0308.25 Terug
Vooruit 0308.27

Med: 0308.26

Date: Thu, 28 Aug 2003 10:23:01 +0200
From: Miet Oost <Miet.Oost@ufsia.ac.be>
Subject: Med: 0308.26: Lezing Marjon Daane over de Wereldklas (integratieproject van het Pallas Athene College uit Ede) op wo 12 november 2003 te Antwerpen

Lezing Marjon Daane over de Wereldklas

Een van de genomineerden van de Onderwijsprijs van de Nederlandse Taalunie van vorig schooljaar is de Wereldklas. De Wereldklas (zie o.a. http://taalschrift.org/reportage/000085.html) is eigenzinnige, werkzame oplossing om anderstaligen te integreren in het Nederlandse reguliere onderwijs. In deze tijd van 'Gelijke Kansen' via Onderwijs (GOK) kan deze aanpak een inspiratiebron zijn voor leraren en scholen.

De Wereldklas van het Pallas Athene College uit Ede helpt anderstaligen die korter dan vier jaar in Nederland zijn, om stapsgewijs te integreren in het Nederlandse reguliere onderwijs. Leerlingen met een basisniveau Nederlands kunnen op elk moment van het jaar in deze klas starten. De mentor van de Wereldklas kan zich 34 uur per week aan deze klas wijden en beschikt over een eigen vast lokaal binnen de schoolgemeenschap.

Tijdens de eerste weken krijgen de leerlingen in deze voorbereidings- en doorschakelklas intensief les in Nederlands. Aansluitend is het onderwijs zo georganiseerd dat de individuele ontwikkeling van de leerlingen centraal staat; zo wordt voor elke leerling een leertraject op maat gemaakt. De stapsgewijze aanpak zorgt ervoor dat de leerlingen zo snel mogelijk kunnen doorstromen naar het reguliere onderwijs, op het niveau dat bij hen past. Het project wordt schoolbreed gedragen, Nederlandse leerlingen worden ingeschakeld als hulpmentor van een Wereldklasleerling. Met de collegevakdocenten wordt veelvuldig overlegd in een informele sfeer, d.i. van de voorwaarden voor de slaagkansen van dit project. Op andere scholen is de wereldklasaanpak goed toepasbaar.

Leiding
Werkgroep Wereldklas o.l.v. Marjon Daane

Datum
Woensdag 12 november 2003
Van 14.00 tot 17.00 uur

Plaats
UFSIA-Het Brantijser
Sint-Jacobsmarkt 9-13
2000 Antwerpen

Prijs
EUR 34,50

Praktisch
Gelieve samen met uw inschrijving de betaling te regelen.
De deelnemers ontvangen een bevestigingsbrief met verder praktische informatie.
Indien u wenst te carpoolen met andere deelnemers, gelieve contact op te nemen met het Centrum voor Didactiek.

Code
03-04/N2

Inlichtingen
UFSIA - 'Het Brantijser'
Centrum voor Didactiek - Nederlands
Sint-Jacobsmarkt 9-13
2000 Antwerpen
Miet Oost
tel.: +32 (0)3-220.46.82
fax: +32 (0)3-220.46.79
e-mail: miet.oost@ua.ac.be
rek. nr.: 409-6521881-33
internet: http://www.ufsia.ac.be/IDEA/

Inschrijfformulier
Terugsturen of faxen vóór 25 oktober 2003 naar:
Centrum voor Didactiek - 'Het Brantijser',
Sint-Jacobsmarkt 9-13,
2000 Antwerpen
Fax ++32 (0)3-220.46.79
U kunt het inschrijfformulier ook mailen:
miet.oost@ua.ac.be.

---

Naam: ......................................

Straat: ....................................

Gemeente: ..................................

Telefoon: ........... Geboortedatum: .......

E-mail: ....................................

School .....................................

Straat: ....................................

Gemeente: ..................................

Telefoon: ............ Fax: ................

Functie: ...................................

schrijft in voor de studiedag:

Werkgroep Wereldklas o.l.v. Marjon Daane
op woensdag 12 november 2003
(code: 03-04/N2)

Het te betalen bedrag, EUR 34,50
wordt tijdig:

  o door mezelf     o door de school

overgeschreven op reknr: 409-6521881-33 van
het Centrum voor Didactiek, met vermelding van
code en naam deelnemer(s).

Datum en handtekening(en)

 Deelnemer          School


---


[Dit nummer][Agenda]