9809.22 Terug
Vooruit 9809.24

Lit: 9809.23

Date: Tue, 8 Sep 1998 16:59:14 +0200
From: Femke van der Weide <fewee@sdu.nl>
Subject: Lit: 9809.23: WNT-uitgaven van Sdu Uitgevers van dit najaar: de laatste twee delen van het WNT en diverse boeken over/rond het WNT

WNT-uitgaven van Sdu Uitgevers van dit najaar: de laatste twee delen van het WNT en diverse boeken over/rond het WNT


WOORDENBOEK DER NEDERLANDSCHE TAAL

Eind 1998 wordt het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT), na 135 jaar, officieel voltooid. Van het grootste woordenboek ter wereld verschijnen bij Sdu Uitgevers de laatste twee van de in totaal veertig delen. Samen zijn dat zo'n 45.000 bladzijden met een half miljoen woorden die tussen grofweg 1500 en 1975 in het Nederlands werden gebruikt. Van ieder woord wordt de herkomst, de geschiedenis, de betekenissen en hun ontwikkeling, en de verschillende gebruikswijzen uiteengezet.

Fotografische herdruk
ISBN: 90 12 08681 9 (deel XXVIII, paperback)
Prijs: ca. f 69,50 / Bfr 1300
ISBN: 90 12 08682 5 (deel XXVIII, gebonden)
Prijs: ca. f 89,50 / Bfr 1650
ISBN: 90 12 08683 3 (deel XXIX, paperback)
Prijs: ca. 69,50 / Bfr 1300
ISBN: 90 12 08684 1 (deel XXIX, gebonden)
Prijs: ca. f 89,50 / Bfr 1650
ISBN: 90 12 08685 X (set deel XXVIII en XXIX, paperback)
Prijs: ca. f 100,- / Bfr 1900
ISBN: 90 12 08686 8 (set deel XXVIII en XXIX, gebonden)
Prijs: ca. f 125,- / Bfr 2250
NUGI: 943
Verschijnt: september 1998


DE VRIES EN TE WINKEL - Een duografie
L. van Driel en J. Noordegraaf

Multatuli noemde hen 'de firma De Vries & Te Winkel'. Omstreeks het midden van de negentiende eeuw begonnen ze aan het Woordenboek der Nederlandsche taal. Het grootste woordenboek ter wereld werd pas na anderhalve eeuw voltooid. De Vries en Te Winkel waren echter meer dan alleen grondleggers van een fameus woordenboek.

Matthias de Vries, hoogleraar aan de Leidse universiteit in de Nederlandse taal- en letterkunde, werd om zijn kleine gestalte en invloedrijke contacten 'kathederboefje' genoemd. Te Winkel was een schoolmeester en als wetenschapper autodidact, maar hij regelde wel de spelling van het Nederlands.

In dit boek wordt het verhaal verteld van hun leven en werken. Wie was die schimmige Te Winkel? Is de positie van De Vries in de academische wereld werkelijk zo belangrijk geweest? Een dubbelbiografie over twee sleutelfiguren uit de wereld van taal en letteren.

 • Omvang: ca. 200 pagina's; formaat: 14 x 21 cm; paperback
 • Prijs: ca. f 34,90 / Bfr 625
 • ISBN: 90 75566 77 8; NUGI: 943
 • Verschijnt: november 1998


VAN A TOT Z EN VERDER ...
A. Moerdijk en R. Tempelaars (redactie)

Ter gelegenheid van de voltooiing van het Woordenboek der Nederlandsche Taal organiseert het Instituut voor Nederlandse Lexicologie op 3 december 1998 in Antwerpen een symposium (zie Neder-L 9809.07). Van A tot Z en verder is een bundeling van de teksten van de lezingen die op die dag gehouden zullen worden. Het boek bevat bijdragen van bekende hoogleraren en oud-hoogleraren als A.T. van Deursen, M. Devos, G. Dibbets en K. Fens en voorts van M. Schlaeffer, J. Simpson en A. Moerdijk, hoofdredacteuren van respectievelijk het Deutsches Wörterbuch, de Oxford English Dictionary en het Woordenboek der Nederlandsche Taal; 'de grote Drie' onder de woordenboeken.

 • Omvang: ca. 80 pagina's; formaat: 14 x 21 cm; paperback
 • Prijs: ca. f 24,90 / Bfr 450
 • ISBN: 90 75566 79 4; NUGI: 943
 • Verschijnt: januari 1999


HET GROOTSTE WOORDENBOEK TER WERELD - Een kijkje achter de kolommen van het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT)
F. Heyvaert, A. Moerdijk, M. Mooijaart, M. Smits en R. Tempelaars

Het heeft bijna anderhalve eeuw geduurd, maar nu is het dan zover: het Woordenboek der Nederlandsche Taal, met zijn veertig dikke banden inderdaad het grootste woordenboek ter wereld, is voltooid. Bijna vijf eeuwen geschiedenis van onze woordenschat zijn daarmee beschreven.

In deze bundel geven verscheidene medewerkers van het WNT opening van zaken. In gevarieerde bijdragen maken zij de lezer duidelijk wat er zoal komt kijken bij de vervaardiging van een dergelijk omvangrijk werk. Zij belichten onder andere de organisatie, de werkzaamheden, de opleiding tot lexicograaf en de correspondentie over woorden. Ook laten ze de lezer delen in problemen en anekdotes die zij op hun weg naar de eindstreep tegenkwamen.

Deze rijk geïllustreerde bundel bevat onder meer een aantal spotprenten uit de begintijd van het woordenboek, verzameld en toegelicht door Nop Maas.

 • Omvang: ca. 350 pagina's; formaat: 17 x 24 cm; paperback
 • Prijs: ca. f 44,90 / Bfr 795
 • ISBN: 90 75566 96 4; NUGI: 943
 • Verschijnt: november 1998


(Nog steeds leverbaar:)
PORTRET VAN EEN TAALMONUMENT
P.G.J. van Sterkenburg

Portret van een taalmonument gaat over de onstaansgeschiedenis van het WNT. Maar ook over het belang van een dergelijk omvangrijk woordenboek, over de cultuurgeschiedenis die men er in uitgestald ziet en over de mensen die eraan gewerkt hebben.

P.G.J. van Sterkenburg is directeur van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie, waar het WNT wordt vervaardigd.

 • Omvang: 254 pagina's; formaat: 13 x 20 cm; paperback
 • Prijs: f 34,90 / Bfr 625
 • ISBN: 90 12 08008 8; NUGI: 943
 • Reeds verschenen


HANDLEIDING BIJ HET WOORDENBOEK DER NEDERLANDSCHE TAAL (WNT)
A. Moerdijk

Deze handleiding voorziet in de behoefte aan een gebruikersgids bij het WNT. Uitgelegd wordt wat voor woordenboek het WNT is, wat men er inhoudelijk wel en niet van mag verwachten, hoe de woorden zijn geordend en hoe een artikel in elkaar zit.

Dr. A. Moerdijk is sinds 1989 hoofdredacteur van het WNT.

 • Omvang: 308 pagina's; formaat: 17 x 24 cm; paperback
 • Prijs: f 39,90 / Bfr 725
 • ISBN: 90 12 08027 4; NUGI: 943
 • Reeds verschenen


[Dit nummer]