Bulletin 9911.b

Rub:  9911.15   Evenementenagenda, met:
 • Tentoonstelling 'Schrijversportretten door Ko van de Ree', t/m zo 16 januari 2000 (Den Haag)
 • Tentoonstelling 'De Vercierders', t/m zo 13 februari 2000 (Den Haag)
 • Veiling Bubb Kuyper, di 30 november - do 2 december 1999; kijkdagen vr 26 t/m ma 29 november 1999 (Haarlem)
 • Lezing 'Latijnse leenwoorden in het Oudfries: de Anglo-Friese Connectie' door dr. Cees Dekker, vr 26 november 1999 (Leiden)
 • Muziektheater door De Gebroeders Flint, 16 november 1999 t/m 29 januari 2000 (Nederland)
 • Veiling Beijers, di 7 en wo 8 december 1999; kijkdagen vr 3, za 4, ma 6 december (Utrecht)
 • Med:  9911.16   Koninklijke Bibliotheek te Den Haag koopt fragmenten van onbekende, zeer vroege druk van 'Lanseloet van Denemerken'
  Med:  9911.17   Guido Gezelle-avond en opening Guido Gezelle-tentoonstelling op do 2 december 1999 te Nijmegen
  Web:  9911.18   Links naar Indische Letteren
  Web:  9911.19   Website Jan van Bakel met o.a. complete verzameling 'Vlaamse Soldatenbrieven uit de Napoleontische tijd'
  Web:  9911.20   Website Poldernederlands
  Rec:  9911.21   Bespreking 'Alles is Turks' door Marc van Oostendorp van Nicoline van der Sijs (red.). Taaltrots. Purisme in een veertigtal talen. (Amsterdam/Antwerpen 1999)
  Lit:  9911.22   Pas verschenen: BoekAgenda 2000. (Haarlem 1999)
  Lit:  9911.23   Nieuwe uitgaven Stichting Neerlandistiek VU
  Sym:  9911.24   Symposium 'De achttiende-eeuwse verzameling als basis voor het negentiende-eeuwse museum' op vr 3 december 1999 te Den Haag
  Sym:  9911.25   'Tesi samanunga'. Bilzen en de oudste bronnen van het Nederlands. Symposium op za 11 december 1999 te Bilzen; tentoonstelling van za 11 december 1999 t/m zo 27 februari 2000 te Bilzen
  Sym:  9911.26   Colloquium 'Op weg naar het einde' over eschatologie in de Middelnederlandse letterkunde op wo 22 december 1999 in Leiden
  Sym:  9911.27   Najaarbijeenkomst E. du Perron Genootschap op za 27 november 1999 te Den Haag
  Sym:  9911.28   Oproep voor bijdragen aan colloquium 'Contrastief taalonderzoek Nederlands-Frans' op vr 3 en za 4 maart 2000 te Leuven
  Sym:  9911.29   Fries Filologencongres van de Fryske Akademy, wo 8 t/m vr 10 december 1999 te Leeuwarden
  Sym:  9911.30   'Call for papers' voor de 15de Workshop on Comparative Germanic Syntax (CGSW), 26 - 27 mei 2000 te Groningen
  Sym:  9911.31   Symposium 'De biografie van de eeuw' van de Werkgroep Biografie op vr 3 december 1999 te Den Haag
  Col:  9911.32   Column Willem Kuiper, no. 45: Een lyoen rampant, van kelen root


  [Agenda]- [Vacatures]- [Tijdschriften]- [Archief]- [Over Neder-L]- [Huidig nummer]