9809.21 Terug
Vooruit 9809.23

Lit: 9809.22

Date: Tue, 8 Sep 1998 16:59:14 +0200
From: Femke van der Weide <fewee@sdu.nl>
Subject: Lit: 9809.22: Cd-roms die dit najaar verschijnen bij Sdu Uitgevers, waaronder de Cd-rom Middelnederlands (met het MNW, 250 literaire teksten, en het Corpus Gijsseling)

Cd-roms die dit najaar verschijnen bij Sdu Uitgevers, waaronder de Cd-rom Middelnederlands


CD-ROM MIDDELNEDERLANDS
Instituut voor Nederlandse Lexicologie

Wie kent niet koning Arthur, de Reinaert, Karel ende Elegast en de Beatrijslegende? Deze bekende Middelnederlandse teksten vindt u op de Cd-rom Middelnederlands; het meest complete naslagwerk over het Nederlands in de Middeleeuwen.

Deze cd-rom heeft de volgende drie onderdelen:

 1. Het complete Middelnederlands Woordenboek (MNW) van Verdam; een beschrijving van het Nederlands uit de periode 1250-1500. Alle betekenisonderscheidingen worden geïllustreerd aan de hand van citaten uit geschriften uit die tijd. Deze citaten zijn, geordend naar auteur en brontekst, ook als apart bestand te raadplegen.
 2. Een uitgebreide verzameling van circa 250 literaire teksten uit de periode 1250-1500 met alle bekende Middelnederlandse teksten en alle bekende auteurs zoals Maerlant, Ruusbroec en Hadewijch.
 3. Het Corpus Gysseling; de verzameling van alle Middelnederlandse teksten uit de periode 1200-1300 (46 literaire teksten en 2000 oorkondes en ambtelijke stukken).
De Cd-rom Middelnederlands is eenvoudig te doorzoeken met behulp van verschillende indexen. Via diverse links en zoekopties zijn de drie bovengenoemde onderdelen ook met elkaar verbonden. De cd-rom is zeer geschikt voor taalkundig, letterkundig en geschiedkundig onderzoek.

De redactieraad bestaat uit een aantal vooraanstaande neerlandici, onder wie prof.dr. F. van Oostrom, dr. P. Wackers en prof.dr. J. Reynaert.

 • Systeemeisen: Windows 3.1 en hoger, 486/66 MHz processor, 8 MB RAM, 4 MB vrij op harde schijf, VGA 16 kleuren, cd-romspeler
 • Prijs: ca. f 395,- / Bfr 7600
 • ISBN: 90 75566 90 5; NUGI: 943/050
 • Verschijnt: oktober 1998


ELEKTRONISCH GROENE BOEKJE - Versie 2.0

Deze spellinghulp is gebaseerd op de Woordenlijst Nederlandse taal en bevat de Leidraad en de officiële woordenlijst, aangevuld met alle verbuigingen en vervoegingen. Bij twijfel over spelling of woordgeslacht is het Elektronisch Groene boekje een noodzakelijke ondersteuning. Naast een nieuw dictee vinden taalgebruikers in dit vernieuwde Elektronisch Groene boekje een retrograde lijst en een groot aantal aardrijkskundige namen in de officiële spelling.

Voor deze nieuwe versie is gebruikgemaakt van een programma met verbeterde zoekmogelijkheden, dat vanuit de nieuwste tekstverwerkers te raadplegen is. Dit programma maakt het mogelijk om over te stappen naar andere elektronische taalproducten met hetzelfde programma, wat het zoeken naar de juiste spelling van een woord of de oplossing voor een taalprobleem vergemakkelijkt. Het Elektronisch Groene boekje is ook los te gebruiken.

 • Systeemeisen: Windows 3.1 en hoger, WP 6, 7, 8, en MS-Word 6, 7, en 97, cd-romspeler
 • Prijs: ca. f 84,50 / Bfr 1550
 • ISBN: 90 75566 65 4 (stand alone versie); ISBN: 90 57 97005 8 (netwerk versie); NUGI: 943/050
 • Verschijnt: oktober 1998


HET ELEKTRONISCHE STIJLBOEK
de Volkskrant

Het veel geraadpleegde Stijlboek van de Volkskrant is nu ook elektronisch beschikbaar.

Iedereen die schrijft, probeert zich te houden aan de spellingregels en grammaticale voorschriften van de Nederlandse taal. Maar taal is meer dan grammatica en spelling. Wanneer zetten we een woord cursief? Welke 'vreselijke uitdrukkingen' mogen we beslist niet gebruiken? Wanneer plaatsen we een komma, en wanneer niet?

Deze cd-rom geeft antwoord op vele vragen over leesbaarheid, taalfouten, aardrijkskundige namen, interpunctie, spelling en schrijfstijl. Het elektronische Stijlboek geeft richtlijnen voor het schrijven van leesbare teksten en het hanteren van consequent taalgebruik.

Dankzij de indexen op trefwoorden en rubrieken is het materiaal voor de gebruiker zeer toegankelijk. Het elektronisch stijlboek is direct vanuit de nieuwste tekstverwerkers oproepbaar en los te gebruiken.

 • Systeemeisen: Windows 3.1 en hoger, WP 6, 7, 8, en MS-Word 6, 7 en 97, cd-romspeler
 • Prijs: ca. f 34,90 / Bfr 625
 • ISBN: 90 12 08649 3; NUGI: 943/050
 • Verschijnt: september 1998


TAALADVIESBANK

De Taaladviesbank, goedgekeurd door het Taaladviesoverleg van de Nederlandse Taalunie is een elektronische uitgave, waarin uitsluitend genormeerde taaladviezen zijn opgenomen. Op taalvragen over spelling, woordsoorten, woordgebruik, grammatica, stijl en vele andere onderwerpen treft u een antwoord met onderbouwing en literatuuropgave.

Naast vijfhonderd veelgestelde taalvragen met antwoord, bevat deze cd-rom indexen die het materiaal toegankelijk maken, titels van naslagwerken en adressen van taaladviesdiensten en normalisatie-instituten. Op deze eerste uitgave volgen vier halfjaarlijkse aanvullingen met ten minste tweehonderdvijftig taalkwesties per aanvulling.

 • Systeemeisen: Windows 3.1 en hoger (Nederlandse versie), 486/66 MHz processor, 8 MB RAM, 10 MB vrij op harde schijf (of 2 MB vanaf cd-rom), VGA 16 kleuren, cd-romspeler
 • ISBN: 90 75566 89 1 (stand alone versie); ISBN: 90 57 97010 4 (netwerk versie)
 • Prijs: ca. f 250,- / Bfr 4700 (abonnement inclusief aanvullingen); ca. f 95,- / Bfr 1700 (eerste cd-rom met ca. 500 taalkwesties); ca. f 50,- / Bfr 900 (per aanvulling met ca. 250 taalkwesties)
 • NUGI: 943/050
 • Verschijnt: november 1998


[Dit nummer]