Bulletin 0210.b

(Bulletin 0210.c bevat het maandelijkse tijdschriftenoverzicht)

Med:  0210.15   Neder-L verhuist naar http://www.neder-l.nl/
Rub:  0210.16   Evenementenagenda, met:
-   Congres over protestantse kinderliteratuur, wo 13 november 2002 (Amsterdam)
-   Oratie prof. dr. A.A. den Hollander, vr 15 november 2002 (Amsterdam)
-   Lezing dr. J. Jansen over imitatie, do 7 november 2002 (Amsterdam)
-   Symposium Vlaams-Nederlands Comité, wo 15 januari 2003 (Antwerpen)
-   Mieke Koenen over leven en werk van Ida Gerhardt, zo 10 november 2002 (Arnhem)
-   Tentoonstelling 'Besloten wereld, open boeken' in adbij Ten Duinen / Ter Doest, t/m zo 17 november 2002 (Brugge)
-   Congres 'Manuscripts in transition', di 5 - za 9 november 2002 (Brussel)
-   Vriendendag Letterkundig Museum over Verkavelings Vlaams en Polder Nederlands, zo 3 november 2002 (Den Haag)
-   Tentoonstelling over Gerard en Johan Meerman, za 14 december 2002 - zo 9 maart 2003 (Den Haag)
-   Symposium Jan Campert-Stichting over de relatie tussen boek en de verfilming ervan, vr 15 november 2002 (Den Haag)
-   Symposium over de Grand Tour naar Italië, za 14 december 2002 (Den Haag)
-   Middag met Kees van Beijnum, zo 17 november 2002 (Den Haag)
-   Middag met Carry Slee, zo 29 december 2002 (Den Haag)
-   Boeken-, manuscripten- en prentenveiling Van Stockum, wo 13 - vr 15 november 2002 (Den Haag)
-   Boekveiling De Tille, wo 13 november 2002 (Leeuwarden)
-   Tentoonstelling 'Meesterlijke Middeleeuwen' over handschriften met miniaturen, t/m zo 8 december 2002 (Leuven)
-   Colloquium over de tweede persoon in Europese talen, do 6 - za 8 maart 2003 Parijs)
Vac:  0210.17   Vacature voor een hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de Vrije Universiteit Berlijn (deadline: ma 25 november 2002)
Vac:  0210.18   Vacature voor een toegevoegd docent (met name op het gebied van digitale media) op de Faculteit der Letteren van de Universiteit van Tilburg (deadline: vr 15 november 2002)
Vac:  0210.19   Vacature voor een universitair docent (met name op het gebied van digitale media) op de Faculteit der Letteren van de Universiteit van Tilburg (deadline: vr 15 november 2002)
Med:  0210.20   Nuwe Afrikaanse speltoetser word ontwikkel; hiperskakel kompetisie speltoetser-projek
Med:  0210.21   Een bijzonder project van margedrukkers: het Hornbook-project
Web:  0210.22   Nieuwe sites voor 'Woordenboek van de Brabantse Dialecten' (WBD) en 'Woordenboek van de Limburgse Dialecten' (WLD)
Web:  0210.23   Nieuw in Trefwoord: artikelen van Frans Claes, Jan Noordegraaf, D. Geirnaert & R. Tempelaars
Web:  0210.24   Hans Warren Website
Lit:  0210.25   Pas verschenen: Hendrik Conscience. De Leeuw van Vlaenderen of de Slag der Gulden Sporen. Tekstkritische editie door Edward Vanhoutte, met een uitleiding door Karel Wauters (Tielt, 2002)
Lit:  0210.26   Pas verschenen: Ludo Beheydt. Eén en toch apart. Kunst en cultuur van de Nederlanden (Leuven/Zwolle, 2002)
Lit:  0210.27   Pas verschenen: Antiquariaat Forum. Catalogue 107. ('t Goy-Houten, 2002); Asher Rare Books & Antiquariaat Forum. Catalogue. ('t Goy-Houten, 2002)
Lit:  0210.28   Pas verschenen: Arno van der Valk. W.F. Hermans. Het grootste gelijk buiten Nederland. (Soesterberg, 2002)
Lit:  0210.29   Pas verschenen: 'Special collections. A guide to the Collections of Leiden University Library and Neighbouring Institutions'. (Leiden, 2002)
Sym:  0210.30   ASCA-symposium 'Authenticity and Copy. Handwriting in the Age of Mechanical Reproduction' op do 20 en vr 21 maart 2003 te Amsterdam
Col:  0210.31   Column Willem Kuiper, no. 60: Kist van Jezus' broer ontdekt


[Agenda]- [Vacatures]- [Tijdschriften]- [Archief]- [Over Neder-L]- [Huidig nummer]