Bulletin 9905.c

Med:  9905.21   Lezing Rolf H. Bremer over Franciscus Junius (1591-1677) op vrijdag 4 juni 1999 te Leiden
Med:  9905.22   'De ander is nooit vreemder dan nabij'; tien uur poëzie op zaterdag 5 juni 1999 in de stadsschouwburg te Nijmegen
 
Maandelijks tijdschriftenoverzicht
 
Tyd: 9905.23
t/m
9905.30:
Leuvense Bijdragen, jrg. 87, no. 3-4, april 1999
Literatuur, jrg. 16, no. 2, maart-april 1999
Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman, jrg. 22, no. 1, april 1999
Nederlandse Taalkunde, jrg. 4, no. 1, februari 1999
Ons Geestelijk Erf, jrg. 72, afl. 2, juni 1998
Onze Taal, jrg. 68, no. 5, mei 1999
Vooys, jrg. 17, no. 1, maart 1999
Lijst redacteurs tijdschriftenoverzicht Neder-L


[Agenda]- [Vacatures]- [Tijdschriften]- [Archief]- [Over Neder-L]- [Homepage]