Bulletin 0112.b

(Bulletin 0112.c bevat het maandelijkse tijdschriftenoverzicht)

Rub:  0112.14   Hora est! Promotie L. Teunissen op ma 7 januari 2002 te Nijmegen
Med:  0112.15   Overleden: Hans Warren (1921-2001)
Med:  0112.16   Nieuw bij neerlandistiek.nl: een attenderingslijst
Med:  0112.17   Lezingenreeks 'Ken ik u niet? Over het vreemde en de vreemdeling in de Nederlandse literatuur' op acht woensdagavonden in februari en maart 2002 in Leuven
Web:  0112.18   BIZON op Internet
Web:  0112.19   eDebat 2002 start op vr 1 februari 2002
Web:  0112.20   Nieuwe site www.boekwinkeltjes.nl
Sym:  0112.21   Focquenbroch-symposium 2003; sprekers gezocht
Rec:  0112.22   Recensie door P.J. Verkruijsse van twee cd-roms van de Bibliotheek van de KVB: 'Personalia en prospectussen Documentatie over Nederlandse uitgevers (...) 18e-20e eeuw' (Amsterdam, 2001) en 'Beschrijvingen van portretten (...) uit de verzamelingen van (...) de KVB en de Tetterode Collectie' (Amsterdam, 2001)
Lit:  0112.23   Pas verschenen: R. Bremmer, L. Jansma en P. Visser (red.). Speculum Frisicum. Stúdzjes oanbean oan Philippus H. Breuker. (Ljouwert/Leiden, 2001)
Lit:  0112.24   Pas verschenen: Lambert ten Kate. Gemeenschap tussen de Gottische spraeke en de Nederduytsche (1710). Fotomechanische herdruk met inleiding. Cahiers voor Taalkunde 19. (Amsterdam, 2001)
Lit:  0112.25   Pas verschenen: H. de Schepper, C. Tümpel, J. de Vet (eds.). La Paz de Münster / The Peace of Munster 1648. (Barcelona/Nijmegen, 2000)
Lit:  0112.26   Pas verschenen: Tieme van Dijk. Blijmoedige beschouwingen over taal, tijd en mythen. (Münster, 2001)
Lit:  0112.27   Pas verschenen: Justus van Effen. De Hollandsche Spectator, aflevering 196 t/m 240 (11 september 1733
- 12 februari 1734). Editie J. de Kruif. (Leuth, 2001)
Lit:  0112.28   Pas verschenen: Jacob Campo Weyerman. Opkomst en val van een koffiehuisnichtje (1727). Ed. André Hanou. (Leuth, 2001)
Lit:  0112.29   Pas verschenen: drie speciale nummers van Septentrion: 'L'Escaut', 'La Meuse' en 'Ces fleuves qui nous unissent...'
Lit:  0112.30   Pas verschenen: S. van Faassen, A. Korteweg, A. Meinderts en J. Voeten (red.). Jaarboek Letterkundig Museum 10. (Den Haag, 2001)


[Agenda]- [Vacatures]- [Tijdschriften]- [Archief]- [Over Neder-L]- [Huidig nummer]