9809.20 Terug
Vooruit 9809.22

Sym: 9809.21

Date: Mon, 7 Sep 1998 16:04:29 PDT
From: Michael Cysouw <m.cysouw@let.kun.nl> en Pim Mak <Pim.Mak@mpi.nl>
Subject: Sym: 9809.21: Congres 'Louter Letteren' met presentaties promotie-onderzoek, Nijmegen, 16 oktober 1998

Congres 'Louter Letteren' op 16 oktober 1998: promotie-onderzoek op de Letterenfaculteit van de KU Nijmegen

Op 16 oktober 1998 vindt voor de vijfde maal het congres Louter Letteren plaats. Op dit eendaagse congres worden promovendi van de Nijmeegse Letterenfaculteit in de gelegenheid gesteld hun promotie-onderzoek te presenteren voor een breed publiek en erover van gedachten te wisselen met vakgenoten en andere belangstellenden. Drie parallelle sessies met lezingen bieden een representatieve dwarsdoorsnede van het onderzoek dat aan de Letterenfaculteit wordt verricht in de verschillende taalkundige, letterkundige en historische disciplines. Deze sessies worden ingeleid door een plenaire voordracht van prof. C.W.A. Fens, over promoveren.

Promovendi, medewerkers en studenten worden hierbij van harte uitgenodigd om het congres bij te wonen. Deelname kost 10 gulden; voor studenten is deelname gratis. Er wordt ook een lunch georganiseerd: de kosten hiervan zijn 10 gulden.

Het congres begint om 9.45 uur en wordt om 16.00 uur afgesloten met een borrel. Plaats: Spinozagebouw KU Nijmegen.

De lezingen zijn verdeeld over drie sessies: een sessie taalkunde, een sessie letterkunde en een sessie oude letterkunde en geschiedenis. Er zijn telkens drie lezingen tegelijk. Tussen de lezingen door is er gelegenheid om van zaal te wisselen.

PROGRAMMA
 
09.15 - 09.45Registratie en koffie
09.45 - 10.15   Opening en gastlezing van prof. C.W.A. Fens over promoveren
 
Sessie I: Taalkunde
10.20 - 10.50Judith Kessens: Transcriptie van spontane spraak: een vergelijking tussen mens en machine
10.55 - 11.25Marie-José Palmen: De invloed van sekse en taalvariëteit op de respons bij telefonische enquêtering
11.30 - 12.00Monique Biemans: Vrouwelijke en mannelijke vrouwen- en mannenstemmen
12.00 - 13.00lunch
13.00 - 13.30Pim Mak: Alles is relatief: het lezen van relatieve bijzinnen
13.35 - 14.05Lisanne Teunissen: Parseren: van zinsstructuur naar betekenisanalyse
14.10 - 14.40Michael Cysouw: Ik, jij... en verder? De variatie aan persoonlijke voornaamwoorden in de talen van de wereld
14.40 - 15.00pauze
15.00 - 15.30Eva Tol-Verkuyl: Overleeft taalkundig georiënteerd onderwijs Nederlands de onderwijsvernieuwingen?
15.35 - 16.05Corina Brink: De verwachte invloed van een interactief multimediaal revisieprogramma op de kwaliteit van schrijfproducten van havo/vwo leerlingen in de tweede fase
16.05 - 17.00borrel
 
Sessie II: Letterkunde
10.20 - 10.50Rudy Beernink: A.C.W. Staring als schrijver van teksten voor cantates
10.55 - 11.25Ans J. Veltman-van den Bos: Petronella Moens en haar vriendenkring
11.30 - 12.00Erika Poettgens: Die Splitternachlässe und die Akten zur Person Hoffmann von Fallersleben
12.00 - 13.00lunch
13.00 - 13.30Gonny van Beek - van Overbeek: Julia Peterkin zonder masker
13.35 - 14.05Diederik Oostdijk: POETRY en Chicago: Een tijdschrift en zijn stad
14.10 - 14.40Mathilde Roza: Robert M. Coates's Yesterday's Burdens (1933): het ontrafelen van de codes van de Amerikaanse stad
14.40 - 15.00pauze
15.00 - 15.30Mariëlle Polman: Tussen ketters en katholieken
15.35 - 16.05J.A.J. van den Bosch: De innerlijke monoloog als dialoog
16.05 - 17.00borrel
 
Sessie III: Oude Letterkunde en Geschiedenis
10.20 - 10.50Angelique Notermans: Beeld en woord: de combinatie van voorstelling en tekst op antieke vloermozaïeken
10.55 - 11.25Mariken Goris: Een vijftiende-eeuwse kijk op (laat) klassiek gedachtengoed
11.30 - 12.00M.C.H.P. de Jong: Een louter didactische tekst? Van huisvredebreuk en een vermeende moord naar ethische reflectie: de verpakking van een middeleeuws thema
12.00 - 13.00lunch
13.00 - 13.30Katja Boertjes: Christelijke bedevaartsouvenirs uit de eerste jaren van onze jaartelling
13.35 - 14.05Barbara Kruijsen: Middeleeuwse kunst in stedelijke collecties
14.10 - 14.40Ineke van Beek: Het jonge kind en de daad
14.40 - 15.00pauze
15.00 - 15.30P.A.J. Meulendijks: Twee facetten van de beeldvorming van de Dien Bien Phoe-crisis (1954): memoireschrijvers en historiografen van de Tweede Vietnam Oorlog
15.35 - 16.05J.P.M. van de Mortel: Dékatholisering van Stad en Land van Heusden gedurende de 17e eeuw
16.05 - 17.00borrel
 

Voor meer informatie en inschrijving kunt u terecht bij Michael Cysouw (e-mail m.cysouw@let.kun.nl, tel. 024-3600407) en Marcoen Sprenger (e-mail m.sprenger@let.kun.nl, tel. 024-3616275).


[Dit nummer][Agenda]