Bulletin 9809.c

Med:  9809.28   Wetenschap in Coca Cola-fabriek? Meertens Instituut opent deuren op Wetenschapsdag, 4 oktober
Med:  9809.29   Gastcollege Jaap Goedegebuure over Maria Magdalena in kunst en literatuur; 8 oktober, KUN

(Bulletin 9809.d bevat het tijdschriftenoverzicht)


Bulletin 9809.b

Rub:  9809.15   Evenementen-agenda, met:
 • Tentoonstelling 'De dichter Theo van Doesburg / I.K. Bonset', t/m 10 januari 1999 (Amersfoort)
 • Avond 'Een vrouw is als de aarde', 23 september (A'dam)
 • Symposium 'De stad van Rembrandt, hedendaagse visies op de gouden eeuw van Amsterdam', 13 november (A'dam)
 • Lezing van Michael Mascuch, 2 oktober (A'dam)
 • Lezingenreeks '900 jaar Citeaux', 21 oktober - 13 december (Brugge)
 • 12e Culturele Ontmoetingsdag van Concept, 26 september (Gent)
 • Symposium 'Waarde en prijs van literatuur', 2 oktober (Groningen)
 • Internationaal poëziefestival 'Literair Paspoort', 24 - 25 oktober (Den Haag / Wassenaar)
 • Wetenschap & Techniekweek, 3 - 11 oktober 1998 (Nederland)
 • Slauerhoff-vaart met het passagiersschip Estrella, 4 oktober (Scheveningen)
 • Dag van het Literatuuronderwijs, 6 november (Utrecht)
 • Med:  9809.16   UB Amsterdam verwerft poëziecollectie van Benn Posset
  Med:  9809.17   Afbeeldingen van titelpagina's in WebOPC UBNijmegen
  Med:  9809.18   Gysbert Japicxpriis 1998 voor Piter Boersma; uitreiking op 15 oktober 1998 in Bolsward
  Art:  9809.19   Wie is nieuw in deel 4 van Voskuils 'Het Bureau'?
  Sym:  9809.20   Open studiedag 'Argumentatieleer in het nieuwe examenprogramma HAVO-VWO' op 29 januari 1999 te Leiden
  Sym:  9809.21   Congres 'Louter Letteren' met presentaties promotie-onderzoek, Nijmegen, 16 oktober 1998
  Lit:  9809.22   Cd-roms die dit najaar verschijnen bij Sdu Uitgevers, waaronder de Cd-rom Middelnederlands (met het MNW, 250 literaire teksten, en het Corpus Gijsseling)
  Lit:  9809.23   WNT-uitgaven van Sdu Uitgevers van dit najaar: de de laatste twee delen van het WNT en diverse boeken over/rond het WNT
  Lit:  9809.24   Nieuw: Liber amicorum Dominic Baker-Smith
  Lit:  9809.25   Proefschrift Roland de Bonth over Balthasar Huydecopers 'Proeve'
  Rub:  9809.26   Rubriek Hora Est!, september 1998: overzicht promoties van september 1998, deel II
  Col:  9809.27   Column Coppen: Linguïstisch Miniatuurtje L: Gaan voor de honderd

  [Agenda]- [Vacatures]- [Tijdschriften]- [Archief]- [Over Neder-L]- [Homepage]