Bulletin 0201.b

(Bulletin 0201.c bevat het maandelijkse tijdschriftenoverzicht)

Rub:  0201.17   Evenementenagenda, met:
-   Afscheid dr. Henk Duits van Opleiding Nederlands, vr 1 maart 2001 (Amsterdam)
-   Tentoonstelling 'Praal, ernst en emotie', za 16 februari - zo 12 mei 2001 (Den Haag)
-   Lezing door Ton Anbeek over Reve, wo 30 januari 2002 (Den Haag)
-   Presentatie nieuwe dichtbundel Lut De Block, vr 15 februari 2002 (Gent)
-   Colloquium 'Een scoen ghebet. Middelnederlandse devotionele literatuur: overlevering en functies', vr 27 september 2002 (Gent)
-   Lezing Reinier Salverda over Multatuli and Pramudya Ananta Tur, ma 4 februari 2001 (Londen)
-   Lezing 'De literaire canon in de achttiende en negentiende eeuw in Nederland' door Marita Mathijsen, di 5 februari 2002 (Utrecht)
-   Lezing 'Wat is Poëzie?' door Jaap Goedgebuure, do 31 januari 2002 (Velp)
-   Literaire avond rond Joost Zwagerman, wo 30 januari 2002 (Zwolle)
Vac:  0201.18   Vacature voor een coördinator/hoofddocent op het Nederlands Talencentrum te Den Haag
Rub:  0201.19   Hora est! Promotie M. de Vries op di 5 februari 2002 te Amsterdam; promotie J. Waszink op vr 22 februari 2002 te Amsterdam
Web:  0201.20   Nieuw in Trefwoord
Med:  0201.21   Politici spreken over hun favoriete gedicht op de VU Amsterdam: Jeltje van Nieuwenhoven op do 31 januari 2002, Job Cohen op do 14 februari 2002, Hedy d'Ancona op do 21 februari 2002
Med:  0201.22   Leidse gastschrijver Arnold Heumakers houdt Albert Verweylezingen op do 7, 14 en 21 maart 2002 te Leiden
Med:  0201.23   Steunpunt Literair Vertalen organiseert twee cursussen literair vertalen: 'Vertalen van Nederlands' van ma 10 tot vr 14 juni 2002 in Utrecht en 'Vertalen in/naar het Nederlands' van ma 19 tot vr 30 augustus 2002 in Utrecht en Antwerpen
Lit:  0201.24   Pas verschenen: nieuw literair tijdschrift Zwart Water
Lit:  0201.25   Pas verschenen: Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap XVII, Gent 2001, 206 pp.
Lit:  0201.26   Drie nieuwe cd-roms met facsimile's van zeventiende-eeuwse teksten van (1) Philibert van Borsselen, Constantijn Huygens en Jacob Westerbaen; (2) Petrus Hondius; (3) Matthijs van der Merwede
Col:  0201.27   Linguïstisch Miniatuurtje LXXXII: Een leefbaar miniatuurtje


[Agenda]- [Vacatures]- [Tijdschriften]- [Archief]- [Over Neder-L]- [Huidig nummer]