9810.17 Terug
Vooruit 9810.19

Med: 9810.18

Date: Tue, 20 Oct 1998 10:27:31 +0200
From: Marc van Oostendorp <oostendorp@rullet.LeidenUniv.nl>>
Subject: Med: 9810.18: In memoriam Teun Hoekstra (1953-1998)

In memoriam Teun Hoekstra (1953-1998)

In de nacht van 17 op 18 oktober is Teun Hoekstra overleden in een ziekenhuis in Los Angeles. Hoekstra was tot zijn dood als syntacticus verbonden aan de vakgroep Algemene Taalwetenschap van de Rijksuniversiteit Leiden. Twee jaar geleden werd er bij hem kanker geconstateerd. Teun Hoekstra was een vechter, en hij heeft ook tegen zijn ziekte gevochten.

Teun Hoekstra maakte Leiden tot een centrum van de generatieve syntaxis in Nederland. Hij schreef een beroemd proefschrift over transitiviteit en een groot aantal artikelen over onder andere nominalisaties, small clauses, parasitaire gaten en andere onderwerpen uit de syntaxis van -- vooral -- het Nederlands, en de laatste jaren ook over kindertaal; samen met Hans Bennis publiceerde hij een tweetal inleidingen in zijn vak; hij organiseerde belangrijke congressen; en hij was een inspirerend en enthousiast docent die een hele generatie syntactici heeft opgeleid. Had hij meer tijd gehad, dan waren het vele generaties geworden. Dat heeft niet zo mogen zijn.

Collega's en vrienden worden uitgenodigd om de herdenkingsplechtigheid bij te wonen die op woensdag 28 oktober 1998 om 11.00 uur gehouden wordt in het Auditorium van het Academiegebouw van de Leidse universiteit. Na afloop is er gelegenheid tot het overbrengen van condoléances aan de familie.


[Dit nummer]