0002.07 Terug
Vooruit 0002.09

Art: 0002.08

Fri, 28 Jan 2000 14:09:40 +0100
From: "J.A. Gruys" <hans.gruys@konbib.nl>
Subject: Artikel J.A. Gruys: 'Aanvullingen op ... J.A. Gruys & C. de Wolf, Thesaurus 1473-1800' (IV)

AANVULLINGEN OP
J.A. GRUYS & C. DE WOLF,
THESAURUS 1473-1800 (IV)

De hier volgende 172 Addenda & Corrigenda zijn gekenmerkt door:

S  het gehele lemma schrappen, 2 gevallen
T  een nieuw lemma toevoegen, 45 gevallen
w  een lemma wijzigen op een of meer punten, 120 gevallen

Vijf verwijzingen vloeien voort uit wijzigingen elders in de lijst; van de resterende 167 gevallen zijn er 99 aangeleverd door het Bureau STCN en 64 het gevolg van verwerving en eigen onderzoek ter Koninklijke Bibliotheek; twee zijn ontleend aan Typographia Batava, en één werd mij gesignaleerd door Dr W. Heijting (Amsterdam, Bibliotheek VU).

Eerdere aanvullingen verschenen sinds 1990 in Dokumentaal en sinds 1997 in Neder-L; daar voorkomende lemma's die hier gewijzigd terugkeren zijn aangegeven met een *.

Aan Erik Geleijns wil ik hier mijn dank betuigen voor zijn zorgvuldige controle van de gegevens in deze aflevering.

J.A. Gruys,
Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, januari 2000


w Aaltsz (Allard).  Amsterdam 1697-1699. Var.: A. Aaltsen.
T Arens (H.).  Zie: Arends (H.).
w Arends (Hendrik).  Amsterdam 1781-18.. Var.: H. Arens.
w Balk (D.).  Workum 1747-1758.
T Bansen (Johann).  Amsterdam 1700. Opm.: fictief.
w* Beaumont (Willem van).  Amsterdam 1654-1681.
w Bellaert (Nicolaas).  Rotterdam 1769-1799.
w Bergveldt (Hendrik Cornelis).  Amsterdam 1794-1796.
w Berry (Thomas).  Middelburg 1663-1675.
w Bloemen (Gerardus van).  Amsterdam 1726-1730.
w* Bloemen (Willem van).  Amsterdam 1694-1711. Var.: Guilielmus à Bloemen. Opm.: publiceerde ook met de fictieve adressen Antwerpen en Leuven.
w* Boenja (Philippus Sjoerdts).  Bolsward 1653-1663, Franeker 1664-1670. Var.: P. Sjoerdts.
w Bonga (Jacques van).  Amsterdam 1795-18..
w Borculo (Hendrick van, II).  Utrecht 1643-1672. Opm.: tot 1645 alleen samen met zijn vader Herman (II); publiceerde ook met het fictieve adres Antwerpen.
w Bouman (Broer Jansz).  Amsterdam 1661-1662.
T Bouman (Broer Jansz).  Amsterdam 1678. Opm.: fictief.
T Bouwer (...).  's-Gravenhage 1793.
w* Braau (Claes).  Haarlem 1671-1705. Var.: Niclaes Braau, N. Braeu, N. Brau. Opm.: publiceerde ook met de fictieve adressen Antwerpen, Brussel en Leuven.
T Breedenbeek (Dirk).  Ravenstein 1778-1783.
T* Broen (Gerred de, I).  Amsterdam 1732-1738.
w* Brouwer (Adrianus).  Hoorn 1728-1766. Opm.: in 1766 als A. Brouwer en zoon (= Cornelis?).
w Brouwer (Cornelis).  Hoorn 1786-1796. Opm.: vgl. A. Brouwer.
T Burgh (Jacobus van den).  Amsterdam 1658.
w Burgh (Jacobus van der).  Amsterdam 1783-18.. Opm.: alleen samen met zijn zoon Leonardus.
w Burgh (Leonardus van der).  Amsterdam 1783-18.. Opm.: alleen samen met zijn vader Jacobus.
w Burgh (Nicolaas van den).  Maassluis 1747-1786.
T Kalverum (Jan).  Amsterdam 1720.
w* Camerling (Jan Jansz).  Enkhuizen 1631-1634.
w Canin (Jan, I).  Wezel 1566-1571, z.pl. 1571, Dordrecht 1572-1594.
w* Keur (Hendrik, II).  Dordrecht 1739-1748. Opm.: alleen samen met zijn broer Jacob (II).
w* Charlois (Melchior Leonard).  Utrecht 1718-1743.
w Chevalier (Nicolas).  Amsterdam 1700-1702, Utrecht 1706-1714.
w Clerck (Johannes, I).  Utrecht 1688, Amersfoort 1693-1732. Var.: J. Klerk.
T Klumper (wed. Albert).  Amsterdam 1720.
w Kluppel (Albert Wesselsz).  Enkhuizen 1640-1653.
w Kluppel (wed. Albert Wesselsz).  Enkhuizen 1655-1664. Var.: wed. A.W. Cluppel.
w* Koelman (wed. Dirk).  Rotterdam 1733-1735. Var.: Catharina Samperman.
T Condé (Willem).  Z.pl. z.j. Opm.: fictief; 18e eeuw.
T Conradi (Johann Gottfried).  Frankfurt an der Oder 1712-1745, Stettin 1714-1726. Opm.: in 1730 eenmaal met adres Amsterdam.
w Koorenwinder (Klaas).  Rotterdam 1651. Opm.: fictief.
w Cornelisz (Jan).  Amsterdam 1672, Leiden 1672. Opm.: fictief.
w Cunradus (wed. Christoffel).  Amsterdam 1685-1688.
w Desbordes (Jacques, I).  Amsterdam 1697-1716.
w Does (Frans de).  Leiden 1721-1728. Opm.: publiceerde ook met de fictieve adressen Antwerpen en Utrecht.
w Does [Pieterszoon] (erven Frans de).  Leiden 1788-1795.
T Doornen (Joannes van).  Utrecht 1677.
w Douci (Adrianus).  Amsterdam 1718-1759. Opm.: tot 1740 meestal samen met J. Douci.
w Duren (wed. Johannes van, I).  's-Gravenhage 1759-1773. Opm.: werkte meestal samen met haar zoons Johannes (II) en Pieter, die hun hoofdbedrijf in Frankfort en Leipzig voerden.
T Durf-niet (Joris).  Z.pl. z.j. Opm.: fictief; 18e eeuw
T Dyck (Pierre van).  Amsterdam 1672.
w Eldik (Albert van).  Zutphen 1785-1798. Opm.: soms als A. van Eldik en zoon.
w Ennema (Jakobus).  Franeker 1731-1735.
w* Eynden (Arnold van den).  Utrecht 1670-1696. Opm.: publiceerde ook met de fictieve adressen Antwerpen, Leuven, Emmerik en Keulen.
w Eynden (Theodorus van den).  Utrecht 1698-1732.
T Garrel (Jacques).  's-Gravenhage 1690-1692. Var.: J. Garel.
w Goeree (Wilhelmus, I).  Middelburg 1666-1680, Amsterdam 1681-1690. Var.: Gulielmus Goeree. Opm.: vgl. G. Gulielmi.
w Goetzee (Nicolaas).  Gorinchem 1735-1752.
w Gulpen (Gijsbertus van).  Maastricht 1760-1770.
w Gulpen (Joannes van).  Maastricht 1728-1770.
T Hagen (Henri van der).  Amsterdam 1727.
T Hart (A.).  Amsterdam 1795-1796.
T Hartog (...).  Wormerveer 1747-1748.
w Hayen (Laurens).  's-Hertogenbosch 1508-1523. Var.: L. Haeyen, Laurencius librarius, aedes Hayanae. Opm.: zie ook NK 3.3, p. 139; 3.4, p. 21.
T Hendricksz (Jan).  Franeker 1556-1563.
T Hendricksz (opvolgers van Jan).  Franeker 1564-1570.
w Heun (Jacobus van).  Amsterdam 1735-1763.
w Heusden (Cornelis van).  Delft 1671-1686.
w Heyden (Jan van der, II).  Amsterdam 1744-1760.
T Heystee (Dirk).  Amsterdam 1783.
w Hoekke (Hendrik van).  Middelburg 1719-1747.
w Hofmans (Anthony).  Utrecht 1726-1731.
T Hompes (Henrick).  Roermond 1600.
w Hogendorp (Cornelis).  Purmerend 1719-1726.
w Hoogslag (Gerrit).  Leeuwarden 1681-1700. Var.: G. Heegslag.
w* Hoogstraeten (François van).  Rotterdam 1658-1695, Dordrecht 1680-1683. Opm.: publiceerde ook met het fictieve adres Antwerpen.
w Huart (P.).  Amsterdam 1774-1792. Opm.: alleen samen met A.D. Sellschop en diens weduwe.
w* Hulshuysen (Johannes).  Utrecht 1658-1668.
T Huybrechtsz (Pieter).  Rotterdam 1612.
w Injema (Meindert).  Leeuwarden 1717-1718.
w Jacobsz (Jacob).  Amsterdam 1693-1695. Var.: J. Jaer-dagh.
w Jaer-dagh (Jacob).  Zie: Jacobsz (Jacob).
w Janssoon (Claes).  's-Gravenhage 1541-1544. Opm.: zie ook NK 3.3, p. 295.
T Jansen (Reiner).  Harlingen 1679.
T Jelgerus (Wiardus).  Leiden 1630.
w Jordaan (Pieter).  Purmerend 1747-1773.
w Lam (Jan 't).  Amsterdam 1738-1750.
T Lappadge (Thomas).  Rotterdam 1640. Naam: T. Lappagde.
w Le Blanc (Jean).  Keulen 1678-1691, Amsterdam 1682. Opm.: fictief?
w Lee (wed. Matthijs van).  Haarlem 1731-1736.
w Leeuw (Joost van).  Utrecht 1670-1671. Var.: J. Leo.
S Leeuwen (J. van).  Amsterdam 1792.
T Leeuwen (Neeltje van).  Zie: Vat (wed. C. 't).
w Le Ferme (Jaques).  Utrecht 1714. Opm.: fictief?
w Le Gaillard (Jaques).  Amsterdam 1680-1681.
w* Lekens (Jacob).  Maastricht 1743-1779.
w Lekens (Paul Lambert).  Maastricht 1780-1797.
w* Lobé (Balthasar, I).  Utrecht 1683-1697, Amsterdam 1698.
T Lobedanius (...).  Utrecht 1761.
w Lonis (Nicolaas, I).  Middelburg 1711-1712.
w Lonis (Nicolaas, II).  Zierikzee 1715-1717, Goes 1721. Var.: N. Lonis de jonge.
w Lonis (wed. Nicolaas, II).  Goes 1730-1736. Var.: Sara de Vos.
T Lopez de Haro (Thomas).  Leiden 1677.
w Lubeek (Koenraat).  Rotterdam 1745-1750. Var.: Coenraet Lubeek.
T* Mackay (Dionysius).  Roermond 1766.
T Marin (Pieter).  Amsterdam 1717.
T Martyn (Abraham).  Rotterdam 1686.
T Meghen (Hendrick van).  Z.pl. 1656.
w Michel (Antoine).  Amsterdam 1658-1694. Var.: A. Michiels. Opm.: mystificatie?
w Michiels (Pierre).  Amsterdam 1729, 1753. Opm.: fictief.
w* Misson (Johan).  Middelburg 1645-1674.
T Moelaerd.  Zie: Moulert.
w Moelé (Zacharias).  Amsterdam 1721-1722.
T Moes (Nicolaas de).  Dordrecht 1738.
w Mol (Nikolaas).  Alkmaar 1712-1728. Var.: Klaas Mol.
T Moelaerd (Jacobus).  Amsterdam 1700.
w Munnikhuisen (Anthony Ernst).  Amsterdam 1776-1788.
T Nosche (erven Joachim).  Amsterdam 1689.
T Olbergen (Gerardus van).  Ravenstein 1740.
T Olingius (Petrus).  Workum z.j. Opm.: werkzaam 1679-1721 (Waller).
w Otto (Jan Jansz).  Amsterdam 1689-1691.
w Potgieter (Carel).  Amsterdam 1748-1751. Opm.: publiceerde ook met het fictieve adres Antwerpen.
w Potgieter (Nicolaas).  Amsterdam 1721-1749.
T Pricton (John).  Leiden 1652.
w Protomastix (Severo).  Amsterdam z.j. Opm.: fictief; eind 17e eeuw.
w Putte (Peter van).  Harlingen 1579-1585. Opm.: pseudoniem van P.H. van Campen.
w Rammazeyn (Johannes).  Gouda 1645-1648, 's-Hertogenbosch 1652, 's-Gravenhage 1652-1679. Var.: John Ramzey.
w Rammazeyn (Florentzius).  Leiden 1663-1664.
T Ramzey (John).  Zie: Rammazeyn (J.).
w Reers (Justus).  Utrecht 1734-1763.
w Roorda (Taeke).  Heerenveen 1758-1797.
w Roos (Gerbrand).  Amsterdam 1780-18.. Opm.: 1782-1788 alleen samen met zijn vader Jan; zie aldaar.
w Roos (Jan).  Amsterdam 1755-1798. Opm.: 1782-1788 alleen samen met zijn zoon Gerbrand, als Jan Roos en zoon; daarna soms nog samen als Jan en Gerbrand Roos.
w* Rubert (wed. Abraham, I).  Middelburg 1718-1735.
w Ruyt (Cornelis de).  's-Gravenhage 1735-1736.
w Ruyter (Johannes de).  Amsterdam 1721-1743.
w Rijn (Pieter van).  Amsterdam 1749-1752.
w Reinders (Dooye).  Groningen 1794-1795.
w Rynvisch (Jacob).  Zutphen 1719-1726.
T* Rijswijk (Joannes).  Amsterdam 1749-1751.
w Sambix le jeune (Jean van).  Keulen 1664, 1691, Leiden 1665-1668, 1699, 1722. Opm.: volgens Willems pseudoniem van de Elzeviers e.a.
w* Scheffers (Jacobus).  's-Hertogenbosch 1760-1775.
w* Schelle ([Pieter] van).  Saint Omer 1791, Duinkerken 1791-1792. Opm.: na zijn dood in 1792 werd de zaak door medefirmanten voortgezet als Van Schelle en Comp., Duinkerken 1792-1794, 's-Gravenhage 1796-1798.
w Schenk (Leonardus).  Amsterdam 1727-1747.
S Schenk (Leonardus, II).  Amsterdam 1757.
T Schenk (Petrus, III).  Amsterdam 1757.
w Schmitt (Joseph).  Amsterdam 1789.
w Schoonenburg (Adrianus).  Amsterdam 1742-1751. Opm.: alleen samen met zijn vader Antoni.
w* Schoonenburg (Antoni).  Amsterdam 1714-1751. Var.: A. Schonenburg. Opm.: vanaf 1742 alleen samen met zijn zoon Adrianus.
w Schoots van Capelle (Jacob Cornelis).  Amsterdam 1750-1768.
T Scobart (Denys).  Leeuwarden 1687.
w Sellschop (Arend Diederik).  Amsterdam 1763-1782. Var.: A.D. Sellschap. Opm.: vanaf 1774 alleen samen met P. Huart.
w Sluyter (Johannes).  Amsterdam 1766-1781. Opm.: op het laatst als J. Sluyter en zoon (= Joh. Alb.?).
w Sluyter (Johannes Albertus).  Amsterdam 1791-18.. Opm.: vgl. Johannes Sluyter.
w Smient (wed. Jan Barentsz).  Dordrecht 1663-1665.
w Staal (Abraham).  Gouda 1718-1744.
w* Sys (Cornelis van der).  Amsterdam 1698-1754. Var.: C. van der Cys. Opm.: tot 1715 alleen samen met de wed. P. (II) Arentsz.
T* Terpstra (Ruardus).  Franeker 1718-1720.
T Thiel (wed. ... van).  Kampen 1747-1748.
w Tielenburg (Gerrit).  Amsterdam 1734-1776.
w Thomassen (Coenraed).  Deventer 1639-1656. Var.: C. Thomaeus.
w Tongerlo (Kornelis van, II).  Amsterdam 1765-1771. Opm.: tot 1769 alleen samen met zijn moeder, de wed. Kornelis (I).
w Tricht Jacobsz (C. van).  Naarden 1790.
w Tijl (Hendrikus).  Zwolle 1795-18.. Opm.: alleen samen met zijn vader Martinus; zie aldaar.
w Tijl (Martinus).  Zwolle 1773-18.. Opm.: vanaf 1795 alleen samen met zijn zoon Henricus, als M. Tijl en zoon.
T Vat (wed. Cornelis 't).  Rotterdam 1722. Var.: Neeltje van Leeuwen.
w* Verbrugh (Willem).  Utrecht 1650-1671.
w Vieroot (Hendrik).  Amsterdam 1729-1778.
T Voorstad (wed. ...).  Delft 1761.
w Vos (Frederik).  Groningen 1782-1795. Var.: typographia Vossiana.
T Vos (Pieter).  's-Gravenhage 1747-1749.
T Vries (V. de).  Rotterdam 1794.
w Waal (wed. Samuel de).  Utrecht 1786-1797. Opm.: werkzaam als Wed. S. de Waal en zoon (= J. de Waal Samsz?).


[Archief Neder-L][Aanvullingen III (1999)][Dit nummer]