Bulletin 9902.b

(Bulletin 9902.c bevat het tijdschriftenoverzicht)

Rub:  9902.14   Evenementenagenda, met:
 • Presentatie congresboek 'The changing face of nature', 9 april 1999 (A'dam)
 • Symposium over poëzie van Bilderdijk, 28 mei 1999 (A'dam)
 • Elfde studiedag van het Werkverband Vrouwenstudies, Neerlandistiek, Literatuurgeschiedschrijving, 9 april 1999 (Utrecht)
 • Art:  9902.15   Artikel J.A. Gruys: 'Aanvullingen op ... J.A. Gruys & C. de Wolf, Thesaurus 1473-1800' (III)
  Vac:  9902.16   Twee vacatures/stipendia Oldenburg (Duitsland); deadline: 24 maart 1999
  Rub:  9902.17   Rubriek Hora Est!: promoties t/m begin maart 1999
  Med:  9902.18   Promotie Van der Mast op 5 maart 1999 te Utrecht; "ambtelijk" taalgebruik in nota's is noodzakelijk kwaad
  Med:  9902.19   Nederlandse Dialectendag op 5 maart 1999 te Zwolle
  Med:  9902.20   Tiende Annie Romein-Verschoorlezing door dr. Agnes Verbiest op 8 maart 1999 te Leiden over 'genderideeën'
  Ten:  9902.21   Tentoonstelling over het WNT in de UB Leiden t/m 27 maart 1999
  Sym:  9902.22   Conference 'The bookshop of the world. A celebration of 500 years of printing and publishing in the Low Countries', London, 15 - 17 September 1999
  Sym:  9902.23   Symposium Genderlinguïstiek bij afscheid dr. Agnes Verbiest op 5 november 1999 te Leiden
  Web:  9902.24   Nieuwe URL/website regionale woordenboeken
  Lit:  9902.25   Pas verschenen: Nieuwe edities De Hollandsche Spectator in Duivelshoekreeks van Astraea (Leiden)
  Rec:  9902.26   Verliefd op Dr. te Winkel. Bespreking door Marc van Oostendorp van L. van Driel & J. Noordegraaf. De Vries en Te Winkel; een duografie (Den Haag/Antwerpen 1998)
  Col:  9902.27   Linguïstisch Miniatuurtje LVI: Een woord voor de parlementaire enquêtecommissie


  [Agenda]- [Vacatures]- [Tijdschriften]- [Archief]- [Over Neder-L]- [Homepage]