Bulletin 9908.b

(Bulletin 9908.c bevat het tijdschriftenoverzicht)

Med:  9908.08   Presentatie Komrijs bloemlezing 'De Afrikaanse poëzie in 1000 en enige gedichten' op donderdag 16 september 1999 te Leiden
Med:  9908.09   'Boekkunstbeurs 1999' op zaterdag 2 oktober 1999 te Leiden
Sym:  9908.10   Colloquium over Jacob van Maerlant op vrijdag 29 en zaterdag 30 oktober 1999 te Detmold (Duitsland)
Sym:  9908.11   VGTE-congres 'De media in onze huiskamer' op woensdag 20 oktober 1999 te Utrecht
Sym:  9908.12   Symposium 'Tot volle waschdom. Nieuwe hoofdstukken voor de geschiedenis van kinder- en jeugdliteratuur' op vrijdag 1 en zaterdag 2 oktober 1999 te Utrecht
Web:  9908.13   Nescio op het web
Lit:  9908.14   Pas verschenen: Catrien Schuijt (hoofdred.). Helios 80. (Amsterdam 1999)
Lit:  9908.15   Pas verschenen: Henricus Chastelain. De studio oratorio (1703). Edited (etc.) by C. Heesakkers and J. Jansen. (Amsterdam 1999)
Lit:  9908.16   Pas verschenen: H. Heerema, J. Smiers en M. van Schijndel (red.). De dag van de geschiedschrijving van de illustratie in Nederland 11 november 1998. (Utrecht 1999)


[Agenda]- [Vacatures]- [Tijdschriften]- [Archief]- [Over Neder-L]- [Huidig nummer]