0302.27 Terug
Vooruit 0302.29

Sym: 0302.28

Date: Mon, 17 Feb 2003 13:08:53 +0100
From: Awater Symposiumcommissie <awater_symposium@hotmail.com>
Subject: Sym: 0302.28: Awatersymposium 'Eenheid binnen de Neerlandistiek' op wo 19 maart 2003 te Utrecht

Awatersymposium Eenheid binnen de Neerlandistiek
Woensdag 19 maart 2003, vanaf 13.30
Achter-Sint Pieter 200, Utrecht

Op 19 maart 2003 organiseert Studievereniging Awater voor Utrechtse Neerlandici weer haar jaarlijkse symposium. Thema dit jaar is de Eenheid binnen de Neerlandistiek. Er komen vragen aan de orde als: Waarom is het zinnig letterkunde, taalkunde en taalbeheersing in één instituut onder te brengen? Wat hebben deze disciplines elkaar te vertellen? In hoeverre zijn er raakvlakken?

Door de invoering van de Bachelor-Master structuur aan de Faculteit Letteren is dit onderwerp actueel geworden voor de opleiding Nederlands in Utrecht. De opleiding Nederlands in Utrecht is bovendien de grootse vakgroep van Nederland, met de meeste hoogleraren.

Op deze middag komen drie oud-studenten Nederlandse taal en cultuur in Utrecht, alledrie hoogleraar, hun mening geven over dit onderwerp. Daarnaast komen tijdens de discussie ook studenten en alumni aan het woord.

De Awatersymposiumcommissie heeft het volgende programma samengesteld voor deze middag:

De Awatersymposiumcommissie heeft het volgende programma samengesteld voor deze middag:

 
    Awatersymposium 19 maart 2003
Locatie: Achter Sint Pieter 200 in Utrecht
 
  13:30       Ontvangst in Pietershof met koffie  
  14:00   Opening door dagvoorzitter Paul Wackers, directeur van het Instituut Nederlands in Utrecht  
  14:15   Spreker F. Weerman, hoogleraar taalkunde aan de UVA  
  14:35   Spreker W.P. Gerritsen, bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Leiden  
  14:55   Pauze  
  15:15   Spreker C. Jansen, hoogleraar bedrijfscommunicatie aan de KUN  
  15:35   Interactieve discussie o.l.v. Orlanda Lie, hoofddocente Middelnederlandse letterkunde aan de UU  
  16:15-17:00   Borrel in het medewerkercafé van het Pietershof  
 

Van bezoekers die geen student of docent van de UU zijn, vragen we een bijdrage in de onkosten van 6 Euro.

Voor meer informatie en inschrijven kunt u onze website raadplegen: http://www.symposium2003.web1000.com. Of mail ons: Awater_symposium@hotmail.com.


[Dit nummer][Agenda]