Bulletin 0302.b

(Bulletin 0302.c bevat het maandelijkse tijdschriftenoverzicht)

Rub:  0302.15   Evenementenagenda, met:
-   Proza- en columnistenfestival 'Verhaal halen', zo 27 april 2003 (Amsterdam)
-   Tiende Wibautworkshop door dr. Ellen Gerrits over dyslexie als taalstoornis, wo 5 maart 2003 (Amsterdam)
-   Elfde Wibautworkshop door dr. Marja Roelofs over het beoordelen van verhalen van leerlingen, wo 12 maart 2003 (Amsterdam)
-   Programma 'De Avonden: Reve in Beeld', wo 12 maart 2003 (Rotterdam)
Vac:  0302.16   Vacature voor een oio bij het onderzoeksproject 'Straattaal' op het Meertens Instituut te Amsterdam (deadline: di 1 april 2003)
Med:  0302.17   Help! Neder-L zoekt financiering...
Med:  0302.18   Oproep van de Nederlandse Taalunie tot indienen van voorstellen voor de ontwikkeling van een Virtueel Informatiepunt Terminologie (VIPTerm); deadline: 15 maart 2003
Med:  0302.19   Kiliaanlezing 'Een partikelwoordenboek voor het Nederlands' door Ton van der Wouden op wo 16 april 2003 te Amsterdam
Med:  0302.20   'Werkgroep voor het laatmiddeleeuws geestelijk lied in de Lage Landen' opgericht
Med:  0302.21   Nederlands-Vlaamse jongerenliteratuurprijs 'Inktaap' stimuleert literair debat onder scholieren; prijsuitreiking op zo 16 maart 2003 te Dordrecht
Med:  0302.22   Ronald Giphart te gast bij de LAZ te Zwolle op do 6 maart 2003
Med:  0302.23   Voorstelling 'De Wolkenman' / 'Blauw', vr 14 en za 15 maart 2003, Noordwijk-Binnen
Med:  0302.24   Nogmaals: bijeenkomst in Leiden en tentoonstelling in de Universiteitsbibliotheek Leiden n.a.v. de 100ste sterfdag van Nicolaas Beets (1814-1903) op za 15 maart 2003
Med:  0302.25   (Engelstalige) informatie over het internationale 'MPhil programme in Linguistics' van het Utrechtse OTS
Web:  0302.26   eDebat 2003 start op vr 14 maart 2003
Rub:  0302.27   Hora est! Promoties P. Brandt op vr 14 februari 2003 te Utrecht, F. Blom op wo 19 februari te Leiden, A. Visser op do 27 februari 2003 te Leiden
Sym:  0302.28   Awatersymposium 'Eenheid binnen de Neerlandistiek' op wo 19 maart 2003 te Utrecht
Sym:  0302.29   Aankondiging Seminarie Afrikaanse Taalkunde, zo 6 tot za 12 juli 2003, Diepenbeek
Lit:  0302.30   Nieuwe Flanor-publicaties no. 50, 51 en 52
Lit:  0302.31   Pas verschenen: J. Janssens & R. Sleiderink (red.). De macht van het schone woord. Literatuur in Brussel van de 14de tot de 18de eeuw. (Leuven, 2003)
Lit:  0302.32   Pas verschenen: Edward Vanhoutte (red.). De ene Leeuw is de andere niet. Zeven maal De Leeuw van Vlaenderen herlezen. (Antwerpen, 2002)
Lit:  0302.33   Pas verschenen: Jacques Brel. Rosa. Bijeengebracht en uitgeleid door Kees Aarts e.a. (Amsterdam, 2003)
Lit:  0302.34   Pas verschenen: N. Morciniec. Studia Philologica. Ausgewählte Schriften zur Germanistik und Niederlandistik. Aus Anlass des 70. Geburtstages hrsg. von Leslaw Cirko und Stefan Kiedron. (Wroclaw, 2002)


[Agenda]- [Vacatures]- [Tijdschriften]- [Archief]- [Over Neder-L]- [Huidig nummer]