Bulletin 9810.a

Rub:  9810.01   Evenementen-agenda, met:
- 'Levend Amsterdam' door Vinkenoog, 18 oktober 1998 (Amsterdam)
- Boekenbeurs 'Allerheiligen in het Bethanienklooster' op 1 november 1998 (Amsterdam)
- Symposium 'Gezichten op kunstkritiek', 20 november 1998 (Amsterdam)
- Tentoonstelling 'Het Reveil in druk' en tentoonstelling over Het Reveil, 23 okt. - 31 dec. (Amsterdam)
- Studiedag 'Het Reveil in druk', 20 november 1998 (Amsterdam)
- Lezing René Appel 'Moord en doodslag in de universitaire wereld', 13 oktober 1998 (Delft)
- Lezing over Frans Kellendonk, 8 november 1998 (Den Haag)
- Presentatie BoekAgenda 1999, 9 oktober 1998 (Den Haag)
Vac:  9810.02   Vacatures VNC-project 'Middelnederlandse preken' (VU Amsterdam en Ruusbroecgenootschap, UFSIA, Antwerpen); deadline: 30 oktober 1998
Med:  9810.03   Vier particuliere boekenverzamelaars spreken over hun collecties op 11 december 1998 te Amsterdam
Med:  9810.04   Bijeenkomst IFOTT rond bundel 'Geschiedenis van de Nederlandse taal', Leiden, 9 oktober 1998
Med:  9810.05   Bijeenkomst Peter Heynsgenootschap op 23 oktober 1998 in Archief Kennemerland te Haarlem
Rub:  9810.06   Rubriek Hora Est!, oktober 1998: overzicht promoties van oktober 1998
Sym:  9810.07   Symposium Medi@ en T@@l op 28 oktober in Leeuwarden (tweede aankondiging)
Sym:  9810.08   Program of the LOT Winter School 1999 (Utrecht, 11 - 23 januari 1999)
Web:  9810.09   Meander op het web
Lit:  9810.10   Lexicologische en lexicografische boeken (over woordenboeken) die dit najaar bij Sdu verschijnen
Lit:  9810.11   Boeken over communicatie, taalgebruik en taaladvies die dit najaar bij Sdu verschijnen
Lit:  9810.12   Zojuist verschenen: Jaarboek 1997 van het INL
Lit:  9810.13   Uitgave van de zevende Bert van Selm-lezing
Lit:  9810.14   Binnenkort bij Nodus: de bundel 'DO in English, Dutch and German'
Cal:  9810.15   Call for poster presentations at 'Language Contact' conference, Wassenaar (Nl), February 21 - 23, 1999


[Agenda] - [Vacatures] - [Tijdschriften] - [Archief] - [Over Neder-L]- [Homepage]