Bulletin 9910.b

(Bulletin 9910.c bevat het tijdschriftenoverzicht)

Rub:  9910.16   Evenementenagenda, met:
 • Oratie prof. J. Hulstijn, vr 5 november 1999 (A'dam)
 • Lezing Nicolaas Matsier over Sinterklaasfeest, zo 5 december 1999 (A'dam)
 • Lezing Joke Linders over Annie M.G. Schmidt, zo 19 december 1999 (A'dam)
 • Studiedag over multicultureel literatuuronderwijs van tijdschrift Literatuur en Amsterdam University Press, wo 24 november 1999 (A'dam)
 • Taxatiedag boeken, zo 12 december 1999 (Den Haag)
 • Uitreiking Prijs voor Meesterschap aan prof. dr. W. Gerritsen, vr 5 november 1999 (Leiden)
 • Vac:  9910.17   Vacature voor postdoc-onderzoeker op het terrein van taalkunde en/of fonetiek aan onderzoeksinstituut UiL/OTS te Utrecht (deadline: 28 oktober 1999)
  Rub:  9910.18   Hora est! Promoties in november 1999
  Med:  9910.19   Oratie Carel Jansen op vr 22 oktober 1999 aan de KU Nijmegen over het schrijven van instructieve teksten
  Med:  9910.20   Dissertatieprijs AVT en Anéla voor Jörgen Bohnemeyer
  Med:  9910.21   Fries spellingcontroleprogramma beschikbaar
  Med:  9910.22   Lezingen over de waarde van het boek op zo 31 oktober, zo 14 november en zo 28 november 1999 te Den Haag
  Med:  9910.23   Taalunie verplaatst 'Certificaat Nederlands als Vreemde Taal' naar KU Leuven en KU Nijmegen
  Sym:  9910.24   Colloquium 'Een eeuw Gezelle' op vr 19 en za 20 november 1999 te Brugge
  Sym:  9910.25   Symposium 'De taal van het geluk' van Jan Campert-stichting op vr 5 november 1999 te Den Haag
  Sym:  9910.26   Studiedag 'Interdisciplinaire aspecten van corpusgebruik' op vr 29 oktober 1999 te Amsterdam
  Sym:  9910.27   Bijeenkomst rond thema 'De zin/onzin van het instituut Best Verzorgde Boeken' op vr 26 november te Amsterdam
  Sym:  9910.28   Veertiende Colloquium Neerlandicum, 'Perspectieven voor de internationale neerlandistiek in de 21ste eeuw', zo 27 augustus - za 2 september 2000 te Leuven
  Lit:  9910.29   Nieuw: W. Smedts en P. C. Paardekooper (red.) De Nederlandse taalkunde in kaart. (Leuven/Amersfoort 1999)
  Col:  9910.30   Linguïstisch Miniatuurtje LXIV: Hematocriet en graadaanduiding


  [Agenda]- [Vacatures]- [Tijdschriften]- [Archief]- [Over Neder-L]- [Huidig nummer]