, volkskundige
 • prof. Kuppens = prof.dr. A.J.F. Köbben, cultureel antropoloog. UvA, later RUL
 • Labes = C. Laban, van 1979 tot 1986 administratief medewerker op de afdeling Naamkunde van het PJMI
 • Litjens = P.J.J. Litjens, bakker te Meterik
 • Lutje Schipholt = H.F.L. [Humphrey] Mansvelt Beck, medewerker bij de Stichting Historisch Boerderij-onderzoek
 • Marinus = J. Schipper, lid van de Commissie voor het Buitenmuseum van het Zuiderzeemuseum
 • Meijer (p. 518) = ?
 • Meulmaker (p. 399) = ?
 • Lies Meis = drs. Louise [Loes] Maas, van 1975 tot 1993 wetenschappelijk medewerker op de afdeling Naamkunde van het PJMI
 • Okkerman = prof. dr. B. Okkerse, hoofddirecteur onderzoekbeleid van het Ministerie van O. en W
 • Paalman = R. Paalman, inwoner van Roswinkel
 • Rahman Panday = Haridad Phagoe, sinds 1975 administratief medewerker van het PJMI
 • Rene Pieters = R.A. [René] Peeters, documentalist bij Stichting Historisch Boerderij-onderzoek
 • D. Regout = dr. J.F.R. Philips, historicus verbonden aan het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg
 • Ritfeld (p. 542) = ?
 • Henk van Rotselaar (p. 51) = ?
 • juffrouw Van Schaardenburg = Hanny Waardenburg, medewerkster van het Zuiderzeemuseum
 • Schilderman = J.J. Schilstra, Noordhollands historicus en publicist, voorzitter van de Commissie van Bijstand van het Zuiderzeemuseum
 • E. Schot = mr. O. Schutte, secretaris van de Hoge Raad van Adel
 • Sluizer (p. 115) = ?, lid van de Commissie van Bijstand van het Zuiderzeemuseum
 • Helga Steinbach (p. 147) = ?
 • Stutjens (p. 400) = ?
 • Thompson (p. 855) = ?
 • Tierolf (p. 578) = ?, hoogleraar RUG
 • mw. Vader van de Culturele Raad (p. 22) = ?
 • Rie Veld = drs. M.B.G. [Marie] van Dijk, sinds 1977 administratief, later wetenschappelijk medewerker op het Volksliedarchief van het PJMI
 • Vladescu = N. Radulesu, ethnomusicoloog
 • van Warmerdam (p. 541) = ?
 • Frau Dr. Waltraut Warnar (p. 144) = ?
 • Weggeman = J. Weggemans, inwoner van Roswinkel
 • van der Werff = D. van der Werf, bakker te Bakhuizen
 • Westerveld, oud-historicus = ?
 • Van Wiek = J. van Wijk, inwoner van Roswinkel
 • Gert Wiggelaar = dr. J.I.A. [ John] Helsloot, sinds 1977 administratief, later wetenschappelijk medewerker op de afdeling Volkskunde van het PJMI
 • Klaasje Wiggelaar-Varekamp = Clazien Helsloot-Verheul
 • prof. Wigman (p. 99) = ?
 • Wimmel (p. 145) = ?
 • Erik Zandgrond = A.M. [Bert] Asma, van 1977 tot 1990 administratief medewerker op de afdeling Dialectologie van het PJMI
 • Zolder = P. Kelder, lid van de Commissie voor het Buitenmuseum van het Zuiderzeemuseum
 • Zoutendijk (p. 542) = ?
 • Jan Zwiers = J. Zwiers, inwoner van Roswinkel
Noot van de Neder-L-redactie:
Voor de namen van de personages in de eerste drie delen van Het Bureau, en degenen die naar alle waarschijnlijkheid daarvoor model gestaan hebben zie Neder-L artikel 9707.16 en/of www-link http://www.neder-l.nl/bulletin/1997/07/970716.html. Dit artikel 9809.19 zal t.z.t. in artikel 9707.16 worden verwerkt.


[Dit nummer]