0005.24 Terug
Vooruit 0005.26

Med: 0005.25

Date: Sat, 13 May 2000 21:40:40 +0200
From: Marc van Oostendorp <marc.van.oostendorp@meertens.knaw.nl>
Subject: Med: 0005.25: In memoriam Martin Honcoop (1968-2000)

In memoriam Martin Honcoop (1968-2000)

Op 7 mei 2000 overleed in het Leids Universitair Medisch Centrum dr. Martin Honcoop (1968-2000). Honcoop was in oktober 1998 aan de Universiteit Leiden gepromoveerd op een proefschrift 'Dynamic Excursions on Weak Islands' waarin hij de dynamische semantiek toepaste op zogenoemde zwakke-eilandeffecten bij syntactische dislocatie. In Leiden had hij ook gestudeerd: Algemene Taalwetenschap, na een propedeuse Nederlands. In het academisch jaar 1998-1999 was hij als Visiting Professor verbonden aan het UCLA in Los Angeles. Sinds 1995 was hij daar bij de voorbereiding op zijn proefschrift herhaaldelijk als gast geweest.

Eenendertig jaar is veel te jong om te sterven. Honcoop was nog maar net klaar met zijn proefschrift, dat hem onder vakgenoten internationaal al veel aanzien had gebracht. De meeste artikelen op basis van en voortbouwend op dat proefschrift moest hij nog schrijven. Hij was in aanleg een briljante geleerde, die zich zou kunnen hebben ontwikkeld tot een leidend expert op het gebied van de interface tussen syntaxis en semantiek.

Martin was ook een bijzonder mens, vriendelijk en met een eigen soort humor. Hij was ooit Nederlands gaan studeren vanwege de literatuur, maar ontdekte in het propedeusejaar al snel dat zijn hart vooral lag bij de taalwetenschap. Op het gebied van de dynamische semantiek, waarop hij uiteindelijk promoveerde, was in Leiden niet veel expertise voorhanden. Dat hinderde hem niet zich helemaal in dit behoorlijk technische vakgebied in te werken. Daarnaast kon je met hem over een groot aantal onderwerpen praten - zoals het verschil tussen Nederlandse en Amerikaanse literatuur, de wenselijkheid van een republiek, televisie en andere kunst. Als je met hem gepraat had, en je nam afscheid, knipoogde hij en zei onveranderlijk: 'Hou je haaks!'

Marc van Oostendorp

Bij het Holland Institute of Generative Linguistics is een website voor dr. Martin Honcoop ingericht:
http://www.leidenuniv.nl/hil/faculty/students/honcoop.htm; (noot van de redactie op 17 juli 2003: de URL van deze website is in de loop van de tijd veranderd in: http://www.let.leidenuniv.nl/ulcl/honcoop; de nieuwe site bevat o.a. Honcoops proefschrift in PDF-formaat)
Korte interviewtjes met Honcoop verschenen op de volgende websites:
http://www.let.leidenuniv.nl/atw/studie/beroep.htm (noot redactie: deze link werkte niet op 17 juli 2003)
http://www.onzetaal.nl/dossier/proefschrift/honcoop.html


[Dit nummer]