0003.13 Terug
Vooruit 0003.15

Lit: 0003.14

Date: Tue, 15 Feb 2000 10:14:18 +0100
From: Joep Kruijsen <j.kruijsen@let.kun.nl>
Subject: Lit: 0003.14: Nieuw: Registers op Weijnen, Nederlandse Dialectkunde

Registers op Weijnen, Nederlandse Dialectkunde

Ruim dertig jaar na het verschijnen van de tweede druk biedt het standaardwerk van prof. dr. A. Weijnen, Nederlandse Dialectkunde, nog steeds een onovertroffen overzicht van alle aspecten van de dialecten van Nederland en Vlaanderen.
     In ruim 500 bladzijden komt het gehele vakgebied van de dialectologie aan de orde. Er wordt een beschrijving gegeven van de grammatica, de woordenschat en de historisch taalkundige aspecten van de dialecten van het Nederlands. Ook wordt ingegaan op de externe invloeden en de taalgeografische expansies die zich in het taalgebied hebben voorgedaan en met een keur aan dialectteksten wordt dit alles geïllustreerd.
     Kortom, het boek is een onmisbare goudmijn voor iedereen die onderzoek doet naar de geografisch verscheiden varianten van het Nederlands.

Des te groter is het gemis van een register; daarover is sinds het verschijnen van dit werk al vele malen en in vele toonaarden getreurd.
     In deze situatie heeft de Nijmeegse redactie van de twee woordenboeken die Weijnen aan de KUN stichtte, het Woordenboek van de Brabantse Dialecten en het Woordenboek van de Limburgse Dialecten, nu, bij gelegenheid van de negenstigste verjaardag van de schrijver, verandering willen brengen.

Bij de oorspronkelijke uitgever, Van Gorcum in Assen, verschijnt een dezer dagen: Prof. dr. A. Weijnen, Nederlandse Dialectkunde (tweede druk), Registers, bezorgd door Joep Kruijsen, Herman Crompvoets, Roeland van Hout, Jos Swanenberg, Piet Vos en Ton van de Wijngaard.

Het boekwerkje bevat vier registers op Weijnens Nederlandse Dialectkunde:
- een register op behandelde dialectwoorden;
- een register op geografische vindplaatsen en aanduidingen;
- een register op auteurs die ter sprake komen;
- een zaakregister.

Het boek telt 88 pagina's, formaat 24 x 15.7 cm; isbn 90-232-3558-4; prijs NLG 25,- bestellen bij:
Uitgeverij Van Gorcum
Postbus 43
9400 AA Assen
tel. +31-(0)592-379555, fax +31-(0)592-379552
E-mail verkoop@vgorcum.nl
www: http://www.vgorcum.nl


[Dit nummer]