Bulletin 0207.b

(Bulletin 0207.c bevat het maandelijkse tijdschriftenoverzicht)

Vac:  0207.21   Vacature voor een voltijds hoogleraar in de Nederlandkunde op de Faculteit der Letteren van de Universiteit Leiden (deadline: ma 26 augustus 2002)
Med:  0207.22   Overleden: Gertrude Starink (1947-2002)
Med:  0207.23   Poëziefestival 'Dichters in de Prinsentuin' op do 25 en vr 26 juli 2002 te Groningen
Sym:  0207.24   Congres Werkgroep Zeventiende Eeuw 'De toekomst van de 17e eeuw' op vr 30 augustus 2002 te Amsterdam
Web:  0207.25   Nieuw artikel neerlandistiek.nl: Thomas Vaessens, 'Procedures voor de poëzie. Sybren Polet en het probleem van de authenciteit'
Web:  0207.26   Nieuw in Trefwoord: I. van Hardeveld, 'Zestiende-eeuwse woordenboeken in het WNT', en W. van Pijnenburg, 'Van klokkenluiders en kutzwagers. Bespreking van N. van der Sijs, Etymologie in het digitale tijdperk'
Web:  0207.27   Adreswijziging Bomans Krant
Lit:  0207.28   Pas verschenen: M. van Oostendorp. Steenkolen-Engels. Een pleidooi voor normvervaging. (Amsterdam, 2002)
Lit:  0207.29   Pas verschenen: yang 2002, nr. 2
Lit:  0207.30   Te verschijnen: Le néerlandais en France et en Belgique francophone: approches scientifiques et didactiques / Het Nederlands in Frankrijk en in Franstalig België wetenschappelijk en didactisch benaderd (redactie: Philippe Hiligsmann)
Art:  0207.31   Door Th. Janssen: Column (= repliek) 'Wij- en zij-taalkunde in relatietherapie'. Bij M. van Oostendorps coulumn 'De Nu-Wij-Taalwetenschap' in Neder-L 0207.19. Gevolgd door een naschrift van M. van Oostendorp en een epiloog van Th. Janssen


[Agenda]- [Vacatures]- [Tijdschriften]- [Archief]- [Over Neder-L]- [Huidig nummer]