9809.25 Terug
Vooruit 9809.27

Rub: 9809.26

Date: Fri, 18 Sep 1998 17:00:05 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Rub: 9809.26: Rubriek Hora Est!, september 1998: overzicht promoties van september 1998, deel II

Rubriek Hora Est!, september 1998: overzicht promoties van september 1998, deel II

10 september 1998
Mevrouw E.J. Brouwer: Archeologie van een houding. Nederlandse identiteit in de Friesche Volksalmanak. Groningen: FRYRUG, 1998 (Estrikken: Teksten en studzjes op it med fan de Fryske taal en skriftekenisse, 73).
Promotores: prof. dr. G.J. de Haan en prof. dr. F.R. Ankersmit.


[Dit nummer][Hora est!]