0409.a Terug
Vooruit 0409.02

Rub: 0409.01

Date: Sun, 12 Sep 2004 15:07:34 +0200
From: P.J. Verkruijsse <p.j.verkruijsse@uva.nl>
Subject: Rub: 0409.01: Evenementenagenda

Evenementenagenda


DORDRECHT, Statenzaal van het Hofcomplex

ANV-conferentie Nederlands in de grondwet?, zaterdag 30 oktober 2004, 12.30 uur - 18.00 uur. Toegang gratis.
Op deze conferentie zullen enkele vooraanstaande vertegenwoordigers vanuit wetenschap en politiek hun licht laten schijnen op de nieuwe situatie waarin de Europese talen en culturen verkeren: zij maken deel uit van Europa, maar de zorg voor de nationale talen berust bij de staten zelf. Dat vereist een passend taal- en cultuurbeleid. Nederland is vooral aan een dergelijk taalbeleid nog niet toe, maar het kan zich afzijdigheid in dezen niet langer meer veroorloven.
De toegang is gratis. U kunt zich tot 15 oktober opgeven bij de secretaris: Dhr. T.P.F. Wortel, Stevensbloem 57, 2331 JA Leiden, +31 (0)71-576.55.45, dick.wortel@planet.nl.

AMSTERDAM, De Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10

Ons Erfdeel-lezing, donderdag 16 september 2004, 20.00 uur.
Ian Buruma houdt de Ons Erfdeel-lezing 2004 onder de titel 'Toen wist ik niets over de holocaust'. Josse de Pauw brengt drie zangen uit 'Het stenen bruidsbed' van Harry Mulisch. Aanmelden: +32 (0)56-411201, e-mail: onserfdeel@onserfdeel.be; http://www.onserfdeel.be/.

AMSTERDAM, Boekhandel Scheltema, Evenementenplein 1e etage, Koningsplein

Arnon Grunberg signeert en leest voor, vrijdag 17 september 2004 vanaf 17.00 uur
Arnon Grunberg serveert kippensoep met matzeballen ... leest voor en signeert. Alles over het nieuwste boek van Arnon Grunberg, 'De joodse messias', vindt u op de speciale website: http://www.dejoodsemessias.nl.

AMSTERDAM, Aula Vrije Universiteit, De Boelelaan 1085

Oratie prof. dr. F. Hinskens, vrijdag 24 september 2004, 15.45 uur.
Oratie over 'Nieuwe regenboogkleuren. Jonge typen niet-standaardtaal en hun taalkundig belang'. De Nederlandse taal bestaat niet. Binnen ons kleine taalgebied is de variatie in woordenschat, zinsbouw en uitspraak duizelingwekkend. Denk aan de uitspraak van de zachte 'g' of de Surinaamse 'w', aan de woordenschat bij 'taartje' versus het 'gebakje' en aan de zinsbouw in 'Hij rookt (zich) een sigaret'. De taal is voortdurend in beweging en verandert met de tijd. Variatie is een momentopname uit dat proces. Taalkundige Frans Hinskens, sinds september 2003 bijzonder hoogleraar Taalvariatie en Taalverandering, probeert de verscheidenheid van de Nederlandse taal in kaart te brengen en te structureren door de taalvariatie te koppelen aan sociologische en culturele parameters. Hinskens: 'Traditioneel richt het onderzoek van taalvariatie zich op de geografische variatie van de taal - de dialectologie. Ik ga meer uit van de sociolinguïstische benadering: de koppeling van taalgebruik met sociale structuren (sociaal-economische klasse, sociale netwerken en geslacht van de sprekers) en processen (sociale mobiliteit). Een ander aspect dat in onze multiculturele samenleving steeds belangrijker wordt, is de taalvariatie als gevolg van culturele of etnische invloeden. Denk aan het Turks-Nederlands tegenover het Antilliaans-Nederlands.' Hinskens is ook leider van de onderzoeksgroep Variatielinguïstiek bij het Meertens Instituut van de KNAW.

AMSTERDAM, Vrije Universiteit, Tuinzaal Wis- en Natuurkundegebouw, De Boelelaan 1085

Afscheidscollege Arjan van Leuvensteijn, donderdag 30 september 2004, 15.45 uur precies.
Dr. Arjan van Leuvensteijn, universitair docent Nederlandse taalkunde bij de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur van de VU en hoogleraar aan de Károli Gáspár Református Egyetem in Boedapest, houdt zijn laatste college onder de titel 'Een man een man, een woord een moord? De Jefta uit Richteren bij De Koning en Vondel'.

BRUSSEL, Vlaams-Nederlands Huis, Leopoldstraat 6, 1000 Brussel

Presentatie van Joke van Leeuwens nieuwe boek Waarom een buitenboordmotor eenzaam is, vrijdag 1 oktober 2004, 19.30 uur.
Op vrijdag 1 oktober 2004 stelt de Stichting Ons Erfdeel een nieuw boek over de Nederlandse taal voor, uitgegeven met de steun van de Nederlandse Taalunie. Joke van Leeuwen legt in Waarom een buitenboordmotor eenzaam is aan kinderen en andere mensen diverse aspecten van het Nederlands uit, bijvoorbeeld waarom die motor eenzaam is, maar ook waarom eieren vroeger geen eieren waren, waarom we geen zeventigduizend letters hebben en wat dat allerlaatste woord in het Woordenboek der Nederlandsche taal, Zythum, nu precies betekent.
Greetje van den Bergh en Luc Devoldere leiden de avond in, Joke van Leeuwen zingt en leest delen uit het boek, begeleid door Caroline Deutman op piano, en een aantal leerlingen van het Sint-Barbaracollege te Gent gaan aan de haal met wat er in het boek staat.
De toegang is gratis. Na de avond wordt u een glas aangeboden. Reserveren vóór 27 september 2004: Tel. +32 (0)56-41.12.01 / e-mail: tlc@onserfdeel.be.

DEN HAAG, Letterkundig Museum, Prins Willem-Alexanderhof 5

Tentoonstelling over Willem Wilmink, zaterdag 18 september 2004 - zondag 10 april 2005.
De tentoonstelling over Willem Wilmink wordt geopend op vrijdag 17 september 2004, 16.00 uur. Daar wordt ook het Schrijversprentenboek over hem gepresenteerd, een uitgave van het Letterkundig Museum en Uitgeverij Bert Bakker. Zie ook http://www.letterkundigmuseum.nl.

DEN HAAG, Museum Meermanno, Prinsessegracht 30

Tentoonstelling over de bijbel, zaterdag 23 oktober 2004 - donderdag 20 januari 2005.
'Het woord is boek geworden': tentoonstelling over de bijbel in handschrift en druk van de zesde eeuw tot nu. Nadere informatie: http://www.meermanno.nl.

DORDRECHT, Statenzaal van het Hofcomplex

ANV-conferentie Nederlands in de grondwet?, zaterdag 30 oktober 2004, 12.30 uur - 18.00 uur. Toegang gratis.
Op deze conferentie zullen enkele vooraanstaande vertegenwoordigers vanuit wetenschap en politiek hun licht laten schijnen op de nieuwe situatie waarin de Europese talen en culturen verkeren: zij maken deel uit van Europa, maar de zorg voor de nationale talen berust bij de staten zelf. Dat vereist een passend taal- en cultuurbeleid. Nederland is vooral aan een dergelijk taalbeleid nog niet toe, maar het kan zich afzijdigheid in dezen niet langer meer veroorloven.
De toegang is gratis. U kunt zich tot 15 oktober opgeven bij de secretaris: Dhr. T.P.F. Wortel, Stevensbloem 57, 2331 JA Leiden, +31 (0)71-576.55.45, dick.wortel@planet.nl.

NEDERLAND, diverse locaties

Landelijke archievendag, zaterdag 30 oktober 2004.
Onder het thema 'Archiefschatten' wordt op 30 oktober de landelijke archievendag georganiseerd. Nadere informatie: http://www.archievendag.nl.

UTRECHT, Gebouw afdeling Nederlands Universiteit Utrecht, Trans 10

LVVN-lezing 'Mea culpa, de geruisloze verdwijning van het vak Nederlands' door Cyrille Offermans, woensdag 15 september, 20.00 uur.
Cyrille Offermans (1945) is essayist, literatuurcriticus en kinderboekenschrijver. In 2001 ontving hij de Busken Huetprijs voor de essaybundel De ontdekking van de wereld (De Bezige Bij, 2000). Uit het juryrapport: 'Typerend voor de essays van Offermans is de "honger naar heelhuids weten" die erin door klinkt. De manier waarop hij in zijn kritieken en essays poëzie analyseert is sterk beïnvloed door een leraar die aan close reading deed en hem attendeerde op het tijdschrift Merlyn van Fens, Oversteegen en Jessurun d'Oliveira.' Een titeloverzicht is te vinden op http://www.dbnl.org/. Toegang gratis voor alle belangstellenden. Graag in verband met de planning zaal, koffie, thee etc. opgeven bij guido.leerdam@wolmail.nl

UTRECHT, Winkel van Sinkel, Oudegracht 158

Literair café Het Hoge Woord met Thomas Rosenboom, maandag 20 september, 20.30 uur. Toegang gratis.
Thomas Rosenboom is op 8 januari 1956 geboren te Doetinchem. Hij is de middelste uit een katholiek gezin met drie kinderen. Zijn vader was directeur van een garagebedrijf met vijftig werknemers in het oosten des lands. Hij bezocht het atheneum in Arnhem en ging daarna psychologie studeren in Nijmegen. Na drie jaar brak hij die studie af en begon hij aan een studie Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam. In augustus 1983 behaalde hij cum laude zijn doctoraal examen. Het onderwerp van zijn scriptie was de introductie van het gedachtegoed van de filosoof Kant in Nederland door Johannes Kinker. In dezelfde maand zag zijn debuut, De mensen thuis, het licht, winnaar van de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs 1984. Een jaar eerder was het verhaal, 'Bedenkingen', uit die debuutbundel al verschenen in De Revisor. Van 1989 tot 1991 was hij redactiesecretaris van dit tijdschrift.
Thomas Rosenboom leeft van de pen. In 1985 verscheen zijn eerste roman Vriend van verdienste. En in datzelfde jaar vertaalde hij een paar verhalen van Klabund voor de bundel Raspoetin en enkele verhalen en in 1986 de novelle Wir sind Utopia van Stefan Andres. In 1987 kreeg hij een aanstelling voor een jaar als writer in residence aan de universiteit van Michigan. Naast deze incidentele werkzaamheden geeft hij in deeltijd les in prozaschrijven aan de schrijversvakschool 't Colofon in Amsterdam. Hij woont met zijn vriendin in Amsterdam. Zijn tweede roman Gewassen vlees werd in 1995 genomineerd voor de Gouden Uil, de Libris Literatuur Prijs en de Aristeion-prijs, de literatuurprijs van de Europese Gemeenschap. Van deze drie nominaties werd die voor de Libris-prijs omgezet in een bekroning. In 1999 verscheen 'Publieke Werken', waarvoor Rosenboom de Libris Literatuurprijs wederom ontving.
In 2003 verscheen De Nieuwe Man, die gaat over de neergang van de Groningse scheepsbouw, rond 1920, als gevolg van de concurrentie van metalen schepen uit Duitsland. Thomas Rosenboom schreef ook Spitzen, het boekenweekgeschenk in 2004.
Toegang gratis. Nadere informatie: http://www.slau.nl.


[Dit nummer][Agenda]