9809.19 Terug
Vooruit 9809.21

Sym: 9809.20

Date: Thu, 27 Aug 1998 22:23:53 +0100 (MET)
From: Korrie Korevaart <KOREVAART@rullet.LeidenUniv.nl>
Subject: Sym: 9809.20: Open studiedag 'Argumentatieleer in het nieuwe examenprogramma HAVO-VWO' op 29 januari 1999 te Leiden

Open studiedag op 29 januari 1999
ARGUMENTATIELEER IN HET NIEUWE EXAMENPROGRAMMA HAVO-VWO

De LEIDSE NASCHOLING NEDERLANDS (LNN) richt zich op docenten Nederlands in het voortgezet onderwijs en organiseert maatcursussen voor secties/netwerken op locatie en open studiedagen voor individuele docenten, in Leiden. De nascholers bezitten vakinhoudelijke deskundigheid en hebben oog voor de lespraktijk. Ook andere dan Leidse medewerkers worden bij de nascholing betrokken. De LNN staat onder supervisie van Antoine Braet (Opleiding Nederlands, RU Leiden) en Hans Hulshof (ICLON, RU Leiden) en werkt samen met de Sectie Nascholing (ICLON, RU Leiden).

Maatcursussen worden op aanvraag ontwikkeld. De open studiedag van de LNN is dit jaar gewijd aan:

ARGUMENTATIELEER IN HET NIEUWE EXAMENPROGRAMMA HAVO-VWO
 
Tijd:vrijdag 29 januari, 10.00-17.00 uur
Plaats:Centraal Faciliteitengebouw (gebouw 1175)
Witte Singel/Doelencomplex
Cleveringaplaats 1, Leiden
 
PROGRAMMA
 
10.00 uur   Ontvangst met koffie
10.45 uurDe stand van zaken in de argumentatietheorie
Lezing van Frans van Eemeren
(hoogleraar Taalbeheersing en Argumentatietheorie, UvA)
11.30 uurDe eindtermen voor argumentatieve vaardigheden
Toelichting met gelegenheid tot het stellen van vragen door Antoine Braet (hoofddocent Taalbeheersing, RUL)
12.15 uurLunch
13.30 uurEerste ronde workshops
1. De samenvatting nieuwe stijl door Ton Hendrix (Cito)
2. De tekst met (argumentatie)vragen door Antoine Braet
3. Het beargumenteren van een eigen oordeel in het leesdossier door Joop Dirksen (docent Nederlands)
14.30 uurTheepauze
15.00 uurTweede ronde workshops
16.00 uurBorrel

De kosten voor deelname aan deze dag zijn: f.225,- p.p. (incl. koffie, lunch, thee etc.). Tegelijkertijd verschijnt op deze dag bij uitgeverij Coutinho (Bussum): Argumentatieve vaardigheden. Een praktische didactiek voor de bovenbouw van havo en vwo, gecombineerd met een inleiding in de argumentatieleer, geschreven door Antoine Braet. Deelnemers aan de studiedag kunnen dit boek bestellen tegen de door de LNN gereduceerde prijs van f.20,- (in plaats van f.25,-). Bestelt U het, dan bedragen uw deelnamekosten totaal f.245,- in plaats van f.225,- (aan te geven op de aanmeldingskaart: zie deelnamefolder). Het bestelde exemplaar ligt op de studiedag voor u gereed.

Voor nadere informatie/opgave (toezending deelnamefolder): secretariaat opleiding Nederlands RU Leiden, tel. 071-5272604/2130/2135 (fax 071-5272615; e-mail: korevaart@rullet.LeidenUniv.nl).


[Dit nummer][Agenda]