Bulletin 0005.a

Rub:  0005.01   Evenementenagenda, met:
 • Voorlezingen over Voetbal & Literatuur op za 10 juni 2000 (A'dam)
 • Academische zitting rond voltooiing Vroegmiddelnederlands Woordenboek op vr 23 juni 2000 (Brugge)
 • Congres 'De invloed van ICT op onderwijs' op do 8 juni 2000 (Eindhoven)
 • Veiling Kuyper op di 23 - do 25 mei 2000 (Haarlem)
 • Veiling Burgersdijk & Niermans op di 16 - wo 17 mei 2000 (Leiden)
 • 31-ste Poetry International Festival op za 17 - vr 23 juni 2000 (R'dam)
 • Veiling Beijers op di 30 - wo 31 mei 2000 (Utrecht)
 • Vac:  0005.02   Vacature voor AiO Tekstwetenschap op de Katholieke Universiteit Brabant (deadline: do 1 juni 2000)
  Vac:  0005.03   Vacature rubrieksredactie tijdschrift Literatuur (onbezoldigd)
  Rub:  0005.04   Hora est!: promotie Arianne Baggerman op vr 19 mei 2000 te Utrecht
  Web:  0005.05   NIWI-internetactiviteiten rond Jacob van Lennep
  Med:  0005.06   Nieuwsbulletin 'KB Publiek' via e-mail
  Med:  0005.07   Louis Couperus-wandelingen door Den Haag
  Sym:  0005.08   Colloquium 'Aspecten van de intellectuele migratie in Europa tijdens de 16-de eeuw: drukkers en uitgevers te Parijs, te Genève en in de Nederlanden' op vr 9 juni 2000 te Brussel
  Sym:  0005.09   Symposium 'Protestantism Crossing the Seas' op do 25 mei 2000 te Amsterdam; definitief programma
  Lit:  0005.10   Nieuwe editie van Theo van Doesburg, Soldatenverzen 1915. Met een nawoord van Siem Bakker en Emy Thorissen (Bedum, 2000)
  Lit:  0005.11   Pas verschenen: Erik van der Doe, Liesbeth van der Doe-Van der Geest & Marie-Anne van de Griek (samenst. en red.). Historisch onderzoek over Zeeland. Lijst van leemten. (Middelburg, 1999)
  Lit:  0005.12   Pas verschenen: J.R.G. Baert & P.H.E.M. van Dun. Gids voor grensoverschrijdende bronnen in Vlaamse en Zeeuwse archieven. (Brussel/Middelburg, 1999)


  [Agenda]- [Vacatures]- [Tijdschriften]- [Archief]- [Over Neder-L]- [Huidig nummer]