0108.03 Terug
Vooruit 0108.05

Art: 0108.04

Date: Tue, 24 Jul 2001 09:46:11 +0200
From: J.A. Gruys <hans.gruys@konbib.nl>
Subject: Art: 0108.04: Artikel J.A. Gruys: 'Aanvullingen op ... J.A. Gruys & C. de Wolf, Thesaurus 1473-1800' (V)

AANVULLINGEN OP
J.A. GRUYS & C. DE WOLF,
THESAURUS 1473-1800 (V)

De hier volgende 196 Addenda & Corrigenda zijn gekenmerkt door:

S het gehele lemma schrappen, 4 gevallen
T een nieuw lemma toevoegen, 79 gevallen
w een lemma wijzigen op een of meer punten, 113 gevallen

Zes verwijzingen vloeien voort uit wijzigingen elders in de lijst; van de resterende 190 gevallen zijn er 137 aangeleverd door het Bureau STCN en 53 het gevolg van verwerving en eigen onderzoek ter Koninklijke Bibliotheek. Aan Prof. F. Postma dank ik de suggestie om Idzard Albertsz en Idzard Balck (ooit twee personen, later één) weer in tweeën te splitsen — een ingrijpende doch heilzame operatie.

Eerdere aanvullingen verschenen sinds 1990 in Dokumentaal en sinds 1997 in Neder-L; daar voorkomende lemma's die hier gewijzigd terugkeren zijn aangegeven met een *.

Aan Erik Geleijns wil ik hier mijn dank betuigen voor zijn zorgvuldige controle van de gegevens in deze aflevering.

J.A. Gruys,

Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, juli 2001


T African (Simon the).   Amsterdam 1680. Opm.: pseudoniem van R. Bentley te Londen.
S      Albertsz (I.).   Zie: Balck (I.).
T Albertsz (Idzard).   Franeker 1639-1656. Var.: I. Alberti.
T Albrizzi (Girolamo).   Venetië 1685-1713. Opm.: in 1693 eenmaal met adres Amsterdam.
w Aldewereldt (Pieter).   Amsterdam 1729-1738.
T Ash (H.).   Zie: Esch (H. van).
w* Aubie (Jean).   Amsterdam 1691. Opm.: misschien vertegenwoordiger van de gebroeders Huguetan.
w* Balck (Idzard).   Franeker 1647-1655.
w Beekman (Cornelis).   Amsterdam 1754-1770. Opm.: alleen samen met zijn vader Hendrik.
w Beekman (Hendrik).   Amsterdam 1734-1770. Opm.: vanaf 1754 alleen samen met zijn zoon Cornelis; publiceerde ook met het fictieve adres Antwerpen.
w Bekkers (J.A.).   Venlo 1786-18..
w* Blank (J.).   Zwolle 1720-1724.
T Blyvenburg (Adriaan).   's-Gravenhage 1745-1747.
T Blyvenburg (wed. Adriaan).   's-Gravenhage 1748.
T Boman (Gerret).   Amsterdam 1785.
T Bonnema (Eyma).   Leeuwarden 1709.
T Bontamps (Hubert).   Venlo 1774.
T Borck (C.H. ten).   Rotterdam z.j. Opm.: werkzaam ca 1770.
w Bos (wed. Nicolaas).   Rotterdam 1716-1730.
w Bout (Meyndert).   Amsterdam 1682-1683.
w Boxe (Willem Christiaens van der).   Leiden 1631-1658. Var.: W. Christiaens, W. Christianus, W. Christian, Guilielmus Christianus, Guillaume Chrestien. Opm.: vgl. officina Gulielmiana.
w Brinkhuis (...).   Deventer 1761-1763.
T Brito (Jacob).   's-Gravenhage 1752. Opm.: fictief.
w Broers (Peeter Janssen).   's-Gravenhage 1635. Opm.: fictief.
T Broers junior (Petrus Jansz-).   Groningen 1674. Opm.: fictief.
S Brugman (...).   Schoonhoven 1786.
T Bruggeman (A.).   Schoonhoven 1768-1786.
T Kamphuis (J.F.).   Groningen 1724.
T Canne (John).   Amsterdam 1643-1644. Opm.: leider van de zogenaamde 'Richt Right Press' (Amsterdam 1637-1642).
w Kattenbeld (Hendrik van).   Amsterdam 1748, 1770.
T Kemmer (...).   Harlingen 1743.
T Kemmer (Alexander).   Amsterdam 1738.
T Keetelaar (Huibert).   Amsterdam 1760.
w Kieboom (... van den).   Breda 1778-1787.
w Clement (wed. François, I).   Zwolle 1737-1751. Opm.: alleen samen met D. Rampen.
T Clerck (Pieter).   Amersfoort 1749.
w Cloetingh (Jacobus).   Delft 1679-1706. Var.: J. Kloeting.
w 's Compagnies Drukkerij.   Colombo 1737-1752. Var.: 's Compagnies Boekdrukkerij, 's Compagnies Gewone Drukkerij.
w Craffort (Thomas).   Amsterdam 1638-1639.
w Crispin (Joseph).   's-Gravenhage 1708-1710. Opm.: fictief.
w Kroonevelt (Hendrik van).   Delft 1688-1704.
w Kuijper (Johan Caspar).   Amsterdam 1775-1799.
T* Dael (Charles van den).   Haarlem 1726. Opm.: fictief.
w Damme (Hendrik van, II).   Leiden 1700-1754. Opm.: vanaf 1728 meestal samen met zijn zoon Daniel; zie aldaar.
T Danckerts (erven Cornelis, II).   Amsterdam 1722.
w Dekker (...).   Zaandam 1775-1786.
w Delden (Hermanus van).   Amsterdam 1795-1799.
T Dinter (... van).   's-Hertogenbosch 1724.
T Dittelbach (Petrus).   Amsterdam 1689.
w Douci (Johannes).   Amsterdam 1713-1741. Opm.: vanaf 1718 alleen samen met A. Douci.
T Duchesne (Charles).   Amsterdam 1687.
T Du Pree (Jacobus).   Roermond 1683.
w Duren (Johannes van, I).   's-Gravenhage 1711-1757. Opm.: soms met adres 's-Gravenhage en Frankfurt; vgl. J. Vanduren.
w Eede (Johannes van den).   Vlissingen 1659-1660, Utrecht 1667-1670, Middelburg 1670, Batavia (Jakarta) 1674-1675.
w Eichhorn (Anthonie).   Amsterdam 1771-1780.
w Enschedé (Izaak).   Haarlem 1713-1761. Opm.: vanaf 1736 alleen samen met zijn zoon Johannes (I).
w Erpenius (Thomas).   Leiden 1613-1625. Var.: typographia Erpeniana.
w* Esch (Hendrick van).   Dordrecht 1632-1682. Var.: H. Essaeus, H. Ash, Druckerij van de Maeght van Dordrecht. Opm.: vanaf 1659 alleen samen met J. (I) van Esch.
T Fabre (...).   Groningen 1718.
w Fortrie (Abraham).   Leiden 1668-1669.
T Fundam (Yshac).   Amsterdam 1723.
w Gallois (Jean).   's-Gravenhage 1738-1741.
T Gausse & Neaulme.   's-Gravenhage 1729. Opm.: fictief; vgl. P. Gosse.
w* Goetzee (Nicolaas).   Gorinchem 1735-1751.
w Goetzee (wed. Nicolaas).   Gorinchem 1751-1766. Opm.: op het eind als Wed. N. Goetzee en zoon.
T* Goris (Caspar Joannes).   Dordrecht 1714-1725. Var.: Kaspar Jan Goris, Johan Casper Goris. Opm.: alleen samen met Dirk Goris; vgl. aldaar.
T* Goris (Dirk).   Dordrecht 1676-1725. Var.: Theodorus Goris, typi Gorisii. Opm.: tot 1688 alleen samen met zijn moeder, de wed. Jasper; vanaf 1714 met Caspar Joannes Goris.
T Groenhouts (Anneken).   Vlaardingen 1665.
w* Gulpen (Gijsbert van).   Maastricht 1760-1770. Opm.: alleen samen met Joannes (II) van Gulpen.
w Gulpen (wed. Gijsbert van).   Maastricht 1788-1790.
T Gulpen (Gijsbert Barthelmi).   Maastricht z.j. Opm.: werkzaam 1790-1810.
S Gulpen (Joannes van).   Maastricht 1728-1770.
T Gulpen (Joannes van, I).   Maastricht 1728.
T Gulpen (Joannes van, II).   Maastricht 1760-1770. Opm.: alleen samen met Gijsbert van Gulpen.
w Hagen (Daniel).   Arnhem 1718, 1724.
w Halma (erven François).   Leeuwarden 1724, 1731. Var.: wed. F. Halma en zonen.
T Handson (John).   Amsterdam 1642.
w Hatsta (Henrichus).   Leiden 1582. Opm.: pseudoniem van M. Harnisch te Neustadt an der Haardt?
w Hendricksz (Jacob).   Enkhuizen 1650-1662.
T Heuts (Matthias).   Roermond z.j. Opm.: werkzaam ca 1650.
w* Heymans (Henrik).   Nijmegen 1732-1761.
w* Hoeven (Cornelis Willem van der).   's-Hertogenbosch 1718-1724.
T Hoeven (Reinier van der).   Rotterdam 1773.
w* Hogendorp (Cornelis).   Purmerend 1719-1727.
w Hoolwerf (Simon van).   Alkmaar 1730-1741.
T Hoorn (Herman Theodorus van).   Amsterdam 1798.
w Houttuyn (erven Frans).   Amsterdam 1765-1784.
w* Huguetan (Marc).   Lyon 1683-1685, Amsterdam 1687-1703. Opm.: dreef samen met zijn broers Jean Henry en Pierre een uitgeverij zonder boekhandel; zij publiceerden veelal als (Fratres) Huguetani; in Lyon soms met schuiladres Amsterdam en onder de naam van hun in 1681 overleden vader Jean Antoine; in Amsterdam soms met de fictieve adressen Lyon en Keulen, of onder pseudoniemen als D. Donati en onder de naam van hun zaakwaarnemer G. Gallet; vgl. ook J. Aubie en J. Ollier.
T Hulsewe (...).   Groningen 1724.
w* Hulshuysen (Johannes).   Utrecht 1658-1669.
w Hulsman (Pieter).   Amsterdam 1766-1768.
T Huysing (Johannes).   Amsterdam 1679.
T Jacobsen (Hermannus).   Deventer 1748.
w* Jager (wed. Gerrit de).   Delft 1680-1687.
T Janssens (Gijsbert).   Middelburg 1647. Opm.: fictief.
T Jansz (Jan, Groningen 1607-1651).   Zie: Sas (H.).
T Jansz-Broers junior (P.)   Zie: Broers junior (P.J.).
w* Jordaan (Pieter).   Purmerend 1743-1773.
w Lanckom (Paulus van).   Utrecht 1707-1715.
w Lange (Jan de).   Deventer 1755-1791.
w* Lange (Jan Hendrik de).   Deventer 1791-18..
T L'Attentif (Pierre).   's-Gravenhage 1690-1692. Opm.: fictief.
w* Lee (Jan van).   Haarlem 1739-1786.
w* Lee (Matthijs van).   Haarlem 1718-1727.
w Le Febvre (Corneille Guillaume).   Utrecht 1727-1745.
T L'Endormy (Pierre).   's-Gravenhage 1691. Opm.: fictief.
w Lobé (Adam).   Amsterdam 1722-1727.
T Lubbers (F.).   Groningen 1724.
w Lucas (Jean Maximilian).   Amsterdam 1673-1691.
w Luzac (Elie).   Leiden 1745-1795, 's-Gravenhage 1779. Var.: E. Luzac junior, E. Luzac fils. Opm.: 1754-1758 ook met impressa Leiden en Göttingen, Göttingen en Leiden, of Göttingen; 1773-1790 samen met J.H. van Damme, daarna als Luzac en Comp.
T Lyonet (Pierre).   's-Gravenhage 1762.
T* Mackay (Dionysius).   Roermond 1766-1767.
T* Marin (Pieter).   Amsterdam 1717-1718.
w* Marteau (Pierre).   Amsterdam 1681, 1701, 1745-1746, 's-Gravenhage 1718, 1745. Var.: P. du Marteau, P. del Martello. Opm.: sinds 1663 pseudoniem van verschillende uitgevers, meestal met Keulen als fictief adres.
T Martello (P. del).   Zie: Marteau (P.).
w Metelen (Joachim van).   Amsterdam 1650-1675. Opm.: publiceerde voornamelijk met de fictieve adressen Antwerpen, Brussel en Keulen. Eénmaal: Utrecht, J. van Metelen, 1678.
w Mortier (David).   Londen 1698-1712, 1722-1728, Amsterdam 1713-1720. Opm.: Amsterdamse impressa met zijn naam na 1722 zijn waarschijnlijk fictief.
T M.S.   Rotterdam 1626. Opm.: fictief.
w Mulder (wed. Willem).   Utrecht 1783-1786. Opm.: vanaf 1785 als wed. W. Mulder en zoon.
w Muntendam (wed. Gerrit).   Utrecht 1711-1719.
w Néaulme (Etienne).   Utrecht 1730-1744. Var.: Stephanus Néaulme.
T Neelmeijer (J.H.).   Utrecht 1795-1796.
w Nieuwenhuyzen (Jan).   Haarlem 1743-1758.
T Nieuwenrooden (...).   Utrecht 1778.
w Nijhoff (Christiaan).   Arnhem 1796-18..
T Ollier (Jaques).   Amsterdam 1691. Opm.: misschien vertegenwoordiger van de gebroeders Huguetan.
w Ophem (... van).   Purmerend 1743-1744.
w Paddenburg (Gijsbert van).   Utrecht 1719-1750.
w Paddenburg (Jurriaan van).   Utrecht 1730-1739.
T Paddenburg (Willem van).   Utrecht 1723.
T Palier (Carel).   's-Hertogenbosch 1720-1743. Opm.: vanaf ca 1730 alleen samen met H. (I) Palier.
w Palier (Hendrik, I).   's-Hertogenbosch 1732-1746. Opm.: tot ca. 1743 alleen samen met C. Palier.
w Palier (Hendrik, II).   's-Hertogenbosch 1768-1796. Opm.: tot 1785 alleen samen met zijn vader Jacobus; ook daarna als J. en H. Palier; na 1794 als H. Palier en zoon.
w Palier (Jacobus).   's-Hertogenbosch 1749-1785. Opm.: vanaf 1768 alleen samen met zijn zoon Hendrik (II).
T Paludanus (Theodorus).   Leiden 1644.
w* Pannekoek (...).   Amersfoort 1743-1781.
w Plantenburgh (Jacob Dircksz).   Delft 1647-1691.
w* Plater (Richard).   Amsterdam 1625-1629. Var.: R.P. Opm.: vgl. Opvolgers van Giles Thorp.
w Poel (Gerard van der).   's-Gravenhage 1729-1731.
w Pollius (Henricus).   Franeker 1712-1713.
w* Potgieter (Carel).   Amsterdam 1748-1754. Opm.: publiceerde ook met het fictieve adres Antwerpen.
w Ribbius (Johannes).   Utrecht 1666-1714.
T Rips (Johannes).   Amsterdam 1695-1697.
w Roger (David).   Amsterdam 1689-1690, 's-Gravenhage 1700-1701.
T Roosewinkel (...).   Leeuwarden 1724.
T Rovers (wed. ...).   Zaltbommel 1725.
w Rosart (Johannes Franciscus).   Utrecht 1775-1779, Amsterdam 1780-1784. Opm.: in Amsterdam als J.F. Rosart en comp.
T Rovers.   Zie: Roovers.
w* Ruyt (Cornelis de).   's-Gravenhage 1735-1737.
T Reynders (...).   Naarden 1778.
w* Rynvisch (Jacob).   Zutphen 1719-1727.
T* Rijswijk (Joannes).   Amsterdam 1749-1756. Opm.: publiceerde ook met het fictieve adres Antwerpen.
w Sas (Hans).   Groningen 1607-1651. Var.: Jan Jansz, Johannes Sassius, H. Sachs.
w Scepérus (Pieter).   Amsterdam 1695-1705.
w Schalekamp (Matthijs).   Amsterdam 1774-18..
w* Scheffers (Jacobus).   's-Hertogenbosch 1759-1775.
w Scheffers (Petrus).   's-Hertogenbosch 1724-1744.
w Scheutingh (Jan).   Groningen 1743-1748.
w* Scheversteyn (Johannes).   Leeuwarden 1686-1724.
T Schippers (...).   Bergen op Zoom 1741.
w Schotanus (N.).   Franeker 1716-1720. Var.: Claas Schotanus.
w Schouten (Anthony).   Utrecht 1689-1707. Opm.: impressa met zijn naam na 1707 zijn waarschijnlijk fictief.
T Sigberti (G.).   Zie: Sybes (G.).
T Smits (Ant.).   Reek 1790-1792.
T Smout (erven Egbert van der).   Delft 1794.
w Zoelen (Harmanus van).   Rotterdam 1768-1769.
T Sorli (...).   Utrecht 1751.
T Staal (Pieter).   Gouda 1734.
w Stafford (Thomas).   Amsterdam 1640-1644.
w Stendel (Jan van).   Amsterdam 1747-1772.
S Stichter (Cornelis, I).   Rotterdam 1677.
w Stichter (Cornelis, II).   Rotterdam z.j., Amsterdam 1704-1706. Opm.: werkzaam te Rotterdam 1685-1694.
w Stichter (Jacob).   Amsterdam 1656-1671. Var.: J. Cornelisz Stichter.
w* Stichter (Johannes, I).   Rotterdam 1668, Amsterdam 1676-1700. Opm.: publiceerde ook met het fictieve adres Antwerpen, en onder het pseudoniem Jan Richt Soetens; overleed in 1703; latere impressa met zijn naam (1706, 1714) zijn nog onverklaard.
T Struys (Johannes).   Utrecht 1779.
w Stuyvezant (Justus van).   Utrecht 1706-1713.
w Swaef (Hendrik de).   's-Gravenhage 1655-1662.
w* Sybes (Gysbert).   Leeuwarden 1638-1660. Var.: G. Sybonis, G. Sibonis, G. Sybonius, G. Sibrandus, G. Sigberti.
w Thorp (Giles).   Amsterdam 1604-1623. Var.: Aegidius Thorpius.
T* Thorp (opvolgers van Giles).   Amsterdam 1624-1635. Opm.: drukkerij 1625-1629 geleid door R. Plater; zie ook aldaar.
T Tresling (wed. Gerrit).   Leeuwarden 1787.
w Trigg (Joris).   Amsterdam 1649-1660. Var.: Georgius Trigg, Georgius Trigge.
w Trop (J.H.).   Amsterdam 1786-1792.
w Verdussen (Gijsbert).   Middelburg 1647. Opm.: fictief.
w Verhoeve (Johannes).   's-Gravenhage 1642-1659. Var.: J. Verhoeven.
w* Vis (Dirk, I).   Rotterdam 1741-1765. Opm.: 1758-1760 alleen samen met zijn zoon Dirk (II).
w Visscher (Barent).   Amsterdam 1687-1706. Var.: B. Visser.
T Vreught (Isaac de).   Middelburg 1654.
T Vries (wed. Marinus de).   Deventer z.j.
T Wasmoet (...).   Gouda 1741.
w Weyde (Willem van der).   Utrecht 1751-1769. Var.: Guillaume van der Weyde, Willem van der Weiden, Guillaume van der Weide. Opm.: publiceerde ook met het fictieve adres Antwerpen.
w Willemsz (Jacob).   Amsterdam 1714-1722.
w Willemssoen (Jan).   Kampen 1566-1580.
T Wouteren (wed. en erven Salomon van).   's-Gravenhage 1654.
w* Wijngaerden (Adriaen).   Leiden 1643-1656, Nijmegen 1659, Heidelberg 1657-1664. Var.: A. Vingart. Opm.: 1655 ook met adres Leiden en Duisburg.
T Yperen (J. van).   Middelburg 1724.


[Archief Neder-L][Aanvullingen IV (2000)][Dit nummer]